Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #6: Er elbiler brannfarlige?

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

Dagens myte: Elbiler er mer brannfarlige enn andre biler.

I denne artikkelserien tar Elbil.no for seg diverse elbilmyter – og ser på i hvilken grad det er hold i dem.

Myte: «Elbiler er mer brannfarlige enn fossilbiler – og brannfaren er ekstra stor under lading.»

Feil. Og atter feil. (Så lenge man tar nødvendige forholdsregler – mer om det lenger ned i saken.)

Vi begynner med første del av myten – at elbiler skulle være mer brannfarlige enn fossilbiler:

Det sier nesten seg selv at dette ikke kan stemme – det er jo ikke akkurat slik at det er elbilen som er utstyrt med en stor tank mer eller mindre full av eksplosivt drivstoff.

Les også: Fører elbiler til at folk slutter å reise kollektivt?

Brenner sjeldnere

Likevel er det en alminnelig oppfatning der ute om at elbiler i seg selv er brannfarlige.

Faktum er imidlertid at elbiler brenner langt sjeldnere. Fra 2013 til 2015 økte elbilens andel av personbilbestanden fra under én prosent til rundt tre prosent, samtidig som de i samme periode kun utgjorde 0,4 prosent av alle bilbrannene.

Flere tester utført på oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det er svært vanskelig å starte brann i et elbilbatteri med ytre varmekilder.

Les også: Er elbilen en gedigen strømsluker?

I én test ble det forsøkt å tenne på et elbilbatteri med en ekstern varmekilde.

− Det begynte etter hvert å brenne i plasten i bilen, men ikke i batteriet. Det var rimelig enkelt å slå ned flammene med samme innsatsmetoder og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin- eller dieselbil, påpekte sjefingeniør Jostein Grav i DSBs oppsummering av testene.

I et annet forsøk ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde for å simulere en kraftig kollisjon der battericeller ble knust. Etter cirka sju minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer.

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, konkluderte Grav i DSB.

Les også: Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv?

Lad fornuftig – og brannfaren minimeres

Så til dette med at brannfaren øker ved lading. All statistikk viser at elbiler brenner langt sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uavhengig av om de lader eller ikke.

Nå kan det likevel være en viss brannrisiko ved lading. Årsaken ligger ikke i elbilen, men i hvordan den lades.

– Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, uttalte Jostein Grav i DSB i forbindelse med testene direktoratet fikk utført.

Han får støtte av Ståle Frydenlund, elbilekspert og seniorrådgiver i Norsk elbilforening:

– Først og fremst handler det om å ta farvel med den jordede husholdningskontakten, og skaffe seg en skikkelig veggladeboks. Da kan man sove godt om natten, i trygg forvissning om at det faktisk ikke er registrert noen tilfeller av brann, eller branntilløp, ved bruk av slik ladestasjon med Type 2-kontakt.

De siste årene har antallet norske elbilister som bruker slikt dedikert ladeutstyr vært i sterk økning, ifølge undersøkelsen «Elbilisten 2018».

– Vi mener tryggheten og effektiviteten veggladeboksene medfører, helt klart forsvarer investeringen. Derfor gjør vi  i Elbilforeningen også en ekstra innsats for å gjøre ladebokser mer økonomisk tilgjengelige for våre medlemmer, sier Frydenlund, og refererer til et nytt medlemstilbud på et utvalg slike veggladebokser.

Så lenge man lader forsvarlig, er det altså ingen grunn til ikke å lade elbiler innendørs eller i fellesgarasjer, selv om brannfare med jevne mellomrom feilaktig brukes som argument mot dette.

Les også: Ikke høyere brannrisiko i parkerte elbiler

Greit å bruke stikkontakt i knipetak

Brannrisikoen er riktignok liten også ved bruk av vanlig husholdningskontakt, men risikoen er der.

Å lade elbil er ikke farlig hvis man gjør ting ordentlig, men man skal alltid ha respekt for strøm. Husk at én brann er alltid én for mye.

Derfor: Dersom en husholdningskontakt i praksis brukes til jevnlig lading, må man i det minste oppgradere kursen med jordfeilbryter type B, samt påse at kursen har maks 10A sikring. Dette er også i tråd med DSBs råd.

Elbilforeningen er tydelig på at man for sikkerhets skyld bør begrense slik lading til «nødlading», altså til unntakene hvor det er helt nødvendig, for eksempel på reise eller når du er på besøk.

Les også om elbilmyter: Elbiler fører bare til flere biler på veiene og elbilen er for folk flest en nummer 2-bil

Forholdsregler ved «nødlading»

Når du gjør «nødlader», bør du alltid ta disse forholdsreglene: