Hopp til innhold

Bidra i Elbilforeningens lokale arbeid?

Norsk elbilforening har 14 lokalforeninger som dekker alle landets fylker.

Har du spørsmål om medlemsskapet ditt, elbil eller lading, ta kontakt med medlemsservice på medlem@elbil.dev05.dekodes.no eller ring på 90 70 45 45

Vil du engasjere deg i en lokalforening eller, tipse om en lokal sak, finner du kontaktinformasjon til din lokalforening her:

Kontakt DIN lokalforening

En elbilrevolusjon er underveis i Norge. Men endringene kommer ikke av seg selv. Mye elbildebatt skjer lokalt, og mye elbilpolitikk blir avgjort av kommunestyrer og fylkesting. Lokale politikere tar viktige avgjørelser knyttet til blant annet lading og miljørabattene elbiler har på veiene. Derfor har Elbilforeningen lokalforeninger hvor våre medlemmer jobber for å spre kunnskap og engasjement, og påvirke politiske beslutninger.

Har du lyst til å bidra i arbeidet for dagens og morgendagens elbilister? Vi trenger din hjelp for å nå målet om at hele nybilsalget skal være utslippsfritt innen 2025. Elbilforeningen jobber også med annen elektrisk mobilitet, som for eksempel elsykkel.

Som medlem i Elbilforeningen er du også medlem i lokalforeningen der du bor. Lokalforeningene arrangerer ulike politiske og sosiale arrangementer åpne for alle. Lokalforeningene har årsmøte hvert år innen mars, hvor foreningens styre velges og planer legges. Foreningene sender også representanter til Elbilforeningens landsmøte, hvor organisasjonens viktigste beslutninger tas, og deltar på styrelederseminaret der tillitsvalgte møtes.

Hvis du ønsker å engasjere deg i din lokale elbilforening, ta kontakt med lokalforeningen!

Kontakt medlemsservice for henvendelser knyttet til ditt medlemskap, lading og annen rådgivning.

Følg Facebook-gruppen til din lokalforening