Hopp til innhold

Fritak fra kjøpsavgifter

Elbiler og andre nullutslippsbiler har ingen avgifter ved kjøp, hverken engangsavgift eller merverdiavgift (mva).

Fritak fra merverdiavgift (mva)

Elbiler er fritatt fra merverdiavgift ved kjøp. Det gjelder også nødvendig tilleggsutstyr. Mva-satsen for biler er i dag 25 prosent, og fritaket er godkjent av EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA ut 2022. Regjeringen har vedtatt at momsfritaket skal vare minst ut stortingsperioden, altså ut 2021. Regjeringen også varslet at de må komme tilbake til hva som skal skje med bilavgiftene etter 2021. Høsten 2021 er det også stortingsvalg.

Elbilforeningen mener at fritaket fra merverdiavgift er det viktigste av de politiske virkemidlene, og at innføring av en lav mva-sats tidligst kan vurderes når elbil utgjør 80 prosent av nybilsalget på helårsbasis. Endringer må utredes, varsles i god tid og gjøres på en slik måte at elbilen fremdeles er konkurransedyktig i alle bilklasser.

Les vår rapport om kjøpsavgifter her.

Fritak fra engangsavgift

Elbilforeningen mener at biler med forbrenningsmotor også i framtiden skal betale engangsavgift, mens elbiler bør være fritatt. Årsaken er at engangsavgiften skal prise utslipp og vri bilparken over mot utslippsfri teknologi. Å bare ilegge engangsavgift for elbiler basert på vekt, vil slå svært uheldig ut for biler som flere kan bruke som nummer én-bil, fordi lengre rekkevidde og større biler gir økt vekt. Det vil ramme større familiebiler og varebiler, som er biltyper vi trenger flere av i elbilmarkedet.

Elbiler er ikke fritatt fra å betale den obligatoriske vrakpanten ved kjøp av ny bil. Avgiften går til å sørge for at utrangerte biler blir forsvarlig håndtert.

Se vår video (under) om hvorfor vi må bevare kjøpsfordelene for elbil.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!