Hopp til innhold

Lading hjemme og i byen

Når bilen skal stå parkert en stund, for eksempel over natta, er det normallading som gjelder. Da lades bilen sakte opp og du våkner til fulladet bil neste dag.

Lading i byen

Mange kommuner har satt opp normalladepunkt som et tilbud til sine innbyggere. Det blir også vanligere med denne type ladepunkt på kjøpesentre, butikker og lignende. Disse punktene kan være gratis å bruke, men de koster ofte også penger.

For å bruke slike ladepunkt må du ha en type 2-kabel som går mellom bilen og ladepunktet.

Det finnes mange ulike systemer for hvordan man får tilgang til ladepunktet, så vårt aller beste råd er å følge instruksjonen på ladepunktet. Mange kan åpnes med Elbilforeningens ladebrikke.

Hvor fort bilen din kan lade fra et normalladepunkt, avhenger av både ladepunktet og bilen din. Bruk Elbilappen for å lete frem ladepunkt.

Lading hjemme med ladeboks

Fra og med juli 2022 er det krav om ladeboks med type 2-kontakt ved nyinstallasjon for fast elbillading. Standarden har ikke tilbakevirkende kraft og såkalt nødlading er fortsatt lov.

Selv om du allerede har etablert en husholdningskontakt for elbillading, anbefaler Elbilforeningen at du installerer en hjemmeladeboks der du lader til vanlig. Med en ladeboks vil du nemlig lade både sikrere og raskere enn hvis du lader via vanlig stikkontakt. Det er fordi ladebokser er laget spesielt for elbil.

Når vi lader fra en ladeboks, bruker vi en spesiell elbilkabel som er laget for å tåle høy belastning over tid. Det finnes ladebokser med eller uten fastmontert kabel. Det er ingen fasit på hva som er best, men med en ladeboks med avtagbar kabel, kan også andre elbiler bruke boksen, og du kan ta med deg ladekabelen ved behov.

Ladekabelen har typisk et Type 2-støpsel som passer inn i ladeboksen i den ene enden og støpsel som passer bilen i den andre enden.

Hva slags ladebokser finnes der ute, og hva passer best for meg?

Vi har i hovedsak to typer ladebokser, smarte ladebokser og enkle ladebokser. En smart ladeboks har tilleggsfunksjoner som gjør ladingen både enklere og raskere, ved at man har mulighet for å begrense når og hvor mye strøm den gir bilen.

En enkel ladeboks har i motsetning til de smarte boksene ingen spesielle funksjoner, utover å tilføre strøm til bilen din. Vi kan egentlig se på de enkle ladeboksene som en litt mer avansert og tryggere versjon av den tradisjonelle stikkontakten.

Mange velger å kjøpe de enkle ladeboksene og er godt fornøyd med det. En smartladeboks som til enhver tid lar deg bestemme hvor mye effekt elbilen din skal få og når det vil være mest hensiktsmessig å lade elbilen, kan imidlertid være smart både for sikringsskapet, strømnettet og lommeboka.

En ladeboks gir kun strøm inn til bilen din, selve laderen er faktisk ombord i bilen din. Derfor er det nesten alltid bilen som avgjør hvor fort du kan normallade. Husk å sjekke hvilken ombordlader bilen din har før du kjøper en ladeboks som kan gi mye effekt. Og du, dette er et helt annet tall enn hva bilen din kan ta imot av hurtiglading!

Hva er egentlig en smartladeboks?

En smartladeboks gir deg mer kontroll over hvor mye og når bilen tilføres strøm. Dette kan gjøre strømregningen langt hyggeligere.

Smartstyringen består i hovedsak av to ting: Effektstyring og tidsstyring. Effektstyring lar oss jevne ut toppene i strømforbruket vårt. En typisk «topp» vil være på ettermiddagen når vi kommer hjem fra jobb, setter elbilen på lading, lager middag og vasker klær samtidig. Det samme gjelder om morgenen, når hvermannsen tar seg en dusj. Altså i perioder hvor vi bruker mye strøm samtidig. Det er også gjerne da strømmen er dyrest.

Med effektstyring styrer vi bruken av strøm i boligen og utjevner de store toppene i strømforbruket vårt. Dette er spesielt relevant nå som nettleieselskapene tar seg betalt for effekttoppene dine.

Tidsstyring lar oss bestemme når ladingen skal startes og/eller avsluttes. Vi utsetter gjerne ladingen til det mest hensiktsmessige tidspunktet på døgnet, slik at vi kan lade elbilen raskere og rimeligere. Dette er gjerne om natten, da det generelt er lite strømaktivitet i boligen.

Måten vi måler og betaler for strøm på, er i endring. De nye smarte strømmålerne (AMS) som er blitt installert i de fleste hjem, gir nye muligheter for å tilpasse strømforbruket sitt slik at man kan få lavere strømregning (og på sikt nettleie).

Den viktigste grunnen til å velge en smart ladeboks er å sikre at man kan bruke nye tjenester som utnytter disse mulighetene.

Hva koster en ladeboks?

Som medlem i Elbilforeningen tilbys du ladebokser til gunstige priser fra Zaptec og Easee (fra Tibber). Du må ha gyldig medlemskap i Elbilforeningen for å kunne bestille ladeboks til medlemspriser.

Se medlemstilbud på ladebokser her

Vi ser at markedet for ladebokser stadig blir større, og mange synes det er vanskelig å manøvrere seg rundt i jungelen av tilbud. Prisene på ladebokser varierer, og du kan få kjøpt hjemmeladebokser fra cirka 13.000 kroner (inkludert installasjon) og oppover.

Det er ikke nødvendigvis sånn at dyrest er det best, og hvilken ladeboks du bør velge avhenger i stor grad av ditt behov, og om du ønsker en smart eller enkel ladeboks. Elbilforeningen erfarer at prisene mellom «smarte» og «enkle» bokser ofte er minimale, og det kan derfor i mange tilfeller lønne seg å kjøpe en smart ladeboks.

Hvorfor er det ikke lenger lov å etablere nye ladesteder med stikkontakt?

Endringen i NEK 400:2022, som gjelder elektriske lavspenningsinstallasjoner, består i at det ikke lenger er mulig å installere en jordet husholdningskontakt for bruk til daglig/regelmessig lading av elbil.

Dersom lading er formålet med installasjon, må du installere en ladeboks med type 2-kontakt.

Standarden gjelder nyinstallasjoner, og har ikke tilbakevirkende kraft. Den påvirker dermed ikke etablerte ladepunkter. Endringen betyr heller ikke at det er forbudt å nødlade ved hjelp av eksisterende jordet husholdningskontakt.

Les mer om å lade med vanlig stikkontakt.

Hvor lang tid tar det å fullade bilen min med en ladeboks?

Det enkle svaret er at dette gjerne tar en natt (cirka åtte timer). Grunnen til at vi ikke kan vi et fast svar på dette, er at det avhenger av flere faktorer.

  1. Bilen din: Når man normallader, foregår ladingen i selve bilen. Det er altså kapasiteten på bilens ombordlader som avgjør hvor fort du kan lade.

    Har du for eksempel en elbil med en 3,6 kW-ombordlader, vil den uavhengig av hvor mye ladeboksen kan gi, aldri kunne ta imot mer enn 3,6 kW. Du vil altså aldri kunne ta ut mer effekt enn det bilen din kan håndtere, uansett hvilken ladeeffekt ladeboksen kan levere. Jo større batteri du har, jo lengre tid vil det også ta å fylle opp batteriet.

    Obs: Ladehastigheten som er oppgitt til hurtiglading er ikke det samme som hva bilen kan ta imot på normallading. Før du kjøper ladeboks kan det være greit å se på størrelsen på ombordladeren i elbilen. 

    Det er ikke farlig å lade på en ladeboks som gir mer strøm enn bilen din kan motta, bilen din bestemmer alltid hvor mye den kan ta imot.
  2. Ladeboksen: Ladeboksen vil ha en viss mengde strøm å tilby, og så er det bilen som bestemmer hvor mye strøm den kan ta til seg. Men om du har en elbil som kan ta 22 kW i normallading og strømpunktet kun gir 7,4, vil naturligvis ikke bilen få mer enn 7,4.kW
  3. Strømnettet: Dersom du har 230V strømnett (det vanligste i Norge), vil du normalt ikke få ut mer effekt enn 7,4 kW. Hvorvidt bilen din kan dra nytte av 7,4 kW, avhenger av bilens ombordlader.
  4. Temperatur. Temperatur har også noe å si for hvor fort ladingen vil gå. Både ekstrem varme og ekstrem kulde vil påvirke ladehastigheten.

Jeg har hørt om vehicle to grid (V2G) og vehicle to everything (V2X) – bør jeg vente på det?

Elbilforeningens vurdering er at dette ennå er for langt unna til å være en teknologi du bør vente på.  Teknologien er ikke moden, og det som finnes av utstyr i dag er fortsatt ekstremt dyrt.

Nå som det i tillegg er lovpålagt at nyetablering av faste ladepunkter skal være med ladeboks, er det bare å kjøpe ladeboks i dag heller enn å vente flere år på at teknologien for V2G/V2X skal bli moden.

Hvorfor kan jeg ikke hurtiglade hjemme?

Som nesten all mulig annen elektronikk, bruker elbiler likestrøm, mens strøm i strømnettet er vekselstrøm. For at bilen skal kunne lades, må denne strømmen omformes fra vekselstrøm til likestrøm.

Har du lagt merke til at laderen til mobilen din har en viss størrelse, og laderen til PC-en din er større? Dette er fordi mer strøm skal gjøres om fra vekselstrøm til likestrøm, og da øker størrelsen på laderen.

Ved normallading gjøres denne konverteringen i en liten boks i bilen din, mens på hurtigladere gjøres denne øvelsen i hurtigladeren. Det vi kaller ladebokser fra Easee, Zaptec og lignende, er altså ikke ladere per definisjon – den sitter i bilen din.

Omformeren du har i bilen din er liten, noe som betyr lav ladehastighet – som oftest mellom 7 og 11 kW, selv om noen kan ta så mye som 22 kW. Bruker du en hurtiglader omformes strømmen i hurtigladeren, og ren likestrøm mates rett inn i bilens batteripakke med en effekt på minst 50 kW.

For å hurtiglade må det ikke bare være god kapasitet i strømnettet, konverteringen fra veksel- til likestrøm må skje utenfor bilen. Du har kanskje lagt merke til at hurtigladere er nokså store? Det er fordi det krever plass å omforme strøm med høy effekt. Hurtigladere er dyre og store, og krever også at det er kapasitet i ditt lokale strømnett. Det er derfor lite hensiktsmessig å installere en hurtiglader i garasjen.