Hopp til innhold

Slik vinner du elbildiskusjonen #1: Mer svevestøv og veislitasje?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Her får du argumenter som parkerer vanlige elbilmyter. Denne gang: Elbiler skaper mer svevestøv og sliter mer på veiene.

I en artikkelserie fremover vil vi med jevne mellomrom ta for oss ulike elbilmyter – og se på i hvilken grad det er hold i dem.

Myte: «Elbiler er tunge og skaper derfor mer svevestøv enn fossilbiler»

Feil. Eksos er en primærkilde til svevestøv, elbiler slipper ikke ut eksos. Riktignok kommer svevestøv fra flere kilder, blant annet fra veislitasje, og her bidrar selvsagt også elbilene til luftforurensningen. Men elbiler bidrar i praksis mindre enn fossilbiler også her: Det er en kjent sak at piggdekk er en verstingprodusent av svevestøv, piggdekk river opp asfalten 20 ganger mer enn piggfrie dekk, og ifølge Statens vegvesen sliter en personbil med nye piggdekk typisk løs mellom 40 og 50 kilo asfalt i løpet av en vinter. Undersøkelser viser imidlertid at ni av ti norske elbilister ikke bruker piggdekk, og det er en klart høyere andel som kjører piggfritt blant elbilister enn blant fossilbilister. Også tilsvarende undersøkelse fra i år, «Elbilisten 2018», bekrefter denne tendensen: 89,17 prosent av elbilistene svarte at de ikke hadde kjørt med piggdekk sist vinter.  
I tillegg gjenvinner elbiler mye av bremseenergien via motorbrems, dermed avgir elbiler også mindre svevestøv fra bremseklossene enn bensin- og dieselbiler gjør. Noe som imidlertid også spiller inn når det gjelder svevestøvutslipp — uansett om man kjører elbil eller fossilbil — er hastigheten. Jo fortere du kjører, jo mer støv virvles opp. Derfor er miljøfartsgrenser, i den grad de bidrar til at folk faktisk demper farten, bra for svevestøvnivåene i byene.

Myte: «Fordi elbilene er så tunge, bryter de ned veiene våre»

Feil. Når det gjelder piggdekkslitasjen, som vi var inne på over, er bidraget fra elbilister marginalt, fordi bare en ubetydelig andel av elbilistene kjører med piggdekk. Det er imidlertid uansett ikke der den aller største slitasjen på veinettet finner sted, for piggdekkslitasjen skjer kun på veiens aller øverste lag. Når vi snakker om fysisk ødeleggelse og nedbryting nedover i veilagene, er synderen en helt annen: nemlig tungtransporten. — Det spiller ingen rolle hvor mange personbiler som kjører på veiene. Bare tungtransport bryter ned, sa Arild Ragnøy ved Statens vegvesen til Aftenposten for noen år siden. Da faktasjekk-tjenesten Faktisk.no i fjor sjekket grunnlaget for en såkalt «Tesla-avgift» for de tyngste elbilene, endte de opp med en tilsvarende konklusjon. — Om en bil veier ett eller to tonn spiler ingen rolle. Det er når bilene veier over åtte-ti tonn det begynner å skje noe med veiene, uttalte professor Jan-Eric Nilsson ved svenske «Statens väg- och transportforskningsinstitut» til faktasjekkerne.

Bonusmyte: «Elbiler betaler ikke for slitasjen de påfører veiene»

Delvis riktig. Fossilbilister betaler for veislitasje gjennom den såkalte veibruksavgiften, som innkreves via avgifter hver gang privatbilister fyller bensin eller diesel. Dette slipper naturligvis elbilister unna. Samtidig er det et paradoks at de som i størst grad sørger for veislitasjen, altså tungtransporten, slipper påfallende billig unna. Likevel kan man argumentere for at også elbiler skal bidra til statskassen for sin del av veislitasjen. Det vil i så fall forutsette en endring av avgiftssystemet, for eksempel ved å utstyre alle biler med GPS-logg, som vil gjøre det mulig å kreve inn veibruksavgift basert på reell bruk av veinettet. Om dette er en mer rettferdig vei å gå, kan naturligvis diskuteres, ikke minst fordi norske elbiler i trafikken hver eneste dag bidrar med det aller viktigste: nullutslipp. Elbiler som kjører i Norge ved hjelp av det norske strømnettet, er fortsatt det nærmeste vi har kommet målet om en forurensningsfri biltransport. Dessuten er elbiler allerede i gang med å betale inn til fellesskapet nå som betaling i bomringer og på ferger er i ferd med å bli en realitet rundt i landet. Flere elbilmyter: Sliter elbiler mer på veiene, og skaper de mer svevestøv? Er elbiler brannfarlige?  Er elbilene gedigne strømslukere? Vil flere elbiler utgjøre en kjempebelastning for strømnettet? Fører elbiler til at folk slutter å reise kollektivt?