Hopp til innhold

Utrykningsleder i brannvesenet om bilbranner: – Elbiler er langt tryggere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

SLUKKER MYTER: Brannmester og utrykningsleder Rune Wiggo Johnsen har studert hva som skjer med elbiler i ulykker, og har laget et skreddersydd opplegg for brannmenn når det en svært sjelden gang brenner i elbiler. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Fortsatt er det mange som tror at elbiler er rene brannbomber. Det stemmer ikke. Sjekk de siste tallene, og les hva ekspertisen sier.

«Bilbrann? Ja det er vel en elbil som brenner …»

Slike meldinger hagler i kommentarfeltene når det meldes om bilbrann.

Du skjønner at dette har festet seg som en «sannhet» i store deler av befolkningen, når nyhetsmedier stadig må presisere at det ikke er en elbil som har tatt fyr.

Men ingen røyk uten ild, sier folk, så kan det likevel være en kime av sannhet som ligger under røykteppet et sted?

DSB: Nei

Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser imidlertid en helt annen virkelighet.

Faktisk er det en stor overvekt av brann i bensin- og dieselbiler, sammenlignet med elbilene.

Sjekk de siste tallene fra DSB her:

Og det skulle for så vidt bare mangle.

For selv om elbilsalget går så det suser, er fremdeles ikke andelen elbiler på norske veier veldig stor: Landsgjennomsnittet nå er på 19 prosent.

Kraftig deformert, men brant ikke

Men selv om man tar høyde for det faktiske antallet biler, er bilbrannene altså langt hyppigere for bensin- og dieselbiler.

Det har sine naturlige årsaker: Bilene er eldre, drivstoffet er mer eksplosivt, og det føres frem av slanger og rør som blir eldre. Det kombinert med varme i motorrommet.

Under kan du se hva som skjedde da testorganet DEKRA testet batterisikkerhet med en Nissan Leaf i 2019.

Først mot en påle i hele 84 km/t, så sidelengs i 74 km/t.

Krasjene forårsaket ingen brann, selv om batteriet ble kraftig deformert:

– Sjelden skaden når inn til batteriet

– Vi ser på elbilen som vi ser på en vanlig bil.

Det sier Rune Wiggo Johnsen. Han er brannmester og utrykningsleder – og jobber i brannvesenet med opplæring rundt håndtering av elbiler.

Runes erfaring er at batteripakka er den sterkeste komponenten i en bil. Han har studert vrak, biler som har kjørt over kraftige stålstenger – og revet og slitt i dem for å teste hva de tåler med tanke på frigjøring av personer.

– Det er sjelden skaden når inn til selve batteriet. Batteripakka ligger lavt og mellom hjulene. Man har store kollisjonssoner både foran og bak, og om noen treffer i siden, så er treffpunktet som regel over batterikassen, sier Johnsen.

Selv når batteriet blir skadet, skjer det ofte ingenting, som på videoene over.

– Dersom det blir en brann, er batteriet bygget med brannskiller mellom batterimodulene, slik at brannen ikke sprer seg mellom modulene.

Ikke høyere brannrisiko for elbiler – snarere tvert imot

Få ulykker med slukkeinnsats

Tallene fra DSB viser for øvrig at det er få ulykker med slukkeinnsats:

Dette er tall for alle typer biler, som altså ikke er skilt på drivstoff, i motsetning til tabellen fra DSB lenger opp i denne artikkelen.

DSB: – Ikke høyere brannrisiko i parkerte elbiler

Brannvesenets fremgangsmåte ved brann

  • Dersom brannvesenet vet hvilke biler som er involvert i ulykken, vil de allerede ha nødvendig informasjon om bilen. Hvis ikke, skaffer man seg det på skadestedet.
  • Dersom du er ute for en kraftig kollisjon, vil batteriet kobles automatisk ut samtidig med kollisjonsputen. Da vil det ikke føres strøm fra batteriet, gjennom de oransje kablene, til de elektriske motorene.
  • Det første man gjør er å lokalisere 12-voltsbatteriet og koble fra dette. Da vil ikke kollisjonsputene utløses, samtidig som det vil kutte styrestrømmen til hovedreleet til driftsbatteriet. Dersom de er utløst, vet man at høyvoltbatteriet er koblet fra strømførende kabler frem mot motor/motorene.
  • Frigjøringsarbeidet gjøres som på hvilken som helst bil. Man unngår å klippe eller presse på batteriet med frigjørings-verktøyet.
  • Ved brann i bil, fokuseres det på kjøling av høyvoltbatteriet. Det gir best effekt fra undersiden av batteriet, der det er mest eksponert. Det er sjelden brannen skyldes batteriet. Som oftest er det interiør som brenner.
  • Alle bilbranner avgir svært giftig røyk, derfor bruker vi røykdykkerutstyr når vi slokker slike branner. Tester har vist at en dieselbil avgir mest hydrogenfluorid under brann, men en elbil avgir størst mengde hydrogenfluorid hvis batteriet også tar fyr. Forskning viser at det tar lang tid før batteriet tar fyr under en elbilbrann, og ofte har det ikke tatt fyr i det hele tatt under brannforløpet. Rask innsats fra brennvesenet vil ofte kunne forhindre spredning av brannen fra selve bilen og til batteriet.
  • Ved brann i batteriet prioriteres kjøling med rent vann, aller helst direkte på batteriet fra undersiden. Batteriet produserer sitt eget oksygen når det brenner i et litium-ion-batteri. Denne brannen slokker av seg selv når alt brennbart materiale i batterimodulen har tatt del i forbrenningen. Bilen dekkes med brannteppe for å kvele brannen, for å hindre brannspredning til området rundt bilen og for å samle brannrøyk. Med en effektiv kjøling fra undersiden av bilen, direkte på batteriet, vil dette ha meget god effekt på en slik brann.
  • Bilen settes i karantene på brannsikkert sted i tre dager. Har man tilgang til vannkontainer, kan bilen senkes i denne.

Kilde: Rune Wiggo Johnsen, brannmester og utrykningsleder.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også