Hopp til innhold

DSB: – Ikke høyere brannrisiko i parkerte elbiler

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

Flere nye tester viser at det er svært vanskelig å starte brann i et elbilbatteri med ytre varmekilder.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det er rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenlignet med konvensjonelle biler.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, sier sjefingeniør i DSB, Jostein Grav.

Dette er svært viktig informasjon å få fram, slik at det ikke oppstår videre grunnlag for myter som kommer i veien for videre utbygging av ladeløsninger i fellesanlegg, typisk i borettslag og sameier.

SP Fire Research sto bak branntestene av elbil i fullskala, i samarbeid med Skien brann- og feievesen, Høgskolen i Sørøst-Norge og Grenland Energy. Sistnevnte bidro med to elbiler (Tata Indica GLX, ombygd fra bensinbiler) utstyrt med litiumionbatterier med kapasitet på 26 kWh.

Målet var å finne ut hvordan en elbil kan oppføre seg når den blir utsatt for en kraftig kollisjon, hvordan den brenner og hvordan batteriet kan påvirkes av en brann.

Forsøk én: Knuste battericellene

I første forsøk ble en elbil sluppet fra 20 meters høyde for å simulere en kraftig kollisjon der battericeller ble knust. Kollisjonstesten viser at når battericeller knuses vil det skje en elektrokjemisk reaksjon som utvikler varme.

SP Fire Research

Etter cirka sju minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer. Bilen fikk brenne fritt uten at det ble forsøkt å slukke brannen og var utbrent etter omtrent 2,5 timer.

− I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, sier Grav i DSBs ferske oppsummering.

SP Fire Research fastslår også at det «ikke er grunnlag for å si om det samme ville skjedd for andre typer elbiler enn den som ble benyttet i denne testen. Om et elbilbatteri begynner å brenne vil kunne avhenge av en rekke faktorer; som energi i sammenstøtet, hvor sammenstøtet skjer, hvor i bilen batteriet er plassert og hvor godt det er beskyttet».

Forsøk to: Forsøkte å tenne på

I det andre forsøket ble det forsøkt å tenne på elbilbatteriet med en ekstern varmekilde, for deretter å måle hvor mye vann og tid som gikk med på slokkearbeidet.

SP Fire Research

− Det begynte etter hvert å brenne i plasten i bilen, men ikke i batteriet. Det var rimelig enkelt å slå ned flammene med samme innsatsmetoder og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin- eller dieselbil, sier Grav.

I sin konklusjon skriver SP Fire Research at resultatet viste at en fullt utviklet bilbrann ikke nødvendigvis vil antenne elbilbatteriet:

«Dersom resultatet kan reproduseres gjennom flere elbilbranntester, er det et viktig funn, og innebærer at elbiler som begynner å brenne som følge av en ytre faktor (spredning, påtenning osv.) i mange tilfeller kan slokkes med samme innsatsmetode og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin-/dieselbil. Dette vil kunne ha betydning for hvordan man eksempelvis vurderer risikobildet i en underjordisk parkeringskjeller».

Ikke fullt representative testobjekter

Det er imidlertid all grunn til å minne om at de to indiske bilene, som var ombygde, ikke representerer det beste testgrunnlaget. Bilene ruller ikke på norske veier, og det er grunn til å tro at de har vesentlig dårligere sikkerhet enn moderne elbilmodeller som har gjennomgått EuroNCAP-testing.

SP Fire Research understreker dette i sin rapport.

«Elbilene som ble brukt i testene var produsert som bensinbiler, og deretter bygd om til elbiler. De er derfor ikke fullstendig representative for de moderne elbilene som finnes på markedet, som i stor grad blir bygd som elbiler fra grunnen av. Dette kan utgjøre en betydelig forskjell med hensyn til hvor godt batteriene er beskyttet mot en kollisjon. Det er derfor mulig at moderne elbiler tåler kraftigere mekanisk påkjenning enn de ombygde bilene i disse testene, uten at batteriet tar skade.»

Even Moan

Derfor var brannforsøkene som ble gjennomført med en Volkswagen e-Golf nylig vesentlig mer interessante. Dette er en modell som er bygd fra grunnen av som elbil, og konklusjonen var at det var svært vanskelig å sette fyr på batteripakken.

– Vi fikk ikke fyr i batteriene før etter to timer med diverse metoder for å varme de opp. Så ikke bare er bilen sikker, men batteriene er også godt beskyttet mot varme, skrev avdelingsleder beredskap for Ringerike brann- og redningstjeneste, Even Moan, etter forsøket.

PS. Norsk elbilforening fortsetter arbeidet med å skaffe til veie dokumentasjon og knuse myter rundt elbiler og brannfare.