Hopp til innhold

Ikke høyere brannrisiko for elbiler – snarere tvert imot

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Selv om brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn startet i en eldre dieselbil, fikk en elbil først skylden. Her er hovedpunktene i det vi vet om elbiler og brannfare.

Brannen i parkeringshuset ved lufthavnen på Sola utenfor Stavanger – der heldigvis ingen liv gikk tapt, men der anslagsvis 200-300 biler ble ødelagt – har ført til at den gamle diskusjonen om elbiler og brannfare igjen har blusset opp. Flere medier formidlet først ubekreftede meldinger om at brannen angivelig skulle ha startet i en elbil. Det viste seg å være feil. Brannen startet i en eldre dieselbil, en Opel Zafira, 2005-modell.

Bekymret for etterlatt inntrykk

– Bilen tilhørte en familie som var på vei hjem fra ferie. De fikk ikke start på bilen, og det kom først ut røyk fra motoren, uttalte Elisabeth Vorland, seksjonsleder etterretning og etterforskning ved Sandnes politistasjon, til NRK. Bileieren prøvde så å starte bilen på nytt. Det kom ut mer røyk, og så begynte det å brenne, skrev NRK videre. En representant for forsikringsselskapet Gjensidige kastet seg på elbilvinklingen i enkelte medier, og tok i bruk begreper som «brannbomber» om elbiler etter parkeringshusbrannen.  Generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu er bekymret for det etterlatte inntrykket i befolkningen omkring elbiler etter Sola-brannen: – Selvsagt skal man frykte brann i parkeringshus, med de alvorlige konsekvenser store bilbranner får. Men den frykten bør gjelde alle biler – siden alle biler brenner, sier Bu, og fortsetter: – Derfor er det svært uheldig når kommunikasjonssjefen i Gjensidige skaper et inntrykk av at elbiler er utrygge brannbomber. Tvert imot er det svært vanskelig å starte brann i et elbilbatteri med ytre varmekilder, og eventuelle branner i elbil utvikler seg saktere. Man bør heller ikke skape et inntrykk av at brannvesenet ikke kan gjøre noe dersom en elbil først brenner, sier Bu.  Det gjenstår mye etterforskning før man vet hvordan brannen i parkeringshuset på Sola har utviklet seg. Likevel er det verdt å merke seg den foreløbige vurderingen til brannsjef i Rogaland Brann og redning Nils-Erik Haugerud. Han uttaler til NRK Rogaland at selv om det har brent flere elbiler, så har ikke det vært noen utfordring for slukkingsarbeidet. – Det tror jeg skyldes at batteripakkene ikke har tatt fyr. De ligger i bunn av bilen og i trygge omgivelser, mens det som er over av seter osv er brent, forklarer Haugerud.

Ikke høyere brannrisiko i parkerte elbiler

Elbil-vinklingene i media etter Sola-brannen understreker behovet for å oppsummere det som så langt er kjent om elbiler og brannfare. Myten om at elbiler er mer brannfarlige enn andre biler har vi tatt for oss flere ganger tidligere, og med stadig bedre grunnlag kunnet konkludere med at den er nettopp det: en myte. En større artikkel om dette kan du lese her. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også kommet til konklusjonen at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Det kan du for eksempel lese om i denne artikkelen, som vi her på elbil.dev05.dekodes.no for øvrig refererte til i denne saken. DSB opplyser at elbiler brenner sjelden, men at når det skjer, har brannen et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieseldrevet bil. Brannenergien er mindre, og utvikler seg saktere, men slokkearbeidet må utføres på en annen måte og kan ta lengre tid

Lad fornuftig – og brannfaren minimeres

Men hva kan elbileiere som frykter brann gjøre for å minimere risikoen? Det viktigste er å sørge for sikker lading, mener seniorrådgiver i fagavdelingen i Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund: – Erfaring tilsier at elbiler brenner sjeldnere enn bensin- og dieselbiler, uavhengig av om de lader eller ikke. Likevel vil det være en viss brannrisiko ved lading. Årsaken ligger ikke i elbilen, men i hvordan den lades, sier han. – Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, uttalte Jostein Grav i DSB i forbindelse med tester direktoratet fikk utført. – Først og fremst handler det om å ta farvel med den jordede husholdningskontakten, og skaffe seg en skikkelig veggladeboks. Da kan man sove godt om natten, i trygg forvissning om at det faktisk ikke er registrert noen tilfeller av brann, eller branntilløp, ved bruk av slik ladestasjon med Type 2-kontakt, fortsetter Frydenlund. De siste årene har heldigvis antallet norske elbilister som bruker slikt dedikert ladeutstyr vært i sterk økning, ifølge undersøkelsen «Elbilisten».

Greit å bruke stikkontakt i knipetak

Brannrisikoen er riktignok liten ved bruk av vanlig husholdningskontakt, men risikoen er der. Det er grunnen til at Elbilforeningen anbefaler ladeboks. Å lade elbil er ikke farlig hvis man gjør ting ordentlig, men man skal alltid ha respekt for strøm. Husk at én brann er alltid én for mye. Derfor: Dersom en husholdningskontakt i praksis brukes til jevnlig lading, må man i det minste oppgradere kursen med jordfeilbryter type B, samt påse at kursen har maks 10A sikring. Dette er også i tråd med DSBs råd. Elbilforeningen er tydelig på at man for sikkerhets skyld bør begrense slik lading til «nødlading», altså til unntakene hvor det er helt nødvendig, for eksempel på reise eller når du er på besøk.

Forholdsregler ved «nødlading»

Når du gjør «nødlader», bør du alltid ta disse forholdsreglene: