Hopp til innhold

Statsbudsjettet 2022: Fortsatt null elbil-moms — men straffer elektriske firmabiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

ELBIL-Statsminister Jonas Gahr Støres regjering la i dag fram sine endringer til statsbudsjettet. Foto: Stortinget

Det blir ingen moms på elbil i denne omgang, og ladbare hybridbiler blir dyrere. Men regjeringen velger overraskende å foreslå fjerning av elbilfordelen i firmabilbeskatningen.

— Elbilforeningen er glad for fortsatt momsfritak på elbiler og at man beholder forslaget om skjerpet engangsavgift på forurensende ladbare hybrider. Det er avgjørende for å nå Stortingets mål om helt utslippsfritt nybilsalg i 2025, og en stor seier for oss. Men å fjerne elbilfordelen i firmabilmarkedet, virker helt håpløst, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Støtter Solberg-regjerings forslag

Den 12. oktober presenterte Solberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett. Erna Solberg & co. foreslo da å redusere vektfradraget og øke rekkeviddekravet for ladbare hybridbiler, innføre full omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift for elbiler og å øke CO2-avgiften.

Nå har den nye Støre-regjeringen lagt frem sine forslag til endringer. Disse forslagene skal det nå forhandles om i budsjettforhandlingene i Stortinget.

I all hovedsak anerkjenner statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum Solberg-regjeringens forslag til nye bilavgifter:

«Solberg-regjeringen foreslo en pakke med endringer i bilavgiftene for å bremse fallet i inntekter fra bilavgiftene og samtidig styrke insentivene til å kjøpe elbiler», skriver de.

«Pakken med avgiftsendringer er balansert ved at den bremser nedgangen i inntekter samtidig som insentivene til å kjøpe elbiler styrkes. Regjeringen foreslår at den videreføres«, skriver Støre-regjeringen.

Støre-regjeringen nevner dermed ikke innføring av moms for elbiler med ett ord.

Men:

Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 prosent oppheves.

Dermed økes verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som fossile biler.

PENGEBINGE-SJEF: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum følger i all hovedsak Solberg-regjerningens forlag til stastbudsjett, men velger innføre full beskatning på elektriske firmabiler. Foto: Stortinget

Skattesmell for klimavennlige firmabiler

Selv om Elbilforeningen er lettet over fortsatt momsfritak for elbil, reageres det kraftig på skattesmellen for klimasatsingen i bedriftene.

Den nye regjeringen foreslår altså å fjerne den reduserte satsen for elbil i firmabilbeskatningen, slik at elbiler blir skattlagt på lik linje med fossilbiler.

— Det er helt uforståelig at det skal bli mindre attraktivt for bedrifter å velge elbil for sine ansatte.

Elbilforeningen minner om at nær halve nybilsalget går i leasing- og firmabilmarkedet, der elbilandelen er langt lavere enn i privatkjøpmarkedet.

— Elbilsalget blant privatpersoner går så det suser, men at det går mye tregere for nullutslippsbiler i leasing- og firmabilmarkedet. Det kan ikke være sånn at det er bedrifter som skal ødelegge for målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, gjennom at de fortsetter å velge fossilbil, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Regjeringen argumenterer for at elbiler nå utgjør 63 prosent av det totale nybilsalget, men unnlater å fortelle at elbilandelen blant bedrifter kun er på 41 prosent.

FÅR SVI: Alle dem som har valgt elbil som firmabil, vil nå få en kraftig skatteskjerpelse.

18.000,- dyrere årlig for å velge grønt

De som allerede har valgt elbil som firmabil, straffes hardt nå.

Et eksempel:

— For alle dem som har en firmabil til en verdi av 500.000 kroner, vil de som har valgt en elbil, få en årlig skatteskjerpelse på 14.000-18.000 kroner, opplyser seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Elbilforeningen.

— Vi forventer at Stortinget i budsjettforhandlingene gjør noe med den lave elbilandelen i leasing- og firmabil, og dessuten styrker politikken for å elektrifisere varebilmarkedet. Fjerning av miljøsatsen i firmabilbeskatningen må avlyses. Isteden bør man gjøre nye grep for å fase inn elbil i leasing som utgjør halve nybilsalget, og styrke miljøprofilen i engangsavgiften for varebil, sier generalsekretær Christina Bu.

Klimameldingen: – En tapt mulighet

Nettleien viktigst for hurtiglading i Distrikts-Norge

Regjeringen varsler at Enova skal sette av 100 millioner kroner til hurtiglading i 2022, for å sikre utbygging i områder der dette ikke er kommersielt lønnsomt i dag. Det har lenge pågått en prosess for ny nettleie, og Elbilforeningen har lenge jobbet for å gjøre denne hurtigladevennlig. Det er uklart om det blir resultatet.

— Det er fint at regjeringen ønsker å sikre hurtiglading i hele landet. Elbilforeningen vil minne om at investeringsstøtte i mindre grad hjelper dersom hurtigladerne ikke er lønnsomme å drifte. Det avgjørende for lading i Distrikts-Norge er derfor å sikre en nettleie som også gjør hurtigladere med lav og ujevn bruk lønnsomme, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift

Den nye regjering velger også å videreføre den tidligere regjeringens forslag om full trafikkforsikringsavgift og innføring av omregistreringsavgift for elbil.

De reduserer riktignok trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) med 95 kroner, men innfører samtidig full trafikkforsikringsavgift på elbiler, samt å innføre full omregistreringsavgift for elbiler.

Dette er noe Elbilforeningen har gått mot.

— Dette vil gjøre det dyrere for folk å velge brukt elbil. Hvert år er det over 500.000 eierskifter i bruktbilmarkedet, og nå vil brukte elbiler bli mindre attraktive og dyrere for folk flest, sier Bu.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også