Hopp til innhold

Status etter statsbudsjettavtalen: Slik blir elbil-avgiftene i 2024

FORTSATT GRØNT: Elbilpolitikken og avgifter knyttet til elbil videreføres i stor grad fra i år til 2024. Hva som gjelder her, kan du lese mer om nedenfor. Men I 2025 skal derimot Norges store elbilmål nås, og samtidig er det andre spørsmål knyttet til norsk elbilpolitikk som snart skal avgjøres, som du også finner mer om nedenfor. Foto: Elbilforeningen

Det blir ingen store endringer i avgifter på elbiler fra nyttår, viser behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget. Men frem mot 2025 er spenningen større …

Regjeringspartiene og SV ble i helgen enige om et forlik om statsbudsjettet for 2024. Stortinget gjør bare mindre endringer som gjøres i avgiftene på å kjøpe og bruke elbil til neste år.

Mest spennende nå er likevel hva 2024 vil bringe av politiske avklaringer for elbilpolitikken i 2025. Vi gir deg oversikten rundt dette lenger ned i artikkelen.

2024: Status quo for kjøpsavgiftene for elbil

Kjøp av nye elbiler får også i 2024 moms bare for den delen av kjøpsbeløpet som er over 500.000 kroner.

I tillegg betaler alle biler, også elbiler, en egen vektavgift på 12,98 kroner per kg over 500 kg. Vektavgiften er bare prisjustert fra 2023. Les mer her.

For nye biler med utslipp blir det derimot økt engangsavgift i størrelsesorden 17.000-55.000 kroner.

Det kommer på toppen av at biler med utslipp allerede har i gjennomsnitt om lag 150.000 kroner i engangsavgift, men avgiften varierer mye avhengig av vekt og utslipp.

Økte avgifter for nye forurensende biler gjør at elbilene blir mer konkurransedyktige i nybilmarkedet i 2024:

Budsjettforlik i Stortinget for 2024:

Det går mot slutten for nye forurensende biler

En endring som også er verdt å nevne for 2024 er likevel at avskrivningsreglene for elektriske varebiler blir litt mindre lønnsomme.

Den høyere satsen for avskriving av elektriske varebiler på 30 prosent fra 2023, videreføres ikke. Fra 2024 skal elektriske varebiler ha den alminnelige avskrivingssatsen for varebiler, som er 24 prosent. 

Trafikkforsikringsavgift for elbil

Årlig trafikkforsikringsavgift blir 3175 kroner for elbiler i 2024, en prisjustering fra 2023. Biler med utslipp får på sin side 400 kroner i rabatt i denne avgiften

Denne forskjellsbehandlingen har Elbilforeningen kritisert, og denne endringen er den eneste endringen utover prisjustering som skjer for elbiler i statsbudsjettet.

Få den totale oversikten over hva som gjelder av rammevilkår for elbiler i 2024 her:

Elbilfordelene

Hva skjer med bompengene?

Nivået på bompenger bestemmes lokalt, ikke i statsbudsjettet.

Elbiltakstene i ulike bomringer og -prosjekter kan derfor endre seg i 2024, men miljøtaksten for elbiler kan maksimalt være 70 prosent av hva forurensende biler betaler.

Allerede nå vet vi om noen endringer for 2024, for eksempel i Oslo:

Fjellinjen endrer takstene fra nyttår:

Her er de nye prisene

Endring i miljøtaksten for elbil på ferger

Regjeringen har varslet at det i første kvartal 2024 går mot endring i reglene om miljøtakst for elbil på ferger.

For riksveiferger er planen å øke miljøtaksten fra 50 til 70 prosent av fossilbil-taksten for elbiler som er 6 meter eller kortere. For tyngre kjøretøy over 6 meter vil miljøtaksten forbli 50 prosent. Det samme gjelder for moped og motorsykler.

For fylkesveifergesamband vil det være opp til fylkeskommunene om de ønske å fortsette med 50 prosent, eller følge takstendringen til riksveifergene.

Christina Bu mener nye tall om elbilsalget viser at SP-minister er «bakpå»:

Høyere elbilandel i nybilsalget nordpå enn i Oslo

2025: Sentralt blir ny runde med ESA om toppmoms for elbil

Da Norge etter svært mange år avviklet momsfritaket for elbil, valgte regjeringen å innføre såkalt toppmoms for elbiler. Denne innretningen ble varslet allerede i regjeringens tiltredelseserklæring, Hurdalsplattformen.

Både i 2023, og 2024 betaler nye elbiler moms bare på den delen av kjøpsbeløpet som er over 500.000 kroner.

Ulik moms mellom elbiler og biler med utslipp må godkjennes av ESA, som er EØS-avtalens overvåkingsorgan.

Dagens toppmoms er godkjent ut 2024, og det betyr at det blir ny runde om toppmoms for elbil både i regjeringen, på Stortinget og med ESA. Dette er en sak Elbilforeningen kommer til å jobbe mye med.

En annen sak Elbilforeningen vil prioritere i 2024 er å få endret den urimelige overbeskatningen elbiler har som firmabiler. Denne saken har Elbilforeningen jobbet med i flere år.

Den urimelige beskatningen kan du lese mer om her:

Nå er det forhandlinger om statsbudsjettet:

– Ville ikke valgt elbil som firmabil med regjeringens forslag

Det nærmer seg 2025, året da Norge skal innfri klimamålet om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp.

Forhandlingene om statsbudsjett neste høst blir dermed eksamen for politikken som skal sikre at elbilandelen øker fra dagens 83 prosent for personbiler og opp til 100 prosent.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også