Hopp til innhold

Budsjettforlik i Stortinget for 2024: Det går mot slutten for nye forurensende biler

ENIGHET OM STATSBUDSJETTET FOR NESTE ÅR: Christina Bu i Elbilforeningen er positivt overrasket over store deler av forliket mellom regjeringspartiene og SV. Foto: Elbilforeningen

– Nå tror jeg 2025-målet kan være innen rekkevidde for personbilene, og dermed går det mot slutten for nye forurensende biler, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

Etter tøffe forhandlinger har regjeringen og SV blitt enige om statsbudsjettet for 2024, og mye endres i kjøpsavgiftene på personbiler.

Avgiftsskruen strammes ytterligere til for nye forurensende personbiler i budsjettforliket. Dette har vært et krav fra SV i forhandlingene.

Kjøpsavgiftene for elbiler endres derimot ikke, og dette kan derfor styrke konkurransekraften til elbilene etter nyttår.

– Etter at vi tidligere i år har kritisert regjeringen for å ha latt elbilandelen i nybilsalget flate ut, er vi nå positivt overrasket over grepene som er tatt, sier Christina Bu.

SJEFSFORHANDLER FOR REGJERINGSPARTIENE: Stortingsrepresentant Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet har forhandlet med SV om bilavgiftene. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Nest siste budsjett før «eksamen»

I 2025, om et drøyt år, skal alle nye biler som selges i Norge være utslippsfrie.

Dette året kan altså ses på som en eksamen for 2025-målet, når vi vil se fasiten på om målet er nådd.

I 2024 får ladbare hybrider i snitt nesten 50.000 kroner mer i engangsavgift, mens nye bensin- og dieselbiler får 17.000 kroner i økt avgift sammenlignet med 2023.

– Dette øker konkurransekraften til elbilene, noe som er svært viktig for at vi skal komme i mål, mener Christina Bu.

Elbilandelen i nybilsalget for personbiler så langt i år er på 83,3 prosent. Men fremdeles selges det en del nye biler som forurenser.

7,1 prosent av nybilsalget er ladbare hybrider og 9,5 prosent er bensin- og dieselbiler.

De fleste forurensende bilene selges nå i nærings- og leasingmarkedet, men regjeringen har også varslet endringer i mva-regelverket fra 1. juli neste år for å bøte på dette.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Langt unna utslippsfritt varebilsalg

Når det gjelder elektriske varebiler er markedsandelen kun på 31,9 prosent så langt i år.

Engangsavgiften på forurensende varebiler er langt lavere enn for personbil. Likevel øker avgiften med kun lag 6800 kroner i 2024.

– Det er en fallitterklæring at man ikke styrker virkemidlene for å elektrifisere varebilene mer. Budsjettforliket er langt fra nok til å kompensere for at Enova la ned støtteordningen for kjøp av elektriske varebiler tidligere i år, mener Christina Bu.

Direktøren for Klimaetaten i Oslo om elektriske varebiler:

– For tidlig å fjerne Enova-støtten

Bu er kritisk til at politikerne tilsynelatende ikke engang prøver å nå målet om at også alle varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Statsbudsjettet oppsummert

Dette gjør Stortinget:

  • fjerner fradraget ladbare hybrider har i vektkomponenten.
  • reduserer innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for forurensende personbiler fra 82 g/km til 70 g/km.
  • øker CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler med 10 prosent utover prisjustert 2023-nivå.
  • vedtar regjeringens forslag om redusert trafikkforsikringsavgift, men bare for fossilbiler
  • etablerer et langsiktig mål om at hele nybilsalget for tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller biogass i 2030. 
  • ber regjeringen om å styrke virkemiddelbruken for nullutslippslastebiler i 2024, og legge fram en virkemiddelpakke med sikte på å nå måltallene for nullutslipp i 2030
  • styrker støtteordningene for tunge nullutslippskjøretøy og bedriftslading for tunge kjøretøy med 285 millioner kroner med sikte på en økning å øke nullutslippsandelen for nye tunge kjøretøy i 2024 fra 10 til 20 prosent

Tallene om nybilsalg i artikkelen er fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Alle avgifter for 2024 er sammenlignet mot inflasjonsjustert engangsavgift for 2023.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også