Hopp til innhold

Ny klimarapport med fem konkrete punkter: Elektrifisering sentralt for å kutte utslipp

STORT POTENSIAL: ICCT anslår at elektrifisering av transport vil være en av de avgjørende faktorene for å holde temperaturøkningen på kloden under to grader.

En ny rapport fra ICCT lanserer fem konkrete punkter for å kutte klimagass-utslipp så det monner.

Tidligere i år rapporterte Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) om dårlige prognoser. Vi kommer med stor sannsynlighet til å overskride målet om å holde oss under 1,5 grader global oppvarming.

Det vil få konsekvenser for dyreliv, værforhold, sikkerhet og matforsyning verden rundt.

Nå har International Council on Clean Transportation (ICCT) levert en rapport hvor de belyser hvilke strategier som er nødvendige for at transportsektoren skal få kuttet utslippene sine nok.

ICCT er en non-profit tankesmie og forskningssenter finansiert av Climateworks Foundation.

De anslår at med de riktige tiltakene vil overgangen til nullutslipp i transportsektoren spare kloden for 144 milliarder tonn med CO2-utslipp frem mot 2050.

Om det oppnås, vil sektoren bidra å holde oss på maksimum 1,7 graders oppvarming.

Ny oversikt viser store variasjoner i miljørabatten rundt om i Norge:

Miljørabatt i bom viktig for høy elbilandel

Nye biler må være nullutslippsbiler

Kjøretøy og transport utgjør cirka 20 prosent av menneskeskapte klimautslipp.

ICCT foreslår fem sterkt ambisiøse tiltak, hvor klodens transportsektor må sette full fart mot nullutslipp.

Første punkt er at salget av nullutslippskjøretøy må fortsette å øke på bekostning av fossildrevne biler.

Vi ser en positiv utvikling for elbilsalget i Europa, men den utviklingen må fortsette å skyte fart, også på verdensbasis.

Ferske tall viser stor elbil-vekst:

Europa tar etter Norge i nybilsalget

Hvis Europa sammen med andre store markeder som USA, Kina og Canada når 100 prosent nullutslippsandel i salget av nye biler og varebiler innen 2035, samt for busser og lastebiler innen 2040, vil det spare oss for utslipp av 61 milliarder tonn CO2 frem til 2050.

Det fordrer også at resten av landene i verden følger med innen 5-10 år.

Dette er punktet med mest potensial for innsparing, og tilsvarer like mye CO2 som det totale verdensutslippet ligger på i en 7-årsperiode.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Andre punkt er at alle kjøretøy som i denne perioden blir produsert med forbrenningsmotor, tar i bruk nye løsninger for å begrense utslippene.

Hybridisering og effektivisering av drivlinjer, samt fokus på strømlinjeforming og vektreduksjon anslås til å kunne spare 22 milliarder tonn CO2 innen 2050.

MÅ HALVERE: Søylene viser hvor mye utslipp som må kuttes i milliarder tonn CO2 for å nå ulike grader av global oppvarming. 61 milliarder tonn kan kuttes ved å øke salget av nullutslippskjøretøy. Bilde: ICCT.

Kollektivtransport og ren energi

Tredje punkt belyser nødvendigheten av å satse på kollektivtransport.

I trafikktunge urbane områder anbefales det å redusere bilbruk til fordel for mer infrastruktur rettet mot buss, tog, sykkel og gangfelt.

ICCT slår dette poenget sammen med optimering av fraktlogistikk, og beregner i sine anslag her 26 milliarder tonn CO2 spart frem mot 2050.

Fjerde punkt belyser at gamle fossilkjøretøy må byttes ut hyppigere.

Om vi på global basis klarer å pensjonere diesel og bensin tidligere, vil vi kunne spare opp til 20 milliarder tonn CO2.

Siste punkt omhandler overgangen til rene energikilder.

ICCT mener at produksjon av ren elektrisitet og utslippsfri hydrogen kan bidra med 16 milliarder tonn CO2 spart innen 2050.

Christina Bu mener nye tall om elbilsalget viser at SP-minister er «bakpå»:

Høyere elbilandel i nybilsalget nordpå enn i Oslo

Utfordringene

ICCT innrømmer at disse målsettingene er ambisiøse og krever en satsing og politisk samarbeid som vi knapt har sett maken til på verdensbasis.

Vi er avhengige av andelen av forbrenningsmotorer som allerede eksisterer i dag reduseres og ikke bare selges til fattigere land, mens rike nasjoner renser sine utslipp.

Det er også behov for å trappe opp industri som sikrer tilgangen på batterimaterialer, som vi har skrevet om før:

Ny rapport tegner to mulige scenarioer for 2035:

2 av 3 nye biler i verden kan være elektriske

Hele rapporten fra ICCT kan du lese her.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også