Hopp til innhold

Ny rapport tegner to mulige scenarioer for 2035: 2 av 3 nye biler i verden kan være elektriske

FÅR VI PRODUSERT NOK? Prognosene til Boston Consulting Group tilsier at tilgangen på materialer er den avgjørende faktoren for å nå verdens elbil-etterspørsel de neste 12 årene.

Elbilsalget er på god vei oppover også på verdensbasis. Nå anslår en ny rapport at så mye som 62 prosent elektrisk markedsandel i nybilsalget i 2035 er realistisk – men det avhenger av én ting.

Det amerikanske konsulentfirmaet Boston Consulting Group (BCG) har utarbeidet en rapport hvor de analyserer fremtidsutsiktene i bilmarkedet frem mot 2035.

Tilgangen på råmaterialer, især litium til elbilbatterier, kan utgjøre forskjellen på om elbilsalget blir større enn fossilbilsalget om drøye ti år.

Økt satsing på batterifabrikker også utenfor Kina, samt lavere priser på nyere elbiler vil gi en salgs-boost, mener BCG. Men prisen på batterier, samt forhold rundt utvinning av råmaterialer, kan altså stå i veien for utviklingen.

I rapporten som ble publisert i september, legger BCG frem to scenarioer: Ett hvor elbilmarkedet er uhemmet av materialmangel, samt et mer tilbakeholdent estimat, hvor mangel på blant annet litium bremser utviklingen.

Elbilandelen har nå nådd et viktig vippepunkt i 23 land:

Her er landene som ligger best an

Hvis alt klaffer …

I det mer optimistiske scenariet anslår BCG at dersom vi løser flokene med utvinning av materialer som spesielt litium og nikkel, vil det kunne se slik ut:

Da vil det globale nybilsalget av elbiler ligge på 18 prosent i 2025, 40 prosent i 2030 og 62 prosent i 2035.

Det vil bety rundt 450 millioner elbiler om 12 år – altså at en fjerdedel av alle kjøretøyene på veien vil ha elektrisk motor.

ELMOTOR: Løser vi flokene med batteriproduksjon kan 2/3 av nye biler ha elektrisk motor i 2035.

Det legges til grunn at stadig flere land, spesielt Kina og India, ser ut til å tilrettelegge for elektrifisering kjappere enn tidligere antatt.

Økt utbygging av batterifabrikker vil også bidra til at vi har mer enn nok batterier til å nå etterspørselen estimert til 2030, sett at vi har nok materialer til å innfri full kapasitet.

BCG påpeker også at større bruk av sodium-ion-batterier vil lette behovet for litium, samt at andre attraktive nyvinninger som 800-volts fremdriftsbatterier, plug&charge og toveislading (vehicle to grid) vil være med på å drive salget opp.

Sistnevnte skrev vi om tidligere denne uka i denne artikkelen:

Jobber for at elbiler skal sikre strømnettet i storbyen:

Tester storskala batteribank på hjul

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Det mer tilbakeholdne estimatet

Det mer beskjedne scenarioet forutsetter at vi ikke klarer å eskalere produksjon av essensielle batterimaterialer raskt nok.

Skulle det skje, har BCG regnet seg frem til at det betyr seks millioner færre solgte elbiler innen 2030, og at bare halvparten av det globale nybilsalget vil bestå av elbiler i 2035.

For å få nok litium til å dekke etterspørselen slik den ser ut i dag, må forsyningen ha en gjennomsnittlig årlig vekst på 27 prosent mellom 2020 og 2025, og legge til 15 prosent på den forutsatte veksten mellom 2025 og 2030.

Advarer om dobbeltmoral i bilbransjen og fremvekst av «segregerte» bilmarkeder:

Slik kan elbilandelen i ulike deler av verden se ut i 2035

Det anslås at det er nok av litium å ta av i jordens overflate, men det investeringen i produksjon som henger etter, samt tidkrevende prosesser for søk etter nye utvinningssteder.

BCG hevder at mangelen på kapital stammer fra at investorer er forsiktige med risikere penger grunnet ustabile prisnivåer på litium over tid, samt at 90 prosent av all litium brukes i batteriproduksjon, noe som gjør det til en mer risikabel investering.

Det stilles også spørsmål rundt tilgangen på grafitt, samt miljøvennlig nikkel og ikke minst kobolt, som vi har nok av, men som det er store utfordringer med knyttet til blant annet arbeidsforholdene i gruvene.

Ny rapport fra Amnesty:

Fremdeles store problemer i kobolt-industrien

BCG konkluderer med at fremtidig elbilsalg avhenger av hvilken grad bilprodusentene sikrer seg tilgang til metallene de trenger, som igjen avhenger av viljen til å investere i og sikre etisk og miljøvennlig utvinning av materialer.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også