Hopp til innhold

Ny rapport fra Amnesty: Fremdeles store problemer i kobolt-industrien

RASERT: Restene av boliger etter utkastelser for å utvide en gruve i Kolwezi, DR Kongo, september 2022. Foto: Amnesty International

Amnesty International har nylig offentliggjort en rapport som avslører alvorlige menneskerettsbrudd knyttet til kobolt- og kobberutvinning i Kongo.

Ifølge rapporten har gruveselskaper på jakt etter kobber og kobolt flere ganger rasert boliger og lokalsamfunn uten å gi rettferdig kompensasjon eller alternativt botilbud til dem som er berørt.

Dette har tvunget tusenvis av mennesker til å forlate hjem, skole og arbeid – og belage seg på drastisk reduksjon i levestandard på grunn av manglende økonomisk kompensasjon. Mange har måttet flytte til områder uten innlagt vann eller elektrisitet.

EU med strengere krav i ny batterilovgivning:

Vil stimulere bærekraftig batteri-industri

En forspilt mulighet for DR Kongo?

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er kjent for sine rike naturressurser og har lenge vært en viktig leverandør av kobolt og kobber.

Dette er som kjent essensielle råvarer i produksjonen av batterier, deriblant elbilbatterier.

Disse materialene har til nå vært avgjørende for det voksende behovet for litium-ion-batterier – og har akselerert av overgangen til mer fornybar energi – og dermed også til utbredelsen av elbiler.

Imidlertid har denne utvinningen også vekket bekymring når det gjelder menneskerettigheter.

– De rike naturressursene i fattige land må gå fra å være en forbannelse til en positiv ressurs for arbeidsplasser og utvikling, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

– Verdenssamfunnet må bidra til at råvarer som skal bidra til den grønne omstillingen globalt ikke går på bekostning av menneskerettigheter lokalt. Bilprodusentene må stille spørsmål og stille krav. Og nasjonale myndigheter har også et ansvar.

TVANGSFLYTTES: Et hus markert for tvangsflytting i Kolwezi, DR Kongo i september 2022. Foto: Amnesty International

Vil ikke ha boikott

Tidligere har Amnesty også publisert rapporter som avslører farlige arbeidsforhold, barnearbeid og manglende hensyn til gruvearbeidernes helse og sikkerhet.

Mange av gruvearbeiderne i DR Kongo er utsatt for farlig arbeidsmiljø, med utilstrekkelig sikkerhetsutstyr og eksponering for skadelige kjemikalier.

Barnearbeid er også en bekymring, da mange barn har arbeidet i såkalt manuelle gruver for å bidra til familiens inntekt.

Noen bilselskaper har gått ut og sagt de ønsker å minske mengden kobolt i sine batterier nettopp på grunn av slike problemstillinger.

Siden koboltindustrien er en svært viktig næring for DR Kongo, er ikke dette en strategi Amnesty anbefaler.

 – Amnesty oppfordrer ikke til boikott av kobolt fra DR Kongo. Dette er et land preget av stor fattigdom og enorme problemer etter årtier med krig og konflikt. For menneskene som jobber i og ved koboltgruvene er inntektene fra dette arbeidet helt uvurderlig og det som sikrer at de har råd til et varmt måltid om dagen, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Disse batteriene trenger verken nikkel, kobolt eller litium

– Elbilprodusentene er i en unik posisjon

– Det vi derimot mener, er at elbilprodusentene har et ansvar og kan spille en viktig rolle ved å arbeide for at kobolten de anvender i batteriene til sine elbiler ikke kan knyttes til menneskerettighetsbrudd. De kan bidra til at det blir slutt på alt barnearbeid knyttet til de uregulerte håndverksgruvene og at de som arbeider der får trygge arbeidsforhold og en levelønn, fortsetter hun.

Forholdene ved de store regulerte industrielle koboltgruvene utgjør et alvorlig problem i og med at mange mennesker blir tvunget til å flytte fra sine boliger og eiendom for å gi plass til gruveindustrien, uten å få noen kompensasjon for dette, mener rådgiveren.

– Elbilprodusentene er i en unik posisjon til å kunne stille krav til både gruveselskapene og myndighetene i DR Kongo om at menneskerettighetene må respekteres. Slik kan de bidra positivt til forholdene i gruveindustrien i DR Kongo.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

DR Kongo og hele verdikjeden må ta ansvar

Amnesty oppfordrer myndighetene i DR Kongo til å umiddelbart avslutte tvangsutkastelser. Videre mener organisasjonen det bør settes i gang en upartisk undersøkelseskommisjon, og tar også til orde for å styrke og håndheve nasjonale lover knyttet til gruvedrift og utkastelser i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Amnesty har også krav til gruveselskapene som har vært involvert:

Selskapene må gjøre nødvendige endringer for å ivareta menneskerettighetene og sikre at prosesser med utbygging av miner forbedrer livet til mennesker i regionen, ikke fratar dem muligheter.

– Vi vet av våre egne spørreundersøkelser at dette er noe norske elbilister engasjerer seg i. Elbilforeningen kommer til å fortsette å ta opp dette temaet med bilimportører og bilprodusenter, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Dette svarte elbilistene i årets undersøkelse «Elbilisten 2023»:

– Bil- og batteriindustrien må bidra til at ILOs kjernekonvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter følges, og de må følge opp dette bakover i verdikjeden, understreker Berge.

Svarene fra spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at elbilistene også har forventninger til bilforhandlerne de kjøper bil fra:

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også