Hopp til innhold

Stortingshøring rundt bilavgiftene: Derfor er Elbilforeningen uenig med NAF og bilbransjen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TYDELIGE KRAV: – Det gir ingen mening å gi store, tunge biler som kan gå på fossilt drivstoff, null i engangsavgift, sier kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening, som deltok på dagens høring på vegne av alle norske etablerte og blivende elbilister.

– Vi hadde akkurat den samme diskusjonen i fjor. Nå må regjeringen vise at de mener alvor, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Tidligere i høst la Solberg-regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. I dag var det stortingshøring rundt de foreslåtte avgiftsøkningene for ladbare hybridbiler.

Høringen skjer samtidig som ny regjering jobber med å utarbeide en såkalt tilleggsproposisjon. Det betyr at hovedtrekkene i statsbudsjettet består, men at den nye regjeringen kan gjøre noen endringer.

Bilavgifter er ett av punktene der det nå pågår et forsøk på omkamp.

Avgiftsrabattene må reduseres

Norsk elbilforening har påpekt at ladbare hybrider i stadig økende grad konkurrerer mot elbiler i nybilsalget.

I forslaget til statsbudsjett fra avtroppende regjering har Elbilforeningen blitt hørt. Det foreslås at dagens avgiftsrabatter for de ladbare hybridene reduseres.

Avgående finansminister Jan Tore Sanner forklarte endringen slik:  “Det største gjenstående hinderet for å nå 2025-målet er de ladbare hybridbilene.”  

Han refererte da til Stortingets mål om at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være utslippsfrie.

Felles klagebrev fra NAF og bilbransjen

I dag var det høring om saken i Finanskomiteen.

Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes landsforening (BIL) og NAF har gått sammen om et felles klagebrev til finanskomiteen.

Her krever de følgende:

• Rekkeviddekravet for å få maksimal rabatt reduseres fra foreslåtte 100 km, og ned til 75 km.

• En nedgang i vektfradraget fra 23 til 15 prosent fra ett år er for brått.

• Avgiftsendringene utsettes til 1. juli.

– 15.000 bilkjøpere har bestilt en ladbar hybrid, og vil oppleve en ekstra regning på mellom 40.000 – 80.000 kroner, argumenterte adm. dir. Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund under høringen.

DELTOK I HØRING: Bil-organisasjonene holdt hvert sitt innlegg i finanskomiteenes høring rundt statsbudsjettet. Fra venstre: Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund, Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening, Camilla Ryste i NAF og kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk elbilforening.

Både NBF, BIL og NAF peker også på leveringsutfordringer på grunn av mangel på datachip.

– Bransjen har hatt ett år på å omstille seg

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Norsk Elbilforening opplyser om at man hadde akkurat den samme diskusjonen om de ladbare hybridene i fjor.

Også den gang la regjeringen fram forslag til innskjerpelser, som ble støttet av opposisjonen, men dette ble avlyst i siste runde etter budsjettforlik med FrP – etter lobby-jobbing fra de samme organisasjonene. 

Statsbudsjettet 2022: Dyrere å eie og kjøpe brukt elbil

– Men nå strammes det endelig inn for ladbare hybridbiler

– Argumentet i fjor var også at dette kom for brått på, men det kan man ikke påstå nok en gang. Skjerpet miljøprofil i engangsavgiften for bil er nå en varslet endring, og bransjen har hatt tid å forberede seg, sier hun.

Elbilforeningen mener at endringsforslagene som nå diskuteres er moderate og fornuftige.

– Det har vært noe klaging på høringen i dag, men det er aldri mulig å gjøre endringer uten at noen vinner litt og andre taper litt. Dette er et grep som må gjøres for å trappe elbilsalget videre opp. De som vinner på dette, er ikke minst dem som venter på elbil i bruktbilsalget, påpeker Berge.  

Elbilforeningen pekte også på at noen importører allerede rigger seg for helelektrisk nybilsalg, og ba komiteen merke seg hva den store bilimportøren Møller sa da budsjettet ble lagt frem:  

«Vi har forståelse for at myndighetene må starte arbeidet med et bærekraftig bilavgiftssystem for fremtiden, men det viktigste nå er at de sentrale elbilinsentivene videreføres.» 

Ladbare hybrider med null i engangsavgift

– Realiteten er at over halvparten av de ladbare hybridbilene som er solgt så langt i år, har null i engangsavgift. NULL! Det er på høy tid å endre dette, sier Berge.

Elbilforeningen har beregnet at ved å gjennomføre endringene om økt rekkeviddekrav, redusert vektfradrag og økt CO2-komponent, slik det er foreslått i statsbudsjettet, vil fremdeles åtte prosent av de ladbare hybridene som er solgt så langt i år, ikke få engangsavgift.

Og hadde man bare endret rekkeviddekravet til 75 km, og ikke gjennomført de andre endringene, ville 36 prosent av ladehybridene solgt så langt i år, fortsatt hatt null i engangsavgift.

– Det er uansett ikke riktig når bransjen sier at dette betyr endringer på mellom 40.000 og 80.000 kroner. Det er fremdeles noen som får null i endring, sier Berge.

Velger ladbar hybrid i leasing

– Vi kommer ikke til å nå 2025-målet slik vi holder på nå. I leasingmarkedet, som utgjør nesten halve nybilmarkedet, utgjør elbil bare 40 prosent. Altså; folk kjøper elbil, men de leaser ladbar hybrid. Dette må det gjøres noe med, sier Berge,

– Det gir ingen mening å gi store, tunge biler som kan gå på fossilt drivstoff null i avgift, sier Unni Berge og viser til hva den nye klima- og miljøministeren, Espen Barth Eide, har uttalt: 

«Når vi har sagt at vi har høyere klimaambisjoner enn den forrige regjeringen, må vi vise det i tilleggsproposisjonen.» 

– Elbilforeningen forventer at det framlagte statsbudsjettet er minstemålet og at det kommer flere miljøgrep i tillegg, sier Berge.

8. november skal finansminister Trygve Slagsvold Vedum legge fram tilleggsproposisjonen om endringer i 2022-budsjettet. Deretter blir det budsjettforhandlinger på Stortinget.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også