Hopp til innhold

Ønsker nye førerkortregler: Vil ha enklere automatlapp – men møter motstand

Denne artikkelen ble revidert for over ett år siden, og kan være utdatert.

VIL HA FLERE SLIKE: Norges Trafikkskoleforbund ønsker seg flere elbiler i trafikkopplæringen, men mener dagens regelverk bremser utskiftningen.

Norges Trafikkskoleforbund vil at flere skal velge «automatlappen», og at man skal kunne slippe ny oppkjøring om man trenger førerkort for manuelt gir. Dagens ordning er god nok, mener myndighetene.

Nylig skrev vi her på elbil.dev05.dekodes.no en artikkel om at stadig flere trafikkskoler satser på elbil, men at de likevel har en lavere elbilandel enn landsgjennomsnittet.

For norske trafikkskoler ligger elbilandelen i dag på rundt 11 prosent, mens landsgjennomsnittet er på cirka 14 prosent.

Dette vil Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) gjøre noe med. Derfor ønsker de en endring i førerkortregelverket, som de også mener vil ha positive ringvirkninger for elbilandelen ellers i samfunnet.


For å slippe to oppkjøringer, tar mange som egentlig ikke trenger det, førerkort på manuelt gir.

Pål Andersen, Norges trafikkskoleforbund

Ønsker at alle skal kjøre opp på automat


Det er fremdeles slik at de fleste elever i førerkortopplæringen velger opplæring og påfølgende oppkjøring på manuelt giret bil. Årsaken for mange er at de vil slippe å kjøre opp to ganger hvis de skal kunne kjøre bil med manuelt gir senere.


– For å slippe to oppkjøringer tar mange som egentlig ikke trenger det førerkort på manuelt giret bil, sier Pål Andersen, fagkonsulent ved NTSF.

Norges eldste? Møt 100-åringen som gikk ut og kjøpte elbil

VIL HA ENDRING: Pål Andersen i Norges Trafikkskoleforbund.


Norges Trafikkskoleforbund vil at regelverket skal endres.

– Vi ønsker i utgangspunktet at alle skal kjøre opp på automat, men at man kan velge manuelt dersom man absolutt vil ha det, sier Andersen.

Løsningen NTSF ønsker seg, er at hvis man så vil konvertere førerkortet fra automat senere, kan man enten:


– Velger man det siste alternativet, slipper man ny oppkjøring. Når ferdighetsnivået er godt nok, kan trafikklæreren melde dette inn til Statens vegvesen og eleven får nytt førerkort med rett til å kjøre manuelt giret bil, utdyper Andersen.

LES OGSÅ: Nå kan du få reiserute fra ElbilAppen direkte opp på skjermen i din bil


Vil fremskynde grønt skifte


– Med denne løsningen avlaster vi også Statens vegvesen og den enorme køproblematikken som er på Vegesenets trafikkstasjoner i dag, tilføyer Pål Andersen.

NTSF mener at deres forslag både vil sørge for at flere trafikkskoler velger miljøvennlig elbil som skolebil, og at de nye sjåførene blir motivert til å kjøre elbil i fortsettelsen.

– Slik når vi det grønne skiftet raskere, sier Andersen.

Men her føler Norges Trafikkskoleforbund at de møter motstand fra myndighetene.

– De skylder på at EU-regulativer stopper det. Men både Tyskland og Frankrike har denne ordningen i dag, sier Andersen.

Han sier at NTSF har tatt opp problemstillingen med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen ved flere anledninger, uten at noe har skjedd.

– Vi håper myndighetene snart innser at miljøet har godt av flere elektriske skolebiler og av at trafikkskolebransjen går foran med et godt eksempel.

Les også: Stadig flere klarer seg med bare elbil 

Sliter med å finne girbiler

Fagkonsulent Pål Andersen i NTSF lister opp en rekke argumenter for at flere skal ta førerkort på automat:

LES OGSÅ: Prøvekjørt BYD Tang: Firehjulsdrift, 7-seter og brannsikkert batteri

Vegvesenet: Ser ingen grunn til nytt regelverk

På vegmyndighetenes side er man imidlertid godt fornøyd med dagens ordning:


– Statens vegvesen mener ordningen vi i dag har – med at man for første gangs førerett, står helt fritt til å velge om man vil kjøre opp på manuelt eller automatgiret kjøretøy – er tilfredsstillende og gir valgfrihet, sier Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

KRITISK: Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.


Han forteller at det er så langt i år er 34 prosent som har valgt å benytte automatgiret kjøretøy under førerkortprøven, mot 28 prosent i 2020 og 22 prosent i 2019.

– Det betyr for oss at endringen til at man benytter automatgir på praktisk prøve, kommer av seg selv etter som bilparken byttes ut. NTSFs forslag om at man skal kjøre opp på automat, men kan kjøre opp på manuelt hvis man absolutt vil ha det, har jo store likhetstrekk med eksisterende ordning. Vi ser ingen grunn til å innføre regelverk for noe som går av seg selv, fortsetter Haslie.

– Men har ikke NTSF et poeng i at dette faktisk kan være litt til hinder for fortgangen i det grønne skiftet? Og har i så fall ikke dere et ansvar for å bidra til dette?

– Det er vel ikke førerretten som begrenser et grønt skifte. For om man har førerrett for manuelt gir, begrenser ikke det muligheten til å å kjøre elbil/automatgirede kjøretøy. Man kan fritt velge å ta prøve med automatgir og ha førerrett for det grønne kjøretøyet.

Les også: Nå velger nesten alle bortsett fra bedriftene elbil

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også