Hopp til innhold

Ny rapport: USA må få storforbrukerne over på elbil for å nå klimamål

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

TRENGER ELBIL-GULRØTTER: Den viktigste gruppen amerikanske bilister å få over på elbil, er de såkalte «gasoline superusers». De utgjør 20 prosent av amerikanske bilister. og står for halvparten av drivstofforbruket.

20 prosent av amerikanske bilister svir av nesten halvparten av drivstoffet. Organisasjonen Coltura mener at elbil-støtet må settes inn mot denne gruppen om USA skal nå klimamålene sine.

20 prosent av amerikanske bilister svir av nesten halvparten av drivstoffet. Organisasjonen Coltura mener at elbil-støtet må settes inn mot denne gruppen om USA skal nå klimamålene sine.

USA har lenge vært i en helt egen divisjon globalt når det gjelder omfanget av privatbilisme:

Å kjøre hvor stor bil du vil, hvor du vil, hvor langt du vil og hvor mye du vil anses der mer enn noe annet sted i verden som en soleklar menneskerett.

Men nå viser en ny rapport fra klimaorganisasjonen Coltura at amerikanske bilister langt fra er noen ensartet gruppe.

«Gasoline superusers»

I rapporten lanserer de begrepet «gasoline superusers», altså storforbrukere av fossilt drivstoff.

Denne gruppen utgjør bare en liten del av den amerikanske befolkningen, men forbruker en uproporsjonalt stor andel av landets samlede drivstoffkonsum.

Nå mener klimaorganisasjonen at USA må lokke denne spesifikke gruppen over på elbil dersom landet skal ha en mulighet til å nå klimamålene sine.

Les også: Joe Biden vil ha folket over på elbil – slik reagerer amerikanerne

Bruker over 3800 liter årlig

I rapporten kommer blant annet dette frem:

Les også: FNs klimarapport: Maler et dystert bilde

– Avgjørende å nå denne gruppen

Rapporten skal være den første dybdeanalysen av data om de ti prosentene som forbruker mest drivstoff i USA, og som altså, kanskje noe misvisende, betegnes som «superforbrukere».

Den ser også på hvilke elbil-insentiver og andre politiske grep som må tas for å få denne gruppen over på elbil, og presenterer en modell for hvordan man kan få til betydelige kutt i landets drivstoffkonsum og dermed klimautslipp.

Matthew Metz. Foto: Coltura

– Dette er den første studien som identifiserer de demografiske kjennetegnene for disse «superforbrukerne», og rapporten etterlyser elbil-insentivprogrammer og andre tiltak for å muliggjøre så store fossilkutt som mulig.

Det sier Matthew Metz, hovedforfatteren bak rapporten og grunnleggeren av Coltura. Han trekker denne konklusjonen:

– Å få disse storforbrukerne over på elbil så raskt som mulig er helt avgjørende for å nå klimamålene våre, siden denne gruppen faktisk bruker en tredel av USAs konsum av fossilt drivstoff, påpeker Metz.

– Både mer rettferdig og mer effektivt

Å sette inn støtet mot denne gruppen vil ifølge rapporten kunne sørge for både raskere og mer effektive kutt i fossilbruken – og det til en lavere kostnad.

Får man flere i denne gruppen over på elbil vil det også føre til at man ikke trenger å konvertere like mange til å bli elbilister for å oppnå den samme reduksjonen av klimagassutslipp.

Janelle London. Foto: Coltura

Dessuten vil dette bidra til å jevne ut økonomisk ulikhet i befolkningen, ifølge organisasjonen:

– De nåværende flate elbil-insentivene benyttes først og fremst av høyinntekts-bilister som typisk uansett ikke ville brukt så mye bensin eller diesel, sier Janelle London.

Hun er medforfatter av studien og nestleder i Coltura, og hun peker på at mange lavinntektshusholdninger likevel er  «superforbrukere»:

– De bruker opp mot 20 prosent av inntekten sin på drivstoff. Det vil være både mer rettferdig og mer effektivt klimamessig å gi disse bilistene de største fordelene ved å bytte til elbil, fortsetter hun.

LES OGSÅ: 7 elbil-myter og hvordan det er i virkeligheten

LES OGSÅ: Sjekk når bilprodusentene skal droppe fossilmotorene

– Må virkelig få opp farten

Coltura, som altså står bak rapporten, jobber for å akselerere skiftet fra diesel og bensin til renere alternativer.

Visjonen er et fossilfritt USA innen 2040, eller forhåpentlig enda før.

Da elbil.dev05.dekodes.no var i kontakt med Janelle London tidligere i år for å finne ut hva som skjedde rundt elbil i USA etter at Joe Biden kom til makten, snakket hun også om viktigheten av å nå de fossile «superbrukerne», selv om rapporten da ikke var kommet ut.

Dette sa hun den gangen:  

– I 2017 lanserte vi kampanjer i delstatene California og Washington der vi ba om klare utfasingsplaner for salg av nye fossilbiler, slik vi har sett eksempler på i Europa. Dette ble sett på som fullstendig galskap i begynnelsen, men nå har vi allerede kommet et godt stykke på vei.

YES, CLEAN CARS: Janelle London jobber for et fossilfritt USA i organisasjonen Coltura. Foto: Privat

– California og Washington leder fortsatt an, sistnevnte skal fase ut fossilbiler innen 2030, men nå har flere delstater gått ut med konkrete utfasingsdatoer – og undersøkelser viser at flertallet av amerikanere støtter skiftet fra fossilbiler til elbiler. Men fra et klimaperspektiv kjemper vi mot klokka om vi skal nå USAs nye mål om å halvere klimautslippene innen 2030, så vi må virkelige få opp farten.

– Så hva synes du om Bidens nye elbil-satsing?

– Det er en flott start å satse 174 millioner dollar på elbilinsentiver og ladeinfrastruktur. Men for å oppnå en halvering av fossilbruken innen 2030, forutsetter det en rask og omfattende overgang til elbiler fra det vi definerer som «gasoline superusers». Denne gruppen utgjør 20 prosent av USAs bilister, og de står for nesten halvparten av USAs samlede drivstofforbruk. Hvis Bidens insentiver klarer å få denne gruppen over på elbil, vil mye være gjort.

– Hvordan er stemningen rundt elbil i USA nå?

– Mange vurderer seriøst at den neste bilen de kjøper skal være elektrisk, forutsatt at rekkevidden er god nok. Mange amerikanere kjører nå fossildrevne pickuper og SUV-er, og disse bilene står for en stor del av våre økte klimautslipp. Men når denne typen biler de neste par årene kommer i USA og ladetilbudet blir bedre, tror jeg appetitten for elbiler vil øke enormt.

LES MER: Nå blir også en av USAs mest solgte pickuper elektrisk

Tror USA kan gå forbi Europa og Kina

Så langt har USA ligget langt bak både Kina og Europa – og ikke minst Norge – på elbilfronten. Hva tenker Coltura-nestlederen om landets sjanser for å ta igjen forspranget?

– Vi bør ikke undervurdere USAs omstillingsevne. Mange millioner amerikanske familier har få eller ingen motforestillinger mot å bytte ut minst én av bilene i oppkjørselen med en elbil. Med riktig budskap og de rette insentivene tror jeg USA nærmest kan hoppe bukk over både Europa og Kina innen de neste fem-ti årene.

– Så du tror amerikanere flest er positive til Bidens elbil-signaler?

– De fleste amerikanere innser alvoret i klimakrisen, de forstår at fossilbilene våre er en stor del av problemet og mange er villige til å gjøre noe med det. Ifølge en nylig undersøkelse vi gjennomførte, svarte nesten 60 prosent av velgerne i delstaten Washington at de støttet «Clean Cars 2030»-planen som nylig ble lovfestet. Men det er fortsatt et stort behov for økt kunnskap og bevissthet i USA rundt skadene fossilt brensel påfører oss, og alle fordelene ved elbil, konkluderer Janelle London.