Hopp til innhold

FNs klimarapport: Maler et dystert bilde

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KODE RØD: Veitrafikken står for en stor del av klimautslippene, og globalt har de økt kontinuerlig de siste årene. I Norge går det heldigvis riktig, mye takket være elbilpolitikken.

FNs klimapanel slår alarm. Utslippene fortsetter å øke, og veitrafikken er en av de største bidragsyterne. Rapporten omtales som «kode rød» for menneskeheten av FNs generalsekretær, António Guterres. 

– Denne rapporten viser at det haster, nå må klampen i bånn. Vi er nødt til å kutte klimautslipp der vi kan, så mye vi kan, sier Christina Bu generalsekretær, i Norsk elbilforening.  

Synlige klimaendringer

I den nye rapporten, som ble lansert i dag, slår FNs klimapanel fast at den globale gjennomsnittstemperaturen allerede har økt med 1,1 grader siden førindustriell tid.  

Klimaforskerne har i årevis varslet om risikoene forbundet med økte klimagassutslipp. Etter et år med mye ekstremvær, mener FNs klimapanel at vi nå kan se de varslede endringene.    

Hetebølgene blir sterkere, orkanene blir kraftigere og regnbygene hyppigere og mer intense.   

Globale utslipp fra veitrafikken øker

Data fra det internasjonale energibyrået IEA viser at globale utslipp fra veitrafikken har økt kontinuerlig de siste 20 årene. I 2019 var denne økningen lavere enn tidligere, men man har fortsatt ikke oppnådd en nedgang globalt.  

Det har vi derimot i Norge. Her går det i riktig retning.  

LES OGSÅ: Joe Biden vil ha amerikanerne over på elbil

ADVARER: – Nå er ikke tiden for å fjerne klimapolitikk som virker. Det er få år igjen før vi skal ha kuttet 55 prosent av utslippene våre, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Norge viser vei

I Norge står veitrafikken for 17 prosent av de totale utslippene, ifølge Miljødirektoratet og Statistisk Sentralbyrå. Personbiler står for den største andelen av disse utslippene. I 2019 utgjorde de 50 prosent av de totale utslippene fra veitrafikken.  

Siden 2015 har utslippene fra veitrafikken i Norge gått ned. I 2019 var utslippene 15 prosent lavere sammenlignet med 2010. Overgangen fra fossilbiler til elbiler er en av de viktigste årsakene til dette.  

– Ingen andre steder i verden er det så mange som kjøper elbil når de skal ha ny bil. Norge er best i verden på elektrifisering av bilparken. Norsk elbilpolitikk er klimapolitikk som fungerer, sier Christina Bu.  

LES OGSÅ: 7 elbil-myter og hvordan det er i virkeligheten

Viktig med stø kurs

FNs klimapanel mener det fortsatt er mulig å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Hvis verden raskt gjennomfører kraftige utslippskutt.  

Generalsekretæren i Norsk elbilforening lurer derfor på hvorfor et flertall på Stortinget går inn i en valgkamp med varsler om å svekke norsk elbilpolitikk.

Både Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre og FrP tar i partiprogrammene sine til orde for å starte innfasing av moms på elbil i kommende stortingsperiode.

LES OGSÅ: Klimagassutslippene fra veitrafikken gikk ned med 4 prosent i 2020

I tillegg lar nye viktige grep, som manglende tiltak innen leasing og innføring av fritak for bompenger for elvarebiler, vente på seg 

– Nå er ikke tiden for å fjerne klimapolitikk som virker. Det er få år igjen før vi skal ha kuttet 55 prosent av utslippene våre, og Norge har som mål at alle nye biler som selges i 2025, skal være elektriske. For å nå disse målene, må politikerne minst sikre stø kurs, ikke svekke ambisjonsnivået, sier Bu.  

LES OGSÅ: Sjekk når bilprodusentene skal droppe fossilmotorene 

Fakta om FNs klimapanel sin sjette hovedrapport: 

LES OGSÅ: Nytt politisk program – Elbilforeningen viser veien for nullutslipp