Hopp til innhold

Ny rapport: Ikke økt brannrisiko i parkeringshus ved elbillading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbiler til lading i parkeringsgarasjer er nok en gang frikjent såfremt ladepunktene er etter boka, fastslår fersk DSB-rapport.

RISE Fire Research har på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) laget rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje». (PDF av hele rapporten finner du her.) Studien er gjennomført for å finne ut om om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann. Forskningsrapporten har kun vurdert rene elbiler, ladbare hybridbiler er altså ikke inkludert i studien. Men statistikkmaterialet de har tatt utgangspunkt i, begynner å bli svært solid på grunn av økningen av antallet elbiler de senere årene, som nå har oversteget 250.000 i Norge. Les også: Ikke høyere brannrisiko for elbiler – snarere tvert imot

Ingen økt brannrisiko

Rapporten konkluderer klart med at det er «ingen ting som tyder på at lading av elbil medfører noen økt risiko for brann.» Og videre: «Regelverket som gjelder for ladepunkter ser ut til å være dekkende for at risikoen ved lading av elbiler i parkeringsgarasjer ikke medfører en uakseptabel økning av risiko.» Så følger et nødvendig – om enn helt opplagt – forbehold: «Dette forutsetter at ladepunktet er i henhold til gjeldende regelverk, og at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt. En må unngå å benytte stikkontakter som ikke er beregnet for lading, og det skal ikke benyttes skjøteledninger i forbindelse med lading av elbiler.» Les også: Er elbiler brannfarlige?

Behov for mer kunnskap

Studien konkluderer videre at det ikke er større behov for sprinkleranlegg i p-garasjer med elbillading enn i andre p-garasjer. I tillegg peker rapporten på at det fremdeles er behov for mer kunnskap når det gjelder faren for brannspredning til batterier i elbiler dersom det først brenner i et parkeringsanlegg: «Fortsatt er det mange ukjente faktorer, både med hensyn til brannutvikling i parkeringsgarasjer generelt, men også når det gjelder faren for brannspredning til batteriene i elbiler spesielt.» All tilgjengelig kunnskap så langt indikerer imidlertid at det er minimal sjanse for brann i selve elbilbatteriet, noe også DSB tidligere har fastslått i sine egne tester, som har vist at det skal svært mye til for å starte en brann i et elbilbatteri.