Hopp til innhold

Ny forskrift fra 1. juli: Nå må nye bygg være ladeklare 

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LADEKLARE BYGG: Arbeidet med laderett og ladeklare bygg viser hvor langsiktig man må jobbe faglig og politisk for å elektrifisere samfunnet, og hvor viktig det er at elbilister har organisert seg i Elbilforeningen.

Byggteknisk forskrift endres nå for å sikre at nye bygg gjøres ladeklare. Forslaget ble først fremmet av Elbilforeningen. 

Den nye lovteksten lyder: Der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.  – Det er viktig at nye bygg er ladeklare, og det enkleste er selvsagt å planlegge etablering av ladeinfrastruktur samtidig med oppføringen av bygget. Da slipper forbrukerne kostnader til etterinstallasjoner og terskelen for å velge elbil blir mindre, sier leder for fag og rådgiving i Norsk elbilforening, Erik Lorentzen. 

Laderett fra nyttår

Etter at Elbilforeningen foreslo et krav om at nye bygg skulle være ladeklare, ba Stortinget i 2017 regjeringen vurdere hvordan et slikt krav kunne innføres i lovverket. Samtidig ba man regjeringen om å gi beboere i borettslag laderett. Laderetten kom ved nyttår, og nå kommer kravet til ladeklare bygg.  – Arbeidet med laderett og ladeklare bygg viser hvor langsiktig man må jobbe faglig og politisk for å elektrifisere samfunnet, og hvor viktig det er at elbilister har organisert seg i Elbilforeningen, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.  LES OGSÅ: Ulovlig fordeling av kostnader i leieavtaler for elbillading
SEIER: Generalsekretær Christina Bu og fagleder Erik Lorentzen i Norsk Elbilforening er glade for at den nye forskriften endelig er på plass.

Planlegg plass til lading  

Valg av type føringsvei inne i garasjen bør gjøres idet man velger leverandør av ladeanlegg. Når dette nå kommer inn i byggteknisk forskrift, betyr det i realiteten at man bør etablere ladeanlegg allerede fra byggets start.   – Utbyggere må planlegge for at det reelt er plass til elbillading. Vi har sett eksempler på parkeringsanlegg som bygges svært kompakte og med heissystemer. Da har ikke alltid utbygger tenkt på at ladestolper eller lignende faktisk skal ha fysisk plass. Hele poenget med loven er at utbyggere må planlegge inn lading fra dag en, sier Lorentzen i Elbilforeningen.  Elbilforeningens fagsjef minner også om at lading vil være noe alle parkeringsplasser trenger etter hvert, så det skaper bare vanskeligheter og dyrere ombygginger dersom man tenker at bare noen få parkeringsplasser skal tilrettelegges for ladingslik man har sett eksempler på i nylig oppførte bygg.   Elbilforeningen tilbyr laderådgiving til borettslag og sameier og har også bistått i planleggingen av ladeannlegg i nye utbyggingsprosjekter.  LES OGSÅ: Hadde elbil, men måtte bytte til bensinbil etter ladenekt fra sameiet

 Planlegg god kapasitet strømforsyning 

Forslaget til direktoratet er avgrenset til selve bygget, noe som betyr at det ikke er stilt særskilte krav til nødvendig strømforsyning til å drifte et større ladeanlegg. Dette er etter Elbilforeningens vurdering en vesentlig svakhet når målet er å legge til rette for etablering av ladeanlegg, spesielt for boligbygg.    – I tillegg til å følge loven, må utbyggere ta høyde for elbillading ved elektroteknisk prosjektering av bygget slik at inntakskabler er dimensjonert for fremtidig effektbehov, sier Lorentzen. – Vår erfaring er at de store ekstrakostnader i etterkant ofte ligger i nettopp at man har planlagt for lite kapasitet på inntakskabler og trafo når man etablerer større garasjeanlegg. Men dette kan unngås om man planlegger og ikke undervurderer behovet for hvor mange som trenger lading i framtiden, sier han.    Elbilforeningen mener myndighetene må vurdere å også tilpasse annet regelverk slik at det stilles krav om tilstrekkelig dimensjonering og effekt av strømkapasiteten. Enn så lenge, er dette et ansvar som utbygger uansett må ta.  LES OGSÅ: Laderett i borettslag – en seier for fellesskapet

Noen unntak 

Selv forskriftsteksten er gjort noe kortere enn forslaget som var ute på høring, men Elbilforeningen vurderer at intensjonen ikke er endret.   Det er gitt fire unntak fra det nye kravet: fritidsboliger som ikke har kjøreadkomst, bygg som ikke er koblet til strømnettet, tiltak på eksisterende bygg som ikke er hovedombygging og hovedombygging der kostnaden for å oppfylle kravet overstiger syv prosent av totalkostnaden ved hovedombyggingen.   De nye forskriftskravene trer i kraft 1. juli.