Hopp til innhold

Nasjonal transportplan: – Mangler plan for lading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BLAR OPP: Knut Arild Hareide vil bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste 12 årene. Men noen strategi for å sikre nødvendig ladeinfrastruktur har han ikke.

Regjeringen legger opp til at det «skal bli enklere å velge elbil». Men den har ingen strategi for å sikre nok nødvendig ladekapasitet.

Hvert fjerde år legger regjeringen frem en ny Nasjonal transportplan (NTP). Første gang NTP ble lagt frem var i 2000. Da var rammen på 217 milliarder kroner. Forrige gang ville regjeringen bruke 1064 milliarder. Nå legger Regjeringen opp til å bruke 1200 milliarder kroner på samferdsel de neste 12 årene (2022-2033). Av dette er 123 milliarder bompenger. Slik er pengene fordelt:
ETTERLYSER PLAN: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Enklere å velge elbil

– Regjeringen vil at det skal bli enklere å velge elbil i framtida. Både for de korte og de lange reisene. Derfor legger regjeringen til rette for etablering av elbilladere på rasteplasser og døgnhvileplasser langs riksvegnettet, i tråd med strategien for rasteplasser, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Videre skriver regjeringen at «Utviklingen av ladeinfrastruktur skal være markedsbasert. Samtidig har Enova en viktig rolle i å støtte investeringer i ladeinfrastruktur i de delene av landet der markedet ikke er modent nok.»

Savner ladeplan

Norsk elbilforening minner om at satsingen på elbil er svært viktig i klimapolitikken og etterlyser derfor en ladestrategi i Nasjonal transportplan. – For å unngå ladekaos i årene som kommer, må Stortinget be om en helhetlig nasjonal ladestrategi. I 2025 vil det være over en million elbiler på norske veier. Staten må ta en aktiv planleggende rolle og sikre at det er mulig å kjøre elbil i hele landet, sier generalsekretær Christina Bu. Regjeringen erkjenner selv at planlegging og utbygging av vei og ladeinfrastruktur trengs. Da blir det altfor puslete når nasjonal transportplan bare viser til en rasteplass-strategi og ladeplanlegging på ett enkelt vegprosjekt på E39. Da skjønner man ikke hvilken utfordring man vil stå ovenfor, fortsetter hun. Elbilforeningen anslår at Norge må bygge ut 1250 hurtigladere hvert eneste år for å holde tritt med behovet. LES OGSÅ: Så mange hurtigladere er det per elbil der du kjører

Feil tall

I Nasjonal transportplan står det at ved utgangen av 2020 var det 5.219 av offentlige ladepunkter som tilbød hurtiglading. Dette er tall Elbilforeningen stusser over. Det riktige er at det ved årskiftet var totalt 3.279 hurtigladere i Norge. – Regjeringen glemmer at man bare kan telle antall biler som kan lade samtidig. På flere hurtigladere er det to uttak, men bare ett av dem kan brukes samtidig. Denne optimistiske tellingen av hurtigladere viser at det er behov for at staten nå utarbeider en ladestrategi, sier Bu.

Bommer om bompenger 

Nasjonal transportplan har også en svak analyse av bompenger, mener Elbilforeningen. Planen omtaler bompengeutvalgets rapport, som advarer mot at bompengeinntektene går ned på grunn av stadig flere elbiler. Men bompengeutvalget har feilaktig lagt til grunn at elbiltakster ikke kan endres, og de har unnlatt å ta hensyn til at Norge har som mål å kutte utslippene fra transportsektoren og trappe opp til 100 prosent elbilandel.  Den varige regelen om at elbil får minst 50 prosent miljørabatt ivaretar både behovet for å kutte utslipp, men gir også økte inntekter.     – Regjeringen vurderer hvordan anbefalingene fra ekspertutvalget for inntekter i bomringene skal følges opp. Vi mener at de bør starte med å regne på nytt, og erkjenne at bompengetakster for elbil kan økes så lenge de er innenfor 50 prosent regelen. – I regnestykkene må de ta innover seg at man også skal nå klimamålet om 100 prosent nullutslippsbiler i nybilsalget i 2025, sier Elbilforeningens leder. LES OGSÅ: Bompengene kan avgjøre elbilens suksess innen 2025

Om elvarebil 

I Transportplanen legger regjeringa til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025 og nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være nullutsleppskjøretøy. Varedistribusjonen i de største bysentrene skal være tilnærmet nullutslipp innen 2030. For å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være elbiler, trenger elvarebilene et løft. Stortinget bør derfor få på plass en regel om at elektriske varebiler får fritak for betaling i bom fram til de utgjør 25 prosent av betalingene, er Norsk elbilforenings kommentar til Transportplanen.   

LES OGSÅ: Skivebom i bompengerapport