Hopp til innhold

Bompengepolitikken kan avgjøre elbilsuksess innen 2025

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bompengerabatten er en sentral drivkraft for elbilutviklingen i Norge, viser ny rapport.

For tidlig innføring og for rask opptrapping av elbilbetalingen ved norske bomstasjoner kan bremse utviklingen og gjøre det vanskeligere å nå målet om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget innen 2025.

Dette kommer fram i en fersk rapport fra Norsk elbilforening.

Her kan du laste ned rapporten

– Bompengerabatten har vært en kjempesuksess, og det er en suksess vi må bygge videre på heller enn å bygge ned i årene som kommer, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Anbefaler gradvis opptrapping

I oktober kom regjeringens bompengeutvalg med en rapport som anbefalte å avvikle elbilfordelene i norske bomstasjoner for å øke inntektene. Norsk elbilforening mener utvalget bommer kraftig og har helt feil premiss for å diskutere bompengerabatten for elbil.

Stortinget har vedtatt et prinsipp om at elbil maksimalt skal betale 50 prosent av det forurensende biler betaler i bomringen. Norsk elbilforening anbefaler en gradvis opptrapping fra at elbiler har fritak når elbilandelen er lav. Når elbiler har passert 25 prosent av bompengepasseringene i snitt over et år, kan man innføre 25 prosent betaling for elbiler, og når andelen passerer 50 prosent, kan man innføre 50 prosent betaling, er rådet fra Elbilforeningen.

– Formålet med bompengerabatten er å motivere forbrukeren til å velge nullutslipp. Og det vi har funnet i denne rapporten, er at det fungerer helt utmerket. Bompengerabatten er en sentral drivkraft for elbilutviklingen i Norge, sier Bu.

I rapporten kommer det frem at elbilsalget er betydelig høyere i kommuner der folk passerer bomstasjoner enn i øvrige deler av landet. Dette er tett befolkede områder, volumet av bilsalget er stort. Elektrifiseringen i disse områdene bidrar sterkt til den gode utviklingen vi har hatt i Norge.

Topp 10 elbilkommuner i Norge – alle med bompengerabatt for elbiler

At bompengerabatten for elbil virker, bekreftes ytterligere av å se på hvilke kommuner i Norge som har høyest elbilandel av den totale bilparken. De ti kommunene i Norge med høyest elektrisk andel av personbilbestanden er alle kommuner med – eller rett utenfor – bomstasjoner.

Lokale variasjoner i elbiltakst påvirker elbilsalget

I rapporten presenteres fire eksempler på hvordan elbilandelen i nybilsalget utvikler seg i tidsrom der man innfører betaling for elbiler i bomringen. Tendensen er relativt tydelig. For tidlig og for stor innføring av bompenger for elbil bremser elbilutviklingen, og noen steder går til og med utviklingen feil vei.

Et eksempel er fra Rogaland. Der har man innført 50 prosent elbilbetaling både ved fastlandsforbindelsen til Finnøy og i bomringen rundt Stavanger. I kommunene i og rundt disse bomprosjektene har utviklingen i salget stagnert. Samtidig har Kristiansand og kommunene rundt tatt igjen Stavanger og omegn. I Kristiansand er det fortsatt 100 prosent bomfritak for elbiler.

– Vi har ikke tid til å droppe virkemidler som virker. Det er bare fem år til vi skal ha 100 prosent elbilandel i nybilsalget, sier Bu.

Her kan du laste ned rapporten