Hopp til innhold

Enighet på Stortinget om banebrytende klimamål: Nå får Norge et eget nullutslipps-mål også for lastebiler

OM SEKS ÅR: I 2030 skal alle nye lastebiler være nullutslippsbiler. Nå i 2023 er om lag 10 prosent av nye lastebiler elektriske.

Norge har nå fått et nytt mål om at alle nye lastebiler i 2030 skal være nullutslippsbiler eller gå på biogass.

Dette ble det enighet om i budsjettforliket mellom regjeringen og SV søndag.

Det er første gang Norge har et langsiktig mål for når man skal slutte å selge forurensende lastebiler.

Budsjettforlik i Stortinget for 2024:

Det går mot slutten for nye forurensende biler

Elbilforeningen: – Banebrytende

Tungtransport-nyheten er søt musikk i ørene for alle som opptatt av klima. Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er naturlig nok også begeistret.

– Det er banebrytende at Norge setter et mål for når vi skal slutte å kjøpe inn forurensende nye lastebiler, sier Bu.

SV FIKK GJENNOMSLAG FOR NYTT KLIMAMÅL: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski ledet forhandlingene som resulterte i målet om at alle nye lastebiler i 2030 skal være nullutslippsbiler eller gå på biogass. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Det gamle målet fra Nasjonal transportplan var at 50 prosent av lastebilene i 2030 skulle være utslippsfrie. Miljødirektoratet har kommet med en faglig anbefaling om at dette målet var utdatert og at ambisjonen burde økes.

Dette gjør nå Stortinget, og ber regjeringen legge fram en virkemiddelpakke for hvordan det nye målet skal nås.

Vi gleder oss til å bidra med innspill til hvordan det nye 2030-målet kan nås, sier Christina Bu, og fortsetter:

– Veiprising for tunge kjøretøy kan på sikt være et klokt grep for å unngå at norske elektrisk lastebiler skal utkonkurreres av forurensende utenlandske kjøretøy. Vi må sikre at det lønner seg å ikke forurense.

Allerede er byggingen av dedikerte hurtigladestasjoner for tungtransport i gang. Og tunge elektriske kjøretøy dukker opp stadig oftere, slik som her:

Først i Norden med elektrisk veihjelp – vi fikk være med på oppdrag:

Ut på tur med Vikings elektriske bergingsbil

– Elbilforeningen har det siste året trappet opp arbeidet med elektrifisering av tungtransporten med et eget prosjekt, og vi er glade for dette første gjennomslaget, sier Bu.

Les mer om Elbilforeningens arbeid med tungtransport her:

Elbilforeningens ferske rapport lanseres i dag:

Etterlyser et krafttak NÅ for å få tungtransporten på strøm

Friske penger følger med satsingen

I budsjettforliket får Enova 285 millioner kroner i ekstra bevilgning til nullutslippslastebiler.

Dette skal gå til å støtte Enovas eksisterende støtteordning for innkjøp av tunge kjøretøy og bedriftslading for tung kjøretøy.

Ambisjonen er i første omgang å øke den elektriske andelen av nye tunge kjøretøy fra 10 til 20 prosent i 2024.

Også bransjeaktørene er positive.

– Dette er meget positivt og vil bidra til mer forutsigbarhet for bransjen og for kundene, sier leder for Bilimportørenes landsforening (BIL), Erik Andresen til Bilnytt. Fornøyd er også Ida Kragh i Norsk Bilbransjeforbund (NBF).

Lastebileierforbundet er på sin side i følge NTB mer skeptiske til om det nye 2030-målet er mulig å nå. SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken har derimot troen:

– Vi har god erfaring med å sette oss mål for innfasing av nullutslipp for personbiler og også i fergetrafikken. Nå tar vi det videre, sier han til NTB.

Statsbudsjettet for 2024 om utslippskutt for tunge kjøretøy:

«Stortinget ber regjeringen om å styrke virkemiddelbruken for nullutslippslastebiler i 2024, og legge fram en virkemiddelpakke med sikte på å nå måltallene for nullutslipp i 2030.»

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til den økte bevilgningen til Enova på 285 millioner kroner for å styrke støtteordningene for tunge nullutslippskjøretøy og bedriftslading for tunge kjøretøy, for å øke nullutslippsandelen for nye tunge kjøretøy i 2024, med sikte på en økning fra 10 til 20 prosent. Det må sikres at støtteprogrammene gir god forutsigbarhet for bedriftene. Det langsiktige målet er at hele nybilsalget for tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller biogass i 2030.»

Kilde: Budsjettforlik 2024

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også