Hopp til innhold

Miljødirektoratet foreslår: Alle nye lastebiler i 2030 må være utslippsfrie

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

85 KLIMATILTAK: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk overlevert rapporten på over 400 sider av miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.dev05.dekodes.no

Miljødirektoratet har overlevert en oppdatert rapport om nye klimatiltak til Espen Barth Eide. – Nå må klima- og miljøministeren handle raskt og gjennomføre anbefalingene, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Rapporten «Klimatiltak i Norge mot 2030» tar for seg alle sektorer for at Norge skal nå sine klimamål for 2030. Her er 85 tiltak utredet.

Miljødirektør Ellen Hambro påpekte at ting må skje raskt, men også at utslippene kan halveres innen utgangen av dette tiåret ved hjelp av løsninger og teknologi som er kjent i dag.

For veitransporten kom Miljødirektoratet blant annet med følgende anbefalinger om ny klimapolitikk:

Elbilforeningen applauderer de nye klimaforslagene både for personbil, varebil og lastebil.

– Vi kan klare målet om å bare selge utslippsfrie lastebiler innen 2030, men da må det treffsikre virkemidler til, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Her kan rapporten leses i sin helhet.

Slik var nybilsalget i mai 2023:

Elbilene strever på veien mot 2025-målet 

– El-lastebilene er her

Fra podiet understreket Eide at endringene i transportsektoren går fortere enn de trodde, ikke saktere:

– El-lastebilene er her. Jeg har kjørt dem selv og har prøvd både Volvo og Scania. De er en drøm å kjøre. Svære, store trailere og de går rimelig langt og nå skal vi gjøre noe med logistikken. Det de trenger er noen insentiver.

Etter fremleggelsen fikk elbil.dev05.dekodes.no et par minutter alene med ministeren.

– Med kutt i støtte til elvarebiler fra Enova: Hvilke tiltak skal settes inn for at alle lette varebiler er nullutslipp i 2025 og alle tunge i 2027?

– Det viktigste tiltaket nå er ladeinfrastruktur og det er at det skal være et realistisk valg. Det er jo mye biler i drift, som Elbilforeningen vel vet, så det er allerede et åpenbart valg hvis du tenker langtidskostnader. Takket være god politikk i Norge, og etter hvert i andre land, så begynner det også å bli konkurransedyktig i markedet. Og der mener vi at det som nå er fokus er å komplettere ladeinfrastrukturen.

Full krangel om varebiltall:

– Spekulativt av Enova, uklokt av ministeren

– Fantastisk utvikling i varebilmarkedet

– Andelen elektriske varebiler registrert så langt i år er kun 35,6 prosent …

– Men det er jo en voldsom økning. Det er en helt fantastisk utvikling i varebilmarkedet, for det går jevnt oppover. Enovas estimat for dette året er at den vil bikke 50 prosent i løpet av året, og det er basert på dialoger de har hatt med de næringene som bruker elvarebiler.

RENE ORD: – Rapporten er både optimistisk og ærlig. Optimistisk, fordi den viser at det er fullt mulig å nå klimamålene. Ærlig, fordi den viser at alle sektorer må bidra, og at vi ikke har noen tid å miste, sier Espen Barth Eide.

Miljødirektoratet sier at en ny innretting av skatte- og avgiftsregelverket er nødvendig i leasing- og næringsmarkedet for personbiler.

– Statsbudsjettet 2024 skal vedtas til høsten. Det blir det siste budsjettet der regjeringen kan sikre at 2025-målet realiseres. Har regjeringen planer om å endre skatte- og avgiftsregelverket for også å sikre 100 prosent elbiler i nærings- og leasingmarkedet? 

– Det har vi allerede begynt med, og nå skal jeg ikke forskuttere statsbudsjettet, men det er høyt på dagsorden og vi er klar over det. Leasingmarkedet har hatt litt spesielle regler som har gjort at det har ligget litt treigere der. Det var det ingen grunn til. Men allerede har vi begynte å fase ut hybrid fra leasingmarkedet. Her er det mer som må gjøres, men det er det jeg kan si nå, sier klima- og miljøministeren.

Ny studie med klar konklusjon om tungtrafikk:

Elektrisk drift billigere enn diesel

Unni Berge i Elbilforeningen mener klimaministeren må våkne:

– Han må ta nye grep for å innfri målet om bare elbil for lette varebiler og biler som leases. Her peker rapporten på gode nye grep som kan kutte utslipp. Dette har vi påpekt lenge.

En meter med rapporter

Partileder i Miljøpartiet de grønne (MDG), Arild Hermstad, hadde med seg et lass av klimarapporter siden 1990 – både norske og internasjonale – til lanseringen av Miljødirektoratet-rapporten i dag.

KLIMA-LEKTYRE: Her er rapporter i alle regnbuens farger.

Disse hadde han stablet i en meter høy bunke utenfor Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20.

– Dette er jo bare en flik av alle de rapportene vi har fått om klima. Vi har overveldende mye dokumentasjon, og det mangler ikke på rapporter. Det som mangler er regjeringen som handler, at de faktisk gjør og begynner å gjennomføre alle de løsningene som vi vet fins og som gjør livene bedre for folk. Og som gjør at Norge også kan ta del i klimakutt-dugnaden som alle andre land holder på med, sier Hermstad.

Endring i statsbudsjettet?

– Frykter du at dagens rapport bare var nok en rapport?

– Ja, det frykter jeg alltid. For det vi ser er at det er mange kommuner og aktører i næringslivet som vil, men at så langt er regjeringen en motspiller og ikke medspiller. Espen Barth Eide sier de rette tingene, men kommer denne regjeringen til faktisk å levere?

RAPPORT ETTER RAPPORT: Partileder i MDG, Arild Hermstad, lener seg på en stabel klimarapporter. I bakgrunnen står seniorrådgiver i Elbilforeningen, Maren Hemsett, som er ansatt for å bidra til å få fart på elektrifisering av tungtransporten i Norge. 

Hermstad spør retorisk om noen tror de kommer de til å legge om statsbudsjettet sitt.

– Regjeringen fortsetter å gjøre dumme ting som gjør det vanskeligere å nå klimamålet. Det har de holdt på med helt til i dag, så jeg håper jo virkelig at de skjønner at nå må de slutte med det. Men det krever en helt annen innsats enn det de har vist.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også