Hopp til innhold

Ny studie med klar konklusjon om tungtrafikk: Elektrisk drift billigere enn diesel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LANGT FREMME: Volvo Trucks startet produksjonen av elektriske lastebiler i 2019. De har nå seks ulike modeller i serieproduksjon, og mottok nylig en enkeltordre på 1.000 el-lastebiler. Foto: Volvo

Forskere ved den tekniske høyskolen Chalmers i Göteborg har påvist at man kan elektrifisere en flåte med tunge kjøretøy på en kostnadseffektiv måte.

– Jeg er selv overrasket over resultatene og håper at flere transportfirmaer og lastebilprodusenter tør å satse på elektrifisering nå som vi har vist at det kan være kostnadseffektivt, sier Johannes Karlsson til nettstedet elfordon.se.

Han holder på med en doktorgrad ved høyskolen Chalmers og har jobbet med studien om tungtransport og elektrifisering.

Et realistisk fremtidsscenario er at lastebiler har ulike batteristørrelser.

Johannes Karlsson, forsker ved chalmers

– Et realistisk fremtidsscenario

Fram til nå har den rådende oppfatning vært at den typen kjøretøy vil trenge store batterier, noe som igjen tar opp så mye lastekapasitet at elektrisk drift ikke er lønnsomt.

Men nå har forskerne konkludert med at elektrisitet absolutt kan være et billigere alternativ til diesel – også for tungtransport.

Sammen med sin kollega Anders Grauers, førsteamanuensis ved Institutt for elektroteknikk ved Chalmers, har Karlsson sett på et scenario der tunge lastebiler kjører mellom Helsingborg og Stockholm.

Ruten er på 550 kilometer og de sammenlignet to forskjellige batteristørrelser og to mulige priser for hurtiglading for de batterielektriske lastebilene.

De la til grunn at servicekostnader var like for lastebilene uavhengig av type drivstoff. Modellen som brukes i studien er basert på data hentet fra et transportbyrå med realistiske forutsetninger og oppdrag.

Case-studien ble gjort i samarbeid med svenske Trafikverket og Volvo Trucks, der den statlige aktøren har stått for finansieringen.

– Den beste størrelsen på batteriet avgjøres av om du kjører lett last, for eksempel pakker eller grønnsaker, eller om du kjører tung last, som drikke eller ved. Andre viktige faktorer som påvirker valg av batteristørrelse er kjøremønster og prisen på hurtiglading. Et realistisk fremtidsscenario er at lastebiler har ulike batteristørrelser, sier Karlsson.

Studien ble publisert i tidsskriftet Energies, Volume 16, Issue 6 tidligere i vår og kan leses i sin helhet her.

– Vi har vist at man kan elektrifisere en flåte med tunge kjøretøy på en kostnadseffektiv måte. Dette bør kunne lede til at bedrifter virkelig tør å satse på en omstilling, legger medforfatter Grauers til.

Over 28.000 hurtigladere i hele Europa:

Her kan du hurtiglade med Ladeklubben

Gammel vane vond å vende?

Så langt har omleggingen til elektrisk tungtransport gått tregt i både Sverige og Norge.

For selv om det kommer stadig flere elektriske lastebiler på norske veier, er volumet fortsatt beskjedent.

Det ble solgt 364 elektriske lastebiler i 2022 mot 64 i 2021, så økningen i prosent var enorm.

Bransjen opplever å ha dårlig tid med elektrifiseringen:

Tungtransporten langt fra «halvveis på vei»

Maren Hemsett, seniorrådgiver i Elbilforeningen, er ansatt for å bidra til å få fart på elektrifisering av tungtransporten i Norge. Siden januar i år har hun vært rundt på flere besøk for å ta pulsen på bransjen.

– Når vi snakker med bedrifter om å legge om til elektrisk drift blir kostnader ofte nevnt som et hinder. Da er forskning som dette viktig. Flere må få kunnskap om at det kan være økonomisk lønnsomt allerede nå, sier hun.

Det viser at elektrisk lastebil også kan lønne seg i Norge så fort den offentlige ladeinfrastrukturen kommer på plass.

MAren hemsett, Seniorrådgiver i elbilforeningen

Hemsett tenker at strekningen Helsingborg–Stockholm kan sammenlignes med for eksempel Oslo–Trondheim, selv om Sverige er mindre kupert.

– Det viser at elektrisk lastebil også kan lønne seg i Norge så fort den offentlige ladeinfrastrukturen kommer på plass.

Passer med spesialiserte kjøretøy

Seniorrådgiveren peker på at forskningen viser at batteristørrelse og lønnsomhet henger sammen, avhengig av distanse og type gods.

– Her har hver bedrift mulighet til å tilpasse kjøretøyene til sine behov, noe som kan fungere godt i en bransje med allerede spesialiserte kjøretøy. Utviklingen innenfor batteriproduksjon går også raskt, noe som vil påvirke i positiv retning fremover, sier Hemsett.

Grønt på landet:

Felleskjøpet fôret med første el-kraftfôrbil

I utregningene til de to svenske forskerne var prisen på hurtiglading et viktig premiss. Hemsett tenker at prisen må holdes relativt lav for at det skal lønne seg i dag.

– De har også regnet på hvor mye hver lader må brukes for at ladeselskapene skal kunne tilby en slik pris. Dette kommer vi i Elbilforeningen til å følge med på når det bygges ut offentlig ladeinfrastruktur for tungtransporten i Norge fremover, lover Hemsett.

Hun mener at dersom det tar tid før markedet regulerer seg selv, bør det offentlige komme på banen med kompenserende virkemidler i en overgangsfase.

Klimaetaten i Oslo:

Blar opp 25 millioner for å sikre hurtiglading for lastebiler

Volvo leder an i el-løpet

I 2022 vokste det europeiske markedet for tunge elektriske lastebiler med 200 prosent til 1041 lastebiler, skrev Volvo Trucks i en pressemelding på nyåret.

Selskapet fastslo også at de har den største andelen av dette markedet.

– Vi ønsker å være en katalysator for denne overgangen og har som mål at 50 prosent av nybilsalget vårt på verdensbasis skal være elektriske lastebiler i 2030, sa Roger Alm, administrerende direktør for Volvo Trucks, i den meldingen.

STORE CO2-BESPARELSER: Ifølge Volvo kan utslipp av opptil 50.000 tonn CO2 spares gjennom å erstatte 1.000 eksisterende diesel-lastebiler med eldrevne Volvo FH. Foto: Volvo

22. mai i år kom nyheten om at Volvo Trucks hadde signert en intensjonsavtale med Holcim om å selge 1.000 elektriske lastebiler frem til 2030.

Avtalen med den sveitsisk-franske storleverandøren av byggematerialer er ifølge en pressemelding den største kommersielle ordren av elektriske lastebiler for Volvo.

De første 130 lastebilene vil bli levert siste kvartal i år og til neste år, og kommer til å kjøre rundt i Frankrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også