Hopp til innhold

Mer enn 1 av 3 nye biler i mars var elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nullutslippsbiler fosset fram på salgs- og registreringsstatistikken i første kvartal, og oppgraderte Nissan LEAF satte en ettertrykkelig rekord i mars.

Som vanlig tar vi en gjennomgang av kvartalstallene, og denne gang er statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) ekstra hyggelig lesning: I mars var hele 37,2 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler rene elbiler. Ikke minst ble det satt ny månedsrekord for nyregistreringer av elbiler i mars, med hele 5.362. Dette skjedde i et nybilmarked som gikk ned med 11,6 prosent mot samme periode i fjor. Når vi tar med bruktimporten (831) øker totalen til hele 6.193. – Det er et massivt hopp fra tidligere rekorder, og den samlede markedsandelen for første kvartal er også solid med hele 28,7 prosent. I hele fjor hadde elbilene 20,8 prosent nybilandel. Vi har store forventninger til fortsettelsen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. 9 av 100 var en LEAF Nissan LEAF sto for hele 2.172 av nyregistreringene i mars, og deltok også som helt fersk i vår store vintertest nylig. Så langt i år har LEAF en markedsandel på hele ni prosent (se tabell) blant de førstegangsregistrerte personbilene. Flere eksemplarer av en enkeltmodell er – så vidt vi har brakt på det rene – ikke registrert i samme måned siden mars 2014. Den gang tok Tesla Model S (1.493) pokalen fra Ford Sierra, som satte forrige rekord (1.454) i mai 1986. Tesla Model X fløy også høyt i desember med 1.429 registrerte. I første kvartal ble det registrert totalt 12.280 elbiler. Av dette utgjorde bruktimporten 2.594, eller 21,1 prosent. Vår prognose for salg og registreringer av elbiler i år (inkludert bruktimport) er mellom 50.000 og 55.000. – Dersom trenden fra første kvartal følges opp bør denne prognosen være innen rekkevidde, og det er også flere modeller på vei inn i år, sier Bu. Etterspørselen er rekordhøy, så til syvende og sist vil årssummen avgjøres av importørenes evne til å få ned leveringstid – og dermed holde på interesssen.
Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no
BMW i3 fortsatte sin sterke trend i første kvartal, som nest mest solgte personbil. Her sammen med Volkswagen e-Golf, Hyundai IONIQ, Nissan LEAF og Opel Ampera-e under vår store vintertest nylig. (Alle foto: Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no)

Nøkkeltall: Drivlinjer

Blant de interessante observasjonene i statistikken er at den totale ladbare markedsandelen i første kvartal økte til 47,9 prosent. I mars var den helt oppe i 55,8 prosent, noe som betød at bare 1/3 av de registrerte personbilene hadde klassisk fossil drivlinje. Resten var hybrider uten lademulighet. Dieselandelen fortsatte samtidig ned til 16 prosent:
Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no

Nøkkeltall: 20 mest populære modeller

6 av de 10 mest populære modellene i første kvartal var elbiler (se tabell under). Det er sterke tall, selv om fjoråret hadde enda sterkere perioder.
PS. Vi kommer tilbake med bestandstatistikk etter en nærmere analyse. Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no