Hopp til innhold

Her kjører du gratis i bommen – og her er bommene med rabatt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påskeutfarten nærmer seg, og elbilister kan fortsatt kjøre gratis gjennom mange av landets bommer. Her er oversikten over de som er gratis – og der du må betale.

– Bompengerabatten for elbilene har vært en kjempesuksess, og det er en suksess vi må bygge videre på heller enn å bygge ned i årene som kommer, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Oslo var først ute da de 1. juni 2019 innførte bompengebetaling også for elbiler i bomringene rundt Oslo. Og fra nyttår ble takstene her doblet. Siden har stadig flere bomanlegg fulgt etter. I mange fylker pågår det nå en politisk kamp rundt betaling for elbil i bompengeprosjekter.
MILJØRABATT ER MILJØTILTAK: Christina Bu i Elbilforeningen.
Stortinget har vedtatt at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det forurensende biler betaler i bommen, og nå må elbilistene finne seg i å betale i mange av bommene. For etter at 50 prosent-regelen kom, har mange også sett sitt snitt til å kline til med maksimal takst. Å trappe opp betalingen for elbil for raskt, er ikke god miljøpolitikk, mener Elbilforeningen. For der det er bom med stor miljørabatt, er det flere elbiler og færre forurensende biler, viser Norsk elbilforenings rapport. I rapporten kommer det frem at elbilsalget er betydelig høyere i kommuner der folk passerer bomstasjoner enn i øvrige deler av landet. – Elbilveksten flater ut når man kutter i miljørabatten, og jo nærmere taksten til bensin- og dieselbil man kommer, desto mindre insentiv gir man til at stadig nye folk skal gå over til elbil, sier Christina Bu. SE VÅR NYE VIDEO: Derfor er miljørabatten viktig i bommene

Gratis-bommene

Fremtind Service er Norges største utsteder av Autopass-avtaler. De har 750.000 kunder og har nå kommet med en ny og oppdatert oversikt over landets bomanlegg. Og skal du pakke opp bilen og dra på påskefjellet, er det mange hovedferdselsårer som fortsatt er gratis for deg med elbil. Disse er: E6 Gardermoen – Moelv E6 Oppland E6 Ringebu – Otta Kongsvingervegen E16 Oppland E18 Vestfold E134 Buskerud Fv34 Oppland Gausdalsveien Hallingporten Rv4 Oppland Rv 36 Telemark Miljøpakken Trondheim E6 Vindåsliene Fv17 / Fv720 E6 Trondheim – Stjørdal Fv715 Krinsvatn Fv714 Lakseveien E136 Tresfjordbrua Nordland bompengeselskap Helgeland veiutvikling Hålogalandsbrua Ryaforbindelsen Bypakke Nedre Glomma Bypakke Grenland NB! For å kunne kjøre gratis gjennom bommen, må du ha en aktiv og gyldig Autopass-avtale. Hvis ikke betaler du full pris. LES OGSÅ: Skivebom i bompengerapport

Bommer med rabatt

Som nevnt kan bompengeselskapene nå kreve inntil 50 prosent betaling for elbiler.  Men det varierer hvor mye rabatt de forskjellige selskapene gir – innenfor regelen. Eksempel: På fylkesvei 311 i Vestfold får du 60 prosent rabatt, mens bomringen rundt Bergen kan vise til 80 prosent rabatt. Her er bommene hvor du må betale for å passere med elbil: Bomringene rundt Oslo (50-55% rabatt) E18 Telemark (50% rabatt) Fv33 Oppland (50% rabatt) FV311 Presterødbakken (60% rabatt) Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum (50% rabatt) Bomringen i Bergen (80% rabatt) Bymiljøpakken på Nord Jæren (50% rabatt) Ryfast (50%) Haugalandspakken (50% rabatt) Askøypakken (50% rabatt) Bømlopakken (50% rabatt) E18 Tvedestrand – Arendal (50% rabatt) Finnfast (50% rabatt) FV45 Gjesdal (50% rabatt) Førdepakken (50% rabatt) Hardangerbrua (50% rabatt) Kvamspakken (50% rabatt) Nordlandspakken (50% rabatt) Vossapakken (50% rabatt) T-forbindelsen (50% rabatt) Troms bompengeselskap, Harstadpakken (50% rabatt) Veipakke Salten (50% rabatt) NB! For å få rabatten må du ha en aktiv og gyldig Autopass-avtale. Uten en slik avtale må du betale full pris. LES OGSÅ: Bompengepolitikken kan avgjøre elbilenes fremtid