Hopp til innhold

Strømmen har blitt rimeligere, men: Blir det snart billigere å hurtiglade?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

PÅ TIDE MED EN JUSTERING?: Skal du hurtiglade på tur koster det mer i dag enn på samme tid i fjor. Selv om strømprisene er lavere enn de var.

Strømprisene har sunket kraftig siden toppene i fjor, men følger ladeprisene snart etter? Vi har sjekket.

Energikrisen er ikke over, men nå når vinteren er på hell begynner også strømprisene å falle til et mer levelig nivå.

I desember 2022 lå gjennomsnittsprisen i sone sør på 3,36 kroner for en kilowattime, deretter sank den til 1,59 i januar – og har holdt seg stabilt lav siden den gang.

Gjennom årets tre første måneder er prisen mer enn halvert sammenlignet med desember.

Som mange elbilister har merket, økte også prisene for hurtiglading betraktelig i den dyreste perioden, men når skal de ned igjen?

Se hva ladeselskapene svarer lenger ned i denne artikkelen. Interessant nok har tre av ladeselskapene – i tillegg til å svare i generelle vendinger, i praksis nå også fulgt opp med å redusere ladeprisene sine noe – etter at de ga sine svar til elbil.dev05.dekodes.no.

Stadig større nettverk tilgjengelig:

Ladeklubben vokser kraftig

Utnytter at folk har blitt vant til høye ladepriser?

– Vi har forståelse for at det er mer enn bare strømprisene som avgjør hvor dyrt det er å hurtiglade, men gjennomsnittsprisen for strøm er nå lavere enn den har vært på lenge, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

KLARE FORVENTNINGER: Det kan se ut som at ladeselskapene utnytter at folk har blitt vant med høye ladepriser, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

– Det kan se ut som at ladeselskapene utnytter at folk har blitt vant med høye ladepriser. Nå må vi forbrukere si fra og være prisbevisste, fortsetter Bu.

De siste månedene har Elbilforeningens medlemsservice mottatt en rekke henvendelser rundt hurtigladepriser. For eksempel denne:

«Prisene på lading er urimelig høye. Vel har de lagt til rette for mye lading langs våre veivalg, men når strømmen på ladestasjoner er 6-7 ganger høyere enn mange strømselskapers priser, er det å flå kunder. Hjemme prises strømmen time for time. Der er det også for tiden strømstøtte. Tenker at ladeselskaper også må kunne prise time for time. De har da samme målinger opp mot selskapene de kjøper strømmen fra?»

Andre stiller spørsmål ved om det fortsatt lønner seg å velge elbil:

«Hvorfor har ikkje ladeprisene på hurtigladere gått ned igjen når strømmen har blitt billigere? For de økte jo fort da den var dyr. Skal jo svare seg med elbil. Sånn det er nå, svarer det seg med dieselbil.»

I denne artikkelen finner du for øvrig til enhver tid oppdaterte hurtigladepriser:

Mann lader elbil

Her får du prisoversikten:

Dette koster hurtiglading

– Mange er frustrerte nå

Generalsekretæren i Elbilforeningen er klar over hva medlemmene synes om dagens prisnivå:

– Mange av medlemmene våre er frustrerte nå. Alt har blitt dyrt og hurtigladeprisene er mye høyere enn det nå er grunnlag for, sier hun.

– Selv om de fleste lader bilen sin hjemme, vet vi godt at hurtiglading er en avgjørende faktor for at folk kjøper elbil.

– Hvis ikke vi i Elbilforeningen nå sier fra, er vi redd ladeselskapene benytter anledningen og fortsetter å tjene penger på elbilister som dermed blir tvunget til å betale altfor mye for ladingen.

Dette svarte selskapene sist

I november duppet også prisene ned til 1,41 kroner i gjennomsnitt per kilowattime. Også den gang kontaktet Elbilforeningen ladeselskapene for å sjekke situasjonen:

Plutselig var strømmen billigere:

Har selskapene tenkt å skru ned hurtiglade-prisene igjen?

Da hadde Kople nettopp gjort en liten prisreduksjon, og vurderte flere i fremtiden. Resten ville ikke gi noen håndfaste kommentarer grunnet konkurransehensyn. De kunne dog gi litt informasjon om hvilke elementer som tas hensyn til i prisen, nemlig disse:

Bli med i trekningen av gavekort:

Derfor bør du delta i Norges største elbilundersøkelse

Og dette svarer ladeselskapene nå …

De siste ukene har vi tatt en ny runde med ladeselskapene og spurt om det planlegges en prisreduksjon.

Tine Holm-Hansen, kommunikasjonssjef i Kople, har følgende å melde:

– Vi justerer våre priser jevnlig, og vil fortsette med dette også fremover. Vi har mål om å gi en rettferdig ladepris til våre kunder, og ønsker selvsagt at denne er så lav som mulig, slik at det blir enkelt for kundene våre å velge elbil, også på langturer og i yrkessammenheng.

– Ladeprisene våre skal dekke inn strømmen som vi kjøper inn, og nettleie med effekttariff. Vi er hardt rammet av effekttariffen, spesielt på lokasjoner hvor vi har høye effekttopper, typiske utfartslokasjoner, og på lokasjoner som er mindre brukt.

Hun viser også til flere av punktene vi ble fortalt om i vinter, angående faste kostnader for drift og vedlikehold. Holm-Hansen opplyser at Kople ønsker å få til mer dynamiske priser på sikt, og avslutter med:

– Vi er avhengig av å sette ladepriser som gir oss grunnlag for god teknisk drift med høy oppetid på laderne, og videre utbygging og videreutvikling av ladesteder. Det er slik vi kan gi det beste ladetilbudet til våre kunder.

– Derfor har vi ikke anledning til å dumpe prisene under våre kostnader. Men vi følger nøye med på dette hele tiden, og vil justere når vi ser at vi har anledning til det. Vi jobber også med eksterne og interne faktorer som påvirker ladeprisene våre.

– Eksempelvis smart styring for optimalisering av effektkostnadene, levetidskostnader på ladeutstyr, generelle interne og operasjonelle kostnader, og politisk påvirkning for bedre vilkår.

Bli med inn i Ford F-150 Lightning:

Vi har sett nærmere på det kommende lynet

Circle K: Må dekke etableringskostnader, men skrur nå ned prisen litt

Kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen, svarer dette:

– Vi har forståelse for at enkelte kan oppfatte prisen på hurtiglading som høy, men minner om at det kun er en liten andel av all lading som foregår på hurtigladere. Mesteparten av all lading foregår hjemme, og da også med strømstøtte.

– Totalt sett så vil derfor elbilen komme svært godt ut prismessig med tanke på kostnaden ved å «fylle tanken». Vi har således vanskelig for å se at prisen på hurtiglading kan være avgjørende for om man velger elbil eller ikke.

Han understreker også, slik som de andre, at mye av ladeprisen reflekterer etablering, drift og vedlikehold. Deretter avslutter Hansen:

– Vi er opptatt av å etablere et godt ladenettverk over hele landet. Per i dag har vi allerede bygd ut ladere i egen regi på over 80 stasjoner, med totalt nesten 500 ladeplasser.

– De fleste av disse ladestasjonene er bygget i sentrale strøk og langs hovedveier der elbiltettheten er størst. Fremover nå står også områder med mindre elbiltrafikk for tur. Det er vår vurdering at et godt landsdekkende tilbud er viktig for å støtte opp om ladetilbudet til landets elbilister.

– For at vi skal kunne fortsette utbyggingen av ladestasjoner, er vi også nødt til å få dekket våre kostnader knyttet til dette gjennom ladeprisen. Som nevnt utgjør selve strømprisen en veldig liten andel av de totale kostnadene ved hurtiglading.

– Prisen på lading er noe som vurderes regelmessig. Av konkurransehensyn kan vi ikke kommentere fremtidig prisutvikling.

NB: Etter at vi tok kontakt med Circle K om dette, har ladeselskapet nå satt ned prisene sine, selv om vi ikke skal hevde at det er noen sammenheng her. Prisen på lynlading er nå satt ned fra 8,59 kroner per kWt til 8,39 kroner. Prisen på hurtiglading er satt ned fra 8,19 til 7,99.

Én av to nye lastebiler som selges i delstaten skal være elektriske:

California med ambisiøst 2035-krav

Viser til Konkurransetilsynet – og setter ned prisen litt senere

Næringspolitisk leder i Recharge Stian Mathisen svarer følgende:

– Vi kan dessverre ikke snakke om fremtidige priser, det tillater ikke Konkurransetilsynet. Hva vi har lov til å si om prissetting er veldig strengt. Konkurransetilsynet har et særskilt oppsyn med ladebransjen nettopp på grunn av dette.

– Det jeg kan informere om, er at kostnaden for hurtiglading og lynlading påvirkes av mange andre faktorer enn spotprisen, blant annet er nettleie for lading med høy effekt betraktelig høyere enn for lading hjemme.

– I tillegg har kostnadene for installasjon, tilkobling til strømnettet, vedlikehold og innkjøpet av selve laderne økt det siste året i takt med en generell prisøkning i samfunnet som har vært mye høyere enn vanlig. Alt dette påvirker kostnaden for hurtiglading.

NB 2: Etter at vi tok kontakt med Recharge om dette, satte ladeselskapet fredag ned prisen på lyn- og hurtiglading med 50 øre per kilowattime, uten at vi dermed skal påstå at det er noen årsakssammenheng her.

Oslo kommune lyttet til Elbilforeningen:

Merker alle byens ladestolper med hvor raskt de lader

Kan ikke kommentere pris, men nå har Mer justert ned prisen

Malene Brøvig i ladeselskapet Mer svarer dette:

– Av hensyn til konkurranselovgivningen kan vi ikke gi et konkret svar på spørsmålene dine, men det er klart at både strømprisen og konkurransesituasjonen for øvrig vil være med på påvirke ladeprisen i vårt offentlige ladenettverk.

– Andre påvirkere er eksempelvis de til enhver tid gjeldende kostnader knyttet til nettleie, prosjektering, utbygging og drift av ladestasjoner.

NB 3: Etter at vi kontaktet Mer, har også de nå redusert ladeprisene sine noe. Mer har nå satt ned prisen på drop-in-lading med 30 øre per kWt for hurtig- og lynlading, som nå koster 8,39 kroner per kilowattime.  

Leder for hurtiglading hos ladeselskapet Eviny, Odd Olaf Askeland, oppgir lignende grunnlag som de andre ladeselskapene i sin kommentar:

– Konkurransetilsynet ønsket at vi ikke diskuterte priser og justering av disse, så vi kan dessverre ikke kommentere på det direkte.

Han viser også til at Eviny priser seg billigere enn flere av de andre selskapene.

PS: Ladeselskapet Ionity ble også bedt om kommentar, men har så langt ikke besvart henvendelsen fra elbil.dev05.dekodes.no.

ÅPNER GRADVIS OPP FOR ALLE: Nå er over 80 prosent av ladestasjonene til Tesla i Norge åpnet opp også for andre bilmerker. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Hva med Tesla?

Vi har valgt å ikke inkludere Tesla i denne undersøkelsen, ettersom prisene deres endres forløpende i mye større grad enn hos andre ladeaktører, samt at den ofte vil variere fra stasjon til stasjon – og faktisk er knyttet til strømprisen til enhver tid.

Prisnivået på Teslas ladestasjoner har imidlertid ved våre stikkprøver vist seg å jevnt over ligge lavere enn hos de hos øvrige ladeselskapene.

De fleste Tesla-stasjonene i Norge er nå åpnet for at alle med CCS-kontakt på elbilen sin skal kunne lade der. Og ladeprisene er altså definitivt konkurransedyktige, og i mange tilfeller vel så det.

For å lade hos Tesla trenger du å laste ned Tesla-appen, registrere deg og betalingskortet du vil bruke – og deretter mange elbilister som ikke kjører Tesla klare til å lade der.

Merk at hvis du hurtiglader mye hos Tesla, mer enn omtrent 65 kilowattimer i måneden, vil det lønne seg å velge en abonnementsløsning.

Det koster 129 kroner i måneden og er uten bindingstid. Da får du samme ladepris som Tesla-eierne.

Hvis du lader hos Tesla uten abonnement, er ladeprisen to kroner dyrere per kWt. Men selv da ligger prisene hos Tesla ofte under konkurrentene i pris.

Engstelig for ladekø?

Fire grunner til at du bør ha Tesla-appen selv om du ikke har Tesla

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også