Hopp til innhold

Klimautvalget 2050 la ut sin rapport i dag – og fastslår: Andre land kan lære av Norges elbilpolitikk

UTSLIPP ELLER FORNYBART: I dag la Klimautvalget 2050 sin rapport, som blant mye annet peker på at Norges erfaring med omstilling i retning et lavutslippssamfunn vil kunne være nyttig for andre land: «Elbilpolitikken er et eksempel på dette, hvor Norge har blitt et viktig pionermarked for elbiler.» Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Klimautvalget 2050 la i dag frem rapporten om hva som skal til for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Det offentlige utvalget presenterte utredningen «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» fredag ettermiddag.

Størst oppslag i mediene har allerede gått til anbefalingen om å ikke lete etter mer olje før en plan for utfasing av olje- og gass var på plass.

Men utvalget vier også transportsektoren betydelig plass. Transport utgjør en tredjedel av de norske klimagassutslippene, mye fra veitransport, men det kommer også utslipp fra fiskebåter, motorredskaper, luftfart og sjøfart.

Andre land kan lære av Norges elbilpolitikk

Utvalget mener klimapolitikk er viktig for at klimateknologi utvikles. De peker på at både støtteordninger og andre virkemidler har gitt store kostnadsreduksjoner for stimulere til bruk av elbiler, sol- og vindkraft.

Norges erfaring med omstilling vil kunne være nyttig for andre land, argumenterer rapporten.

«Elbilpolitikken er et eksempel på dette, hvor Norge både har blitt et viktig pionermarked for elbiler, og har nyttige erfaringer med ulike virkemidler for utrullingen av en ny teknologi og ladeinfrastruktur, og også hvordan elbiler har og i økende grad vil påvirke kraftsystemet.»

Dette er faktisk noe Elbilforeningen også har tenkt på, noe du kan lese mer om her:

Norwegian EV Association funded by ClimateWorks:

Will promote EV adoption outside Norway

Betydelig behov for fornybar kraft

Utvalget peker på at kraftbehovet framover kan komme til å bli stort når samfunnet skal omstilles, og bruker transportsektoren som eksempel.

Her viser de til framskrivinger i Nasjonal transportplan, som peker på at en utslippsfri transport vil kunne kreve mellom 45 og 60 terrawattimer, avhengig av utviklingen i transportbehov.

Dette er altså kraft til langt mer enn personbilene. Kraftbehovet til elbiler har elbil.dev05.dekodes.no skrevet om tidligere her:

Sammenlign forbruket mellom din, naboens og en rekke andre elbilmodeller:

Så lite strøm bruker elbilene

Men utvalget mener også at kraftsystemet kan avlastes gjennom lokale løsninger og nettopp utnytting av at Norge etter hvert vil ha høy andel av elbiler.

«Elbiler kan fungere som energilagre og levere tilbake kraft til nettet i perioder med behov for kraft og effekt», skriver utvalget – uten at de nærmere beskriver hvordan en slik løsning konkret skal foregå.

Fakta: Klimautvalget 2050

  • Offentlig utvalg som har sett på hvilke veivalg Norge står overfor for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.
  • La fram sin rapport 27. oktober 2023.
  • Ledet av siviløkonom Martin Skancke. Medlemmer har vært Erik Trømborg (professor i skogøkonomi), Astrid Lillieståle (markedsdirektør i Enova), Gro Sandkjær Hanssen (samfunsforsker NIBR), Klaus Mohn (professor økonomi), Lars Petter Maltby (direktør i Forskningsrådet), Marianne Hansen (seniorrådgiver, siviløkonom), Mari Hasle Einang (masterstudent), Erik Newth (foskningsformidler), Camilla Skjelsbæk Gramstad (bærekraftssjef Elkjøp), Ola Kvaløy (professor samfunnsøkonomi), Kristin Halvorsen (direktør Cicero), Audun Korsæth (divisjonsdirektør NIBIO), Signe Nybø (forskningssjef på Norsk institutt for naturforskning)

Unngå, flytte og forbedre

Utvalget peker på at transport også henger sammen med andre miljøutfordringer. Eksempler på dette er lokal luftkvalitet og støy, og beslag av arealer.

For utviklingen av politikk i omstillingen til et lavutslippssamfunn er det viktig både å unngå, flytte og forbedre, mener utvalget.

For transportsektoren betyr dette at man så langt det lar seg gjøre skal unngå å lage et transportbehov.

Dette betyr blant annet god arealplanlegging som gjør at man minimerer behov for transport. Utvalget trekker frem plassering av kjøpesentre og sykehus langt utenfor bykjerner som negative eksempler på motsatt tankegang.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Deretter handler flytte-punktet om å sørge for at mest mulig av transporten over til et bedre alternativ, for eksempel tog istedenfor fly. Her peker utvalget på at det også finnes målkonflikter i miljøpolitikken, og mener at noen av elbilvirkemidlene kanskje også har medført større bruk av privatbil enn man ellers ville hatt.

Utvalget skriver at å forbedre dreier seg om teknologiforbedringer eller mer effektiv ressursbruk.

Her nevner utvalget som eksempel at man tar i bruk elbil i stedet for en bil som går på fossilt drivstoff.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også