Hopp til innhold

Sammenlign forbruket mellom din, naboens og en rekke andre elbilmodeller: Så lite strøm bruker elbilene

PÅ TOPP: Med over 70.000 registrerte eksemplarer på norske veier, topper Nissan LEAF oversikten for strømforbruk i den norske elbilparken. Det betyr imidlertid ikke at den, eller andre elbiler for den saks skyld, utgjør noe gigantisk strømsluk. Foto: Ståle Frydenlund / elbil.dev05.dekodes.no

Elbilene forsyner seg med magre 0,8 prosent av total strømproduksjon i Norge. Selv når alle personbilene om noen år blir elektriske, blir ikke totalen avskrekkende.

Med tøffe tider for strømprisen, er det godt å vite at elbilene slett ikke
utgjør noe strømsluk.

I år forsyner de seg etter alt å dømme bare med magre 0,8 prosent av vår nasjonale – og fornybare – strømproduksjon.

De 0,8 prosentene baserer seg riktignok på fjorårets tall for kraftproduksjon i Norge, og det var riktignok et uvanlig godt år. Fasiten for 2022 kan derfor endre seg noe.

Hovedkonklusjonen er likevel helt klar når man studerer strømforbruket for de  omtrent 520.000 elbilene på norske veier: Elbilene er ikke noe strømsluk.

Detaljene i denne beregningen finner du helt nederst i artikkelen.

Nå går også Recharge for regionale ladepriser:

Øker prisene i Sør-Norge, senker dem i nord

Kjører gjennomsnittlig 12.800 kilometer 

Elbilers forbruk varierer mye. Det viser vi i denne artikkelen, ved å gi deg Elbilforeningens tall for ulike elbilers strømforbruk, både sommer og vinter, som vi har kommet fram til gjennom egne tester over en årrekke.

Deretter har vi ganget opp forbruket med den gjennomsnittlige kjørelengden Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir for elbiler, nemlig 12.800 kilometer årlig. Eller 1.280 mil om du vil.

Vi har også tatt høyde for tap i ladeprosessen, ved å legge på forbruket med ti prosent. 

Her ser du først resultatet for de ti vanligste elbilene i Norge:

I listen under har vi videre tatt med tallene for de 50 vanligste elbilene i Norge.

Så nå kan du sjekke din bil, og sammenligne med naboens. Du kan også sjekke forskjell i forbruk sommer og vinter:

Grundig forbrukstesting

Forbrukstallene Elbilforeningen bruker i tabellen over baserer seg på landeveiskjøring på vår faste, cirka 150 kilometer lange, testrunde.

Denne har vi kjørt fast i sommerhalvåret siden 2016, og i senere år også vinterstid.

Gjennomsnittsfarten lander på 67-68 km/t ved normale trafikkforhold. Kombinasjonen av høye og lave fartsgrenser rimer godt med manges hverdagskjøring. 

KJØLIGE FORHOLD: Her på kommunegrensen mellom Sigdal og Krødsherad med Ford Mustang Mach-E under den første testen i februar 2021. Denne faste testrunden kjører vi både sommer og vinter.

Samtidig vil dine egne tall kunne se vesentlig annerledes ut dersom du kjører mye på motorvei i høye(re) hastigheter.

Vi tester naturligvis også på motorvei, og ser at den jevne økningen i forbruk ligger på 10-15 prosent ved konstant fart på 100 km/t. Biler med meget lav luftmotstand oppnår bedre tall, med påslag på 5-8 prosent.

Andelen motorveikjøring endrer imidlertid ikke totalbildet veldig, siden vi også må legge til grunn at et høyt antall kjørte kilometer tilbakelegges i lavere hastigheter enn i våre tester. Dermed blir også forbruket lavere. 

Nå er ElbilAppen oppdatert:

Kanskje du også trenger å oppdatere den?

Ville utgjort 4-5 prosent om alle bilene i Norge var elbiler 

Med forbrukstallene til de vanligste elbilene som utgangspunkt kan vi  så estimere det samlede strømforbruket for elbiler i Norge.

De overordnede beregningene under viser at gjennomsnitts-elbilen forbruker omtrent 2 kWt/mil gjennom året, som igjen betyr at den jevne husholdning bruker 2.560 kWt årlig på å drifte en elbil.

Totalt kommer vi til at alle elbilene i Norge forbruker omtrent 1,27 TWh. Det høres kanskje mye ut, men er i den store sammenhengen lite. 

Vi kan for eksempel også se at alle Nissan Leaf på norske veier, modellen det er flest av med over 70.000 eksemplarer på norske veier.

I FJELLHEIMEN: En høy andel av den norske, fornybare kraften produseres på Vestlandet. Her er elbilen BMW iX3 på vei fra Øvre Årdal til Turtagrø, med kraftlinjer som kulisse.
IKKE NOE STRØMSLUK: Selv om alle personbiler gikk på strøm (snaut 2,8 millioner biler), ville det ikke utgjøre mer enn 4-5 prosent av tilsvarende mengde produsert fornybar kraft.

I 2021 ble det satt ny rekord for produksjon av fornybar energi i Norge. Hele 157,1 TWh ble produsert, som ifølge Energifakta Norge var 14 TWh høyere enn gjennomsnittet for perioden 2016-2020.

Samtidig var forbruket i husholdningene, ifølge SSB, rekordhøye 39,8 TWh i 2021.

Vår analyse anslår at elbilene bruker 1,27 TWh i år, som altså ikke utgjør mer enn 3,2 prosent av det husholdningene forbrukte i fjor.  

Samtidig utgjorde ikke elbilenes strømforbruk i 2022, sammenlignet med strømproduksjonen i 2021, mer enn 0,8 prosent. 

Det betyr også at selv om alle personbiler gikk på strøm (snaut 2,8 millioner biler), ville det ikke utgjøre mer enn 4-5 prosent av tilsvarende mengde produsert fornybar kraft.  

Les også