Hopp til innhold

Enova ønsker mer elektrisk maskinpark og mobile ladestasjoner: Vil stimulere til utslippskutt i anleggsbransjen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MOBILE BATTERIER: Enova lanserer nå to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygg- og anleggsbransjen, der det ene er en støtteordning til mobile batterier. Alle foto: Skagerak Energi

Enova ønsker flere utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for disse. Derfor lanserer de nå to programmer for å framskynde et skifte.

– Vi ønsker å legge til rette for at markedsaktørene velger utslippsfritt fordi det er det enkleste og klokeste valget. Med mobile ladestasjoner lett tilgjengelig kan maskinene lades i lunsjen og være i drift resten av dagen, sier Astrid Lilliestråle, markedsdirektør i Enova.

I en pressemelding skriver Enova at disse programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister.

Det opplyses videre at prosjektene som gir best resultat per støttekrone vil rangeres høyest.

GRØNNE GRAVEMASKINER: Det ene programmet fra Enova retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner.

Vil stimulere til flere utslippsfrie anleggsmaskiner

Det første nye støtteprogrammet skal bidra til et høyere tempo i omstillingen gjennom å stimulere til kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner. 

Ifølge Enova kan det søkes om investeringsstøtte på inntil 40 prosent av merkostnadene, begrenset oppad til fem millioner kroner. 

Les mer om støtteprogrammet her.

Lading for lastebiler i Oslo:

Snart bygges 55 hurtigladere for tungtransporten

– Samtidig er det det en forutsetning for videre markedsutvikling at det etableres gode løsninger for effektiv drift av disse elektriske anleggsmaskinene, blant annet med mobile ladestasjoner, sier Lilliestråle.

LØFTBARE LADESTASJONER: Tanken er at disse ladestasjonene skal flyttes til der anleggsarbeidet foregår.

Mobile ladestasjoner

Det andre støtteprogrammet retter seg derfor mot mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. 

Enova opplyser at for mobilt batteri med integrert eller separat lader, kan det søkes om inntil 40 prosent av kostnadene, oppad begrenset til to millioner kroner. 

Det kreves minimum 70 kWt batterikapasitet og 100 kW ladeeffekt.  Les mer om støtteprogrammet her.

Siden 2017 har Enova støttet over 460 utslippsfrie anleggsmaskiner med 460 millioner kroner som del av støtteprogrammet «Energi og klimatiltak i landtransport». 

Bransjen opplever å ha dårlig tid med elektrifiseringen:

Tungtransporten langt fra «halvveis på vei»

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også