Hopp til innhold

Stortinget må gjøre nasjonal transportplan elektrisk

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag er det høring om nasjonal transportplan (NTP) og Elbilforeningen mener Stortinget må rette opp Regjeringens manglende fokus på nullutslipp og elektrifisering av biltrafikken.

Norsk elbilforening representerer over 40 000 elbilister i Norge, og vi jobber for deres forbrukerinteresser og for nullutslipp og elektrifisering av transportsektoren. Norge er i gang med et gigantisk skifte vekk fra fossilbiler til nullutslippsbiler. Vi i Elbilforeningen bruker mye ressurser på å bidra med kunnskap om hva som må på plass for at dette skal gå. Elbilforeningen har, i likhet med statsråd Ketil Solvik-Olsen, også stor tro på de teknologiske innovasjonene som setter fart i dette skiftet, men vi VET at nullutslippssamfunnet ikke kommer uten stor politisk vilje og gjennomføringskraft. Regjeringens transportplan jobber ikke i retning av et nullutslippssamfunn. Stortinget har bedt om en transportplan der planlegging for nullutslippssamfunnet skal ligge til grunn og være et gjennomgripende prinsipp. Det forslaget vi har lest har ingen virkemidler eller tiltak for veien fram til nullutslipp. Vi burde med andre ord forvente regjeringen har gjort seg noen tanker om hvordan vi skal nå det konkrete, gode målet som omtales på side 16 i nasjonal transportplan, om at vi kun skal ha nullutslippsbiler i salg i 2025. Vi trenger virkemidler, gode beregninger og ikke minst- en plan for hvordan nordmenn skal få ladet de 400 000 elbilene som vi må ha på veiene våre allerede i 2020. Det er så man kan lure på om regjeringen holder oss og samfunnet med godt snakk. NTP legger omfattende plan for mer asfalt, men uten lademuligheter for de 100 000 flere nye elbilene vi trenger hvert eneste år for å klare klimamålene, er NTP et utdatert dokument allerede før det har tredd i kraft. Ladeinfrastrukturen må ligge i forkant av utviklingen av bilsalget for å unngå at infrastrukturen bremser utviklingen. Elektrifiseringen av veitransporten går svært raskt, og vi i Elbilforeningen har derfor gått inn i det konkrete ladebehovet fram mot 2020, altså for første del av NTP-perioden. Vi har tatt utgangspunkt i nåsituasjonen og beregnet hvilke investeringsbehov som trengs for ladeinfrastrukturen framover mot 2020 – altså de neste tre årene. Investeringsbehovet er etter våre beregninger på 3 mrd. Hurtigladere er det viktigste, og de må det bygges ca 3000 av, mens det trengs omtrent 37 500 nye normalladepunkter. Mye av investeringene vil tas av kommersielle aktører, men Norge har distrikter og områder hvor det MÅ være ladere som det neppe vil være kommersielt lønnsomt å drive hurtigladere på. Det vil være et stort behov for offentlig støtte, spesielt utenfor tettbygde strøk. Vi må derfor forvente at NTP gir retning og klare mål for hvordan denne infrastrukturen skal bygges ut. Det dokumentet vi fikk presentert før påske er en tapt mulighet. Dette må Stortinget rette opp i. Vår tallfesting av elbiler fremover i tid er basert på tall fra TØI sin ferske rapport «Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp». Vi har brutt opp elbilbestanden på fylke med utgangspunkt i dagens bestand av personbiler og fordelt dagens eksisterende ladepunkt på samme måte. Dette er forenklede forutsetninger, men gir et godt bilde siden vi i årene framover skal elektrifisere hele veitransportsektoren i hele landet. De aller fleste vil også i framtiden primært lade elbilen sin hjemme. Men på lengre turer er hurtigladere nødvendig, og denne infrastrukturen må NTP – dersom det skal være et dokument for framtidens transport – legge en plan for. Det utdelte notatet gir en beregning og bakgrunn for det vi mener er nødvendig, og vi ber Stortinget om å ta lading inn i NTP.