Hopp til innhold

Nasjonal transportplan helt uten rekkevidde

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er svært bra at Regjeringen fastslår «nullutslipp i 2025» som et mål for bilparken. Men det er uholdbart at de ikke har noen plan for hvordan vi skal komme dit.

– Regjeringen lener seg på at marked og teknologi skal løse dette på egen hånd. Det er en svært dårlig plan, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening. Norge er ikke i rute for å nå målet om 400.000 elbiler, som er det vi trenger i 2020 for å klare å levere nasjonale kutt i tråd med Regjeringens klimamål. Norge skal kutte 40 prosent CO2-utslipp innen 2030. – NTP (for årene 2018-2029) kunne ha vært et verktøy for å definere veien videre. Dette er en tapt mulighet. Vi trenger sterkere virkemidler enn de vi har i dag. Vi trenger planer, delmål og tallfesting av antall nullutslippsbiler – for hvert eneste år framover. Nok en gang skyver Regjeringen klimapolitikken mange år foran seg, sier Haugneland.
Ingen konkrete tiltak Det er nemlig ingen konkrete nye tiltak i NTP om elektrifisering av veitrafikken: – Våre beregninger viser at det er behov for 3.000 nye hurtigladere fram til 2020, og NTP sier ingenting om hvordan vi skal få dette til de kommende årene, sier Haugeland.
Aksel Jermstad / elbil.dev05.dekodes.no
– Det er typisk for denne regjeringen at de skyver klimainnsatsen framover i tid, mens det er her og nå vi trenger handling. Slik sett er NTP utdatert allerede før den trer i kraft. Dette er ganske oppsiktsvekkende, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening. (Foto:Aksel Jermstad / elbil.dev05.dekodes.no)
Stort investeringsbehov Våre beregninger viser at investeringsbehovet er på tre milliarder kroner (dette inkluderer også investeringer i et høyt antall normalladepunkt) til utbygging av lading fram til 2020. Mye av dette vil skje gjennom private investeringer, men det offentlige må være med å stimulere til utbygging i mindre tettbygde strøk. – Vi har i dag cirka 850 hurtigladere. Kapasiteten må minst femdobles innen 2020. Tilgang til hurtiglading langs veinettet i hele landet er den kanskje viktigste barrieren for folk å velge elbil i dag. – Dette må Stortinget rette opp i behandlingen av NTP, slik at ingen tid går tapt i elektrifisering av veitrafikken, avslutter Haugneland. Les også NRKs omtale av saken her.