Hopp til innhold

Regjeringens ladeplan for tungtransport er klar: Skal sikre et nett­verk av lade­stasjoner for store kjøretøy 

OVERREKKELSE AV LADEPLAN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ( i midten) mottok i går Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei, da han besøkte Lillesand. Her flankert av Ove Myrvåg i Statens vegvesen (t.v.) og Finn Aasmund Hobbelstad i Nye Veier. Foto: Edvard Andersen / Samferdselsdepartementet

– Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede.

Sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i forbindelse med gårsdagens overrekkelsen av «Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei».

– Men det forutsetter lademuligheter, la han til.

Lanseringen fant passende nok sted på Horisonten døgnhvileplass ved E18 i Lillesand. Her vil tungbillading være på plass allerede i september.

Den ferske ladeplanen, laget av Statens vegvesen i samarbeid med Enova og Nye Veier, skal sikre veksten i elektrisk tungtransport.

Nygård var tydelig på at utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser og -mål.

– Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles, sa Nygård i pressemeldingen som gikk ut i etterkant.

Oppfølger av fjorårets strategi

Ladeplanen for tunge kjøretøy er en oppfølging av Nasjonal ladestrategi som regjeringen la fram i desember i fjor, den kan du lese mer om i saken under:

Regjeringens etterlengtede ladestrategi kom i dag:

Krav om kortbetaling på ladestasjoner kommer

– Denne planen for ladestasjoner langs riksveinettet er et viktig skritt på veien for å få til et godt ladetilbud også for tunge biler, sa Nygård.

Elektrifiseringen av tunge kjøretøy er i rask utvikling og ladeinfrastrukturen er essensiell for den videre veksten.

At veinettet må tilrettelegges for elektrisk tungtransport, er noe samferdselsministeren er helt tydelig på:

– Jeg tror det er mulig å få til en tilsvarende utvikling for tunge biler som den vi har sett for personbiler, men det forutsetter at lastebiler som skal dekke lange strekninger kan lade underveis. Ladingen må dessuten kunne kombineres med sjåførenes lovpålagte pauser. 

Planen som regjeringen nå har lagt frem viser hvor trafikkstrømmene er størst og hvor det er fornuftig å etablere ladestasjoner først.

Lars Gravråk

Lynladere for elektriske lastebiler:

Nå kan tungtransporten lade i Oslo Havn

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen, Ove Myrvåg, sier at utrullingen prioriterer de viktigste transportårene først:

– Vi har i første omgang prioritert ladestasjoner utenfor de fire største byene, og midt imellom dem. Dette gjør vi for å åpne disse viktige korridorene for elektrisk tungtransport, sier han i en pressemelding.

Hvordan ser så planen ut?

Ladeplanen deles inn i tre faser: En oppstartsfase, en utrullingsfase og en avsluttende fase som skal videreutvikle og vedlikeholde.

Her kan du lese den i sin helhet.

Fase 1: Oppstartmuliggjøre langtransport på noen strekninger med 10-20 ladestasjoner.

Strekningen Oslo–Svinesund og de såkalte «åtte-timers»-strekningene Oslo–Kristiansand–Stavanger, Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim, prioriteres først. Her skal ladestasjoner etableres på de mest trafikkerte strekningene mellom og i nærheten av store byer.

Neste trinn i første fase blir å forsterke disse strekningene med 1-2 ladestasjoner – samt etablere ladestasjoner på alternative ruter.

Fase 2: Utrulling langs riksvei Totalt rundt 80-100 steder.

Her blir viktige korridorer for godstransport i Sør-Norge, viktige strekninger i Nord-Norge (Bodø–Fauske–Narvik–Tromsø) og øvrige riksveier i Sør-Norge, prioritert i første omgang.

Til slutt skal ladestasjoner langs hele riksveinettet etableres.

PLANLAGT LADEINFRASTRUKTUR: På alle disse veistrekningene skal det bli fullverdige ladetilbud for tungtransporten.

Fase 3: Videreutvikle, tette hull og vedlikeholde

Her skal det settes opp flere ladestasjoner der det trengs – gjerne for å tett hull der det er langt mellom ladestasjoner. Effekten på ladestasjoner vil oppgraderes og det vil bli flere ladestasjoner i områder med mye pågang.

I områder der det er lite etterspørsel, vil ladetilbudet reduseres.

– Ett skritt nærmere

Ved utgangen i 2022 var det registrert 68.407 lastebiler i Norge – der kun 455 var elektriske. I underkant av ti prosent av nye lastebiler i år, er elektriske.

Dette er et tall som må økes betydelig dersom vi skal nå det foreslåtte målet om at alle nye lastebiler i 2030 skal være elektriske.

Miljødirektoratet foreslår:

Alle nye lastebiler i 2030 må være utslippsfrie

Mye avhenger av å få på plass et forutsigbart og pålitelig ladenettverk for tungtransporten i Norge.

Maren Hemsett, seniorrådgiver for tungtransport i Elbilforeningen, synes det er veldig bra at ladeplanen er kommet.

– Nå er vi ett skritt nærmere et nettverk av offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy. Dette har vi og mange andre ventet på, sier hun.

– Må ta sine egne fagetater på alvor

Men seniorrådgiveren rekker en pekefinger mot regjeringen, som hun mener ikke gjør nok for å nå sine egne klimamål.

– Denne rapporten føyer seg inn i rekken av offentlige rapporter som påpeker at virkemiddelbruken må oppskaleres for at de norske klimamålene skal nås. Nå må regjeringen ta sine egne fagetater på alvor og skalere opp virkemiddelbruken kraftig, sier Hemsett.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Videre peker Hemsett på at ladestasjonene skisseres med altfor lave krav til effekt. Minstekravet skisseres til fire ladepunkter per ladestasjon, der ett av punktene må ha minst 350 kW effekt – og en samlet effekt på minst 1.400 kW.

– Det er snakk om tunge kjøretøy med store batteripakker – her burde det vært krav til at alle ladepunktene gir minst 350 kW, slår hun fast. 

Skagerak Energi og Circle K vil gjøre anleggsbransjen grønnere:

Skal levere mobile lade­stasjoner til bygge­plasser

Fordelen med ladeplanen er at den skal oppdateres jevnlig, i tråd med markedsutviklingen. Her forventer Hemsett at effekten ved ladestasjonene følger utviklingen.

– Megawatt-lading med effekt på over 1000 kW er forventet på markedet fra 2024, og vi forventer at første oppdateringen av planen inneholder krav til Megawatt Charging System (MCS).  

Enova blir avgjørende

Støtteordninger fra Enova blir det viktigste virkemiddelet i oppstartsfasen – spesielt der etablering av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy ikke skjer på kommersielle vilkår.

Svenske Einride skal hjelpe PostNord med utslippskutt:

Satser elektrisk – snuser på selvkjøring

Enova skal presentere sitt støtteprogram senere denne uka, og Hemsett mener støtteordningene her er avgjørende for utbyggingen av ladestasjoner.

– Nå er vi spente på hvordan Enova innretter sin støtteordning, den blir avgjørende for hvor mange ladeselskaper som ønsker å satse på dette og hvor fort de kan begynne å bygge ut ladestasjonene.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også