Hopp til innhold

Nye ferjetakster med halv pris for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fra 1. mars i år blir det halv pris for nullutslippsbiler på alle riksvegferjer, også på verdikort.

Som vi omtalte på Elbil.no før jul, er det flere nye ordninger som i løpet av året kommer på plass for deg som kjører elbil. Nå melder Samferdselsdepartementet at de har endre på Riksregulativet for ferjepriser, i tråd med Stortingets vedtak fra 2017-budsjettet om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn 50 % av det konvensjonelle biler betaler. De nye reglene for takster skal gjelde fra 1. mars 2018. Norsk elbilforening har vært i kontakt med departementet for å få klarhet i de nye reglene, og har fått opplyst at følgende nye regler gjelder: Det blir innvilget redusert, ordinær pris for el- og hydrogenbiler. Ordinær takst for disse bilene er 50% av ordinær takst i den kjøretøygruppe kjøretøyet blir målt til å tilhøre. Så vil det bli gitt rabatt på denne prisen, 10% ved bruk av AutoPass-brikke uten AutoPASS-ferjeavtale og 40%/50% ved bruk av AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort med AutoPASS-ferjeavtale. Inntil AutoPASS for ferje er i drift, gir bruk av verdikort denne rabatten. Det betyr at det tilkommer rabatt for elbil både på enkeltbilletter og på allerede rabatterte verdikort. Norsk elbilforening har ment at dette er viktig, fordi det skal være en miljørabatt som gjør at det lønner seg å velge nullutslipp. Særlig for pendlere med verdikort betyr det at det fortsatt vil lønne seg å velge elbil. Norsk elbilforening har argumentert for at dette også må gjelde for fylkesvegferjer, slik at det blir enkelt for forbrukerne å vite hva kostnaden er på de ulike ferjestrekningene. Departementet melder at det arbeides med å følge opp spørsmålet som gjelder fylkeskommunen, og at departementet og Statens vegvesen kommer tilbake til det spørsmålet når det er nærmere avklart.