Hopp til innhold

Opptatt av elbil? Sjekk viktigste 2018-saker her!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved inngangen til et nytt år er det på tide å oppsummere de viktigste politiske sakene for deg som kjører elbil eller vurderer å anskaffe en.

Det ble fattet en rekke vedtak i 2017 som vil få positive konsekvenser for elbilkjøperne og elbilistene rundt om i landet. I denne artikkelen gir vi en oversikt over de viktigste.

Statsbudsjettet

I desember ble statsbudsjettet for 2018 vedtatt. I regjeringens opprinnelige forslag var det foreslått å innføre engangsavgift for elbiler over 2 tonn og å avskaffe fradraget for elbil som firmabil. Dette reagerte Norsk elbilforening på, og en samlet miljøbevegelse jobbet hardt for å få endret dette. Arbeidet ble kronet med seier – Kristelig Folkeparti og Venstre fikk reversert forslaget. Fritaket fra engangsavgift beholdes altså, og fradraget for elbil som firmabil ble endret fra 50 prosent til 40 prosent. Det er en liten svekkelse av firmabilbeskatningsfordelen, men dersom regjeringens forslag hadde blitt stående hadde det fått store konsekvenser for mange enkeltpersoner og for salgsutviklingen for elbiler framover. Dette var muligens den største seieren i statsbudsjettet, men en sak som kanskje gikk litt under radaren sammenlignet med forslaget om engangsavgift som fikk det tabloide tilnavnet Teslaskatt av media, som i realiteten ville vært en avgift for familieelbiler. Nytt fra 2018 er at omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) fjernes for elbiler, mens engangsavgiften endres slik at ikke-ladbare hybrider og ladbare hybrider og forurensende biler blir litt dyrere. Det skjer som en følge av endring av vektkomponenten i engangsavgiften for ladbare hybrider, der fradraget går fra 26 til 23 prosent for de som har en batterielektrisk rekkevidde på over 50 kilometer. De som har rekkevidde under dette, får halvparten i fradrag. Ikke-ladbare hybrider mister fradraget helt. Dette er skritt i riktig retning for å premiere reelle miljøbiler, ikke biler som gir seg ut for å være det. Samtidig kom det en viktigs beskjed etter Stortingets vedtak fra statsminister Erna Solberg, som kunngjorde at elbilfordelene nå skal bestå uforandret fram til 2020. Dette er i tråd med den allerede inngåtte avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre fra 2015, som regjeringen overså i sitt budsjettforslag. Vi forventer dermed at regjeringen i stedet for å foreslå å svekke elbilpolitikken i de kommende budsjettene heller kommer med konkrete tiltak og virkemidler for å nå vedtaket om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler i Norge. En annen post i budsjettet som er verd å merke seg er en økning i bevilgningen til Enova for utbygging av lade- og fyllestasjoner for nullutslippskjøretøy på 100 millioner. Vi vet ennå ikke hvordan disse midlene vil bli fordelt, men det er fortsatt behov for utbygging av hurtigladenettverk over hele landet.

MVA-fritak

Null moms for elbiler er det aller viktigste i den norske tiltakspakken for elbiler. Norge har fått grønt lys fra EFTAs overvåkningsorgan ESA til å videreføre nullmoms for elbiler fram til 2020, med anmodning om å evaluere tiltaket etter to år for å se om det treffer forholdsmessig. Norsk elbilforening var i dialog med både Finansdepartementet og ESA i forkant av beslutningen for å dokumentere hvorfor vi mener det var helt avgjørende at nullmoms videreføres minst fram til 2020, og er glade for at vi har blitt hørt.

Maks halv pris for parkering, bom og ferje

I 2016 bestemte Samferdselsdepartementet at det skulle være opp til kommunene å bestemme hva det skal koste å parkere elbil på kommunale parkeringsplasser. Dette har tidligere vært gratis, men cirka halvparten av kommunene valgte å benytte muligheten til å innføre betaling. I dag tilbyr 24 av 58 større kommuner fortsatt gratis parkering. I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget at det skal innføres en nasjonal, bindende regel om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av det konvensjonelle biler betaler for parkering, bom og ferje. Departementet sendte i desember ut på høring forslag til hvordan dette skal reguleres for parkering, og dette kommer sannsynligvis til å tre i kraft i løpet av andre halvår 2018. Norsk elbilforening anbefaler kommuner å ikke innføre betaling for parkering før dette regelverket er på plass. Innføring av full betaling nå og omlegging til maksimalt halv pris i løpet av året vil være forvirrende for forbrukerne og kreve ny skilting i to omganger, og er bortkastede ressurser. Regelverk for maksimalt 50 prosent betaling på bom og ferje er ventet i løpet av 2018. Elbilforeningen mener at det må være halv pris både på AutoPass, verdikort og lignende, ikke bare på enkeltpasseringer eller enkeltbilletter. Det skal lønne seg å velge nullutslipp og spare lokalmiljøet for luftforurensing og støy.

Lading på parkeringsplasser

I tillegg har det nå kommet en ny parkeringsforskrift som regulerer alle vilkårsparkeringsplasser, både kommunale og private driftere. Denne sier at det til en hver tid skal være lademulighet tilgjengelig, oppad begrenset til maks 6 prosent av parkeringsplassene. Kravet skal gjelde for parkeringsplasser med flere enn 15 plasser, og skal tre i kraft 1. juli i år. Det betyr at kommuner og parkeringsselskapene har dårlig tid, og vi oppfordrer derfor alle om å sette fullt trykk på bygging av lading for å få det på plass på et halvt år. Petter Haugneland / elbil.dev05.dekodes.no

Rett til lading i borettslag og sameier

Mange opplever at borettslaget eller sameiet de bor i ikke vil la beboere lade elbilen sin på parkeringsplassene i felles anlegg. Stortinget har vedtatt at beboere i sameier ikke kan nektes å lade sin elbil med mindre det foreligger en saklig grunn. Frykt for brann er ikke en slik grunn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har slått fast at det ikke er større brannfare for en elbil enn en konvensjonell bil. Dersom utgiftene til installasjon blir svært høye, kan det være en saklig grunn. Men det jobbes med en nasjonal støtteordning for installasjon og rådgivning for borettslag og sameier, se litt lengre ned i saken. Regelen for sameier trådte i kraft 1. januar, mens for borettslag forventer vi at dette kommer på plass i løpet av 2018. Borettslag og sameier reguleres av to ulike lover, og derfor gjelder det ikke samme regler fra samme tidspunkt.

Ladeklare bygg

Å kunne lade hjemme er avgjørende for en enkel elbilhverdag. Derfor har Elbilforeningen jobbet for at nye bygg må gjøres ladeklare, slik at elbileiere lett kan montere ladeboks på parkeringsplassen. Dette jobbes det med å lage forskrift for, etter vedtak i Stortinget om at regjeringen skal utrede dette. Men kommuner kan også i egne reguleringsvedtak stille krav om ladeinfrastruktur i bygg i påvente av dette. Oslo kommune har vedtatt at det skal monteres lademulighet på halvparten av parkeringsplasser i nye bygg – både boliger, skolebygg, institusjoner og kulturbygg. I tillegg har kommuner som Oslo og Rælingen innført støtteordning for utbygging av ladeinfrastruktur og rådgivning for borettslag og sameier. I påvente av at Enova skal komme med en nasjonal støtteordning for borettslag og sameier er det veldig bra at kommuner tar ansvar.