Hopp til innhold

Stortingshøring om kortbetaling for hurtigladere: Mange mener mye om kort

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KORT OG GODT: Det er ikke akkurat den mest presise beskrivelsen av høringssvarene på regjeringens høring. Temaet rundt høringen? At alle nye hurtigladere ligger an til å måtte tilby kortbetaling fra første juli i år. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Til sammen 24 aktører har meninger om regjeringens forslag. Om hva? At alle nye hurtigladere som settes opp fra 1. juli skal kunne tilby kortbetaling.

Hadde du satt av påsken til å lese alle høringssvarene som Samferdselsdepartementet har mottatt på forslaget om å påby hurtigladeselskapene å tilby mulighet for kortbetaling på nye ladere fra sommeren av?

Da fikk du neppe tid til å lese mye påskekrim i tillegg. Men ta det med ro, vi gir deg det «korte» sammendraget nedenfor.

For ja, vi kan avsløre at det er snakk om flere ordrike høringssvar. De færreste klarte å skrive like kort som Trøndelag fylkeskommune. Hele svaret deres besto av én setning, der de slo fast at de er positive til forslaget.

Elbilforeningen var ikke effektive, men oppsummeringen av høringssvaret fra oss finner du her:

Forbrukerrådet og Elbilforeningen støtter regjeringens forslag:

Kortterminal må bli obligatorisk på ladestasjonene

Dette mener resten av gjengen, kort oppsummert:

Ladeselskapene med innvendinger

Drivkraft Norge har tradisjonelt organisert bensinstasjon-kjedene, men organiserer nå også de fleste store ladeselskapene.

De ber i høringen om at fristen for kravet utsettes.

Interesseorganisasjonen argumenterer med at «økt brukervennlighet oppnås ikke nødvendigvis gjennom et krav om kortbetaling» og at regulering kan hemme innovasjon.

Ladeselskapet Kople har levert et eget høringssvar, der de har en rekke innvendinger til gjennomførbarheten i regjeringens forslag til krav, og de ber derfor om utsatt frist.

Samme argumentasjon har ladeselskapet Recarge:

«På grunn av lange leveringstider må vi bestille ladestasjoner lang tid i forveien før de skal monteres, og det fører til at vi har et lager av ladestasjoner uten kortbetalingsterminaler, i tillegg til mange som allerede er i bestilling. (…) Med en frist om kortbetalingsterminaler 1. juli kan vi ikke benytte oss av laderne vi nå har på lager og som er i bestilling.»

Ladebransjen ber altså om at fristen settes til 1. januar 2024, for å unngå forsinkelser i utbyggingen.

De virker rett og slett som om ladeselskapene ikke har hatt særlig tro på at Elbilforeningen skulle få gjennomslag for kravet om kortbetaling. De har i alle fall ikke planlagt ut fra det.

Engstelig for ladekø?

Fire grunner til at du bør ha Tesla-appen selv om du ikke har Tesla

Innvendinger også fra andre

Det virker også som de har hatt begrenset tro på EU-prosessen – der det har ligget an til krav om kortbetaling på alle ladere innen 2027 – når de kjøper inn ladere som ikke er tilpasset kravene som kommer.

Det skal likevel nevnes at Recharge faktisk er positive til kortbetaling på nye ladestasjoner, og at de det siste året har testet ut ulike løsninger.

I sitt høringssvar ber de til slutt om at «kravet for PIN-kode på kortbetalingsterminaler for ladestasjoner fjernes, så det kun brukes såkalt «tæpping» som kortbetalingsmåte.»

Kraftbransjens interesseorganisasjon Fornybar Norge skriver i sitt høringssvar at de støtter Recarge.

Statens vegvesen skriver på sin side at det er dumt at noen selskaper allerede har utstyr på lager som ikke tilfredsstiller kravene.

NAF har tidligere vært svært negative til kortbetaling, men understreker i høringssvaret sitt at dette handler om ettermontering på eksisterende ladere.

NAF skriver: «De aller fleste nye ladestasjoner kan nå leveres med kortlesere, og dette kravet vil derfor ikke forsinke eller påvirke utrullingstakten av nye ladere i noen stor grad.»

Forbrukerrådet går for kortbetaling

Forbrukerrådet mener regjeringens forslag om kortbetaling vil gjøre det enklere å være elbilist, og bidra til større konkurranse. De skriver:

«Vi mener at betaling via smarttelefon ikke er en tilstrekkelig løsning alene. Det er heller ikke tilstrekkelig med løsninger som Vipps, som ikke tar høyde for utenlandske turister og de som ikke bruker slike betalingsløsninger», skriver de.

Bli med i trekningen av gavekort:

Derfor bør du delta i Norges største elbilundersøkelse

Forbrukertilsynet etterlyser kortbetaling også på eksisterende hurtigladere

Forbrukertilsynet understreker i sitt høringssvar at ettermontering av kortbetaling også må på plass. Regjeringen og Stortinget har også varslet at det er på trappene, men Samferdselsdepartementet skriver i høringsnotatet at det vil behandles i en egen prosess.

Tilsynet skriver også følgende: «Det foreslås at det i lovforslaget presiseres at kortbetaling alltid skal være et alternativ, uavhengig av andre tekniske betalingsløsninger, som er tilgjengelig for forbrukeren. Dette er en viktig presisering som Forbrukertilsynet støtter.»

Forbrukertilsynet skriver også at e-roaming kan være et fint supplement å tilby, men ikke en erstatning for kortbetaling. «Kortbetaling er en innarbeidet løsning som er velkjent og dermed enkelt å benytte seg av, og kan ikke per nå erstattes av digitale løsninger», argumenteres det i høringssvaret.

Hensynet både til brukere uten digital kompetanse, og utenlandske forbrukere, er noe av bakgrunnen til konklusjonen fra Forbrukertilsynet.

Konkurransetilsynet er i sitt høringssvar derimot skeptiske til å påby kortbetaling. Hvilken betalingsløsning et selskap velger, er noe de bør velge selv og en del av konkurransen mellom selskapene, mener de.

Isteden peker de på at god forbrukerinformasjon er veien å gå, slik at «kunder lettere kan orientere seg i markedet og velge den tilbyderen som leverer gode løsninger til en lavest mulig pris.»

Stephen (77) og Frances (72) har aldri kjørt elbil:

Knekker de elbil-koden på norgesferie?

Miljøstiftelsen ZERO mener enkel lading er viktig for klimapolitikken

Hurtiglading må være enkelt, argumenterer miljøstiftelsen ZERO i sitt høringssvar, og fortsetter: «Hvis hurtiglading er vanskelig og komplisert, kan dette bidra til at noen velger elbilen bort.»

Miljøstiftelsen mener elektrifisering av personbilparken i Norge er avgjørende for å kutte utslipp og bidrar til at målet om 55 prosent utslippskutt i Norge innen 2030 nås.

De støtter at forskriften kan gjelde fra sommeren av, og de ser også fram til videre arbeid med å stille krav til eksisterende ladeinfrastruktur.

Norges Lastebileier-forbund og Norges Taxiforbund er positive

Elektrifiseringen av lastebiler er nå i sin spede begynnelse, men nå begynner ting å skje raskt. Det er nok bekgrunnen for at Norges lastebileierforbund har levert høringssvar.

Lastebileierne tar til orde for at den offentlig tilgjengelige ladeinfrastrukturen som nå må etableres for tungbilbransjen, blir så brukervennlig som overhodet mulig.

«Betalingsløsningene, slik de hittil har fungert for privatbilistene, er absolutt ikke holdbare for næringstransporten«, skriver deres administrerende direktør Geir A. Mo.

Også Norges Taxiforbund applauderer forslaget:

«Norges Taxiforbund er av den oppfatning at løsning med direktebetaling med bankkort på laderen er den løsningen som fungerer for alle og bør være en minimumsløsning», skriver de i sitt høringssvar.

På denne ladestasjonen kan du bruke kort på både støvsuger- og spylervæskeautomaten:

Men skal du lade her, kommer du ikke langt med kort

Visa Europe mener de kan kurere ladeangst

«We are very supportive of the proposed requirement to mandate a card-based payment option for EV charging on the public EV charging infrastructure«, skriver Visa Europe i høringssvaret sitt.

Visa tar også til orde for at man bør sette en ambisiøs tidsplan for å ettermontere mulighet for kortbetaling på eksisterende hurtigladere. De skriver at det ikke finnes tekniske barrierer for å kreve dette, og at det er ulike tilbydere av slike løsninger.

På tross av at denne offentlige høringsrunden ikke omhandlet krav til allerede monterte ladere, foreslår Visa en en tidsfrist for ettermontering på to år.

Dette er ennå litt raskere enn Stortinget, som har bedt om frist for ettermontering innen utgangen av 2025.

Visa ser heller ikke problemer med å stille krav også til normalladere, i det minste ladere fra 22 kW og oppover.

Elbilforeningen vil ha enklere hurtiglading:

Derfor jobber vi for kortbetaling og ladebrikker

Og til slutt: Regelrådet eller Antiregelrådet?

Helt til slutt velger vi å referere til et offentlig organ vi ikke har tenkt så mye på at eksisterer, nemlig Regelrådet.

Regelrådet mener at flere regler er brutt, særlig reglene om å utrede alle forskrifter og regler grundig.

Men ellers har vi her å gjøre med et offentlig organ som – på tross av navnet – ikke har så mye tiltro til lover og regler. De skriver i alle fall:

«I et marked uten regulering kan en anta at den mest effektive og foretrukne løsningen uansett vil vinne frem.»

Det burde de tenkt på, alle de tusenvis av elbilistene som har stått på hurtigladestasjonene de siste årene og stresset og plundret med lite forbrukervennlige betalingsløsninger.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også