Hopp til innhold

Elbilforeningen kommenterer: Er det greit med ulike ladepriser i nord og sør?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

KAN VÆRE RIKTIG: Forskjellige priser på hurtiglading nord og sør i landet kan være riktig medisin for å sikre elbilutviklingen som endelig har kommet skikkelig i gang i nord. I hvert fall så lenge strømprisene og dermed kostnadene for hurtigladeoperatørene er så forskjellige, mener Elbilforeningen.

De siste månedene har prisene på hurtiglading stadig økt. Akkurat nå kan det være riktig å innføre regionale skiller i prisingen.

Unni Berge er kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening. I denne kommentaren gir hun uttrykk for Elbilforeningens syn på regional prisdifferensiering på hurtiglading.

KOMMENTARFORFATTEREN: Unni Berge er kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

De fleste selskaper har valgt å ha samme pris i hele landet, til tross for store variasjoner i strømprisen særlig mellom nord og sør.

Elbilforeningen har historisk sett vært positiv til at hvert enkelt hurtigladeselskap tilbyr én nasjonal pris i hele sitt ladenettverk.

Det har vært med på å sikre utbygging av hurtigladere også i områder med lav elbiltetthet.  

Kan være riktig

Men gir de spesielle tidene vi lever i med hittil uhørte strømpriser og energikrise i Europa grunnlag for å tenke annerledes – i hvert fall for en periode?

Vi i Elbilforeningen har landet på det, selv om dette ikke er en enkel avveining.

Når det nå er store og vedvarende forskjeller i strømprisen mellom Nord- og Sør-Norge, kan det være riktig at ladeselskapene innfører regionale skiller i prisen.  

Det beste argumentet for å skifte til elbil nord i landet nå, er uansett at strømprisen til husholdningene er vesentlig lavere. Og som vi elbilister vet, foregår det meste av ladingen for de fleste av oss hjemme.

Første ladeselskap som lager regionale skiller på pris:

Nå skrur også Eviny opp ladeprisene

Lik pris har gitt bedre ladetilbud i distriktene

Sommeren 2018 valgte ladeselskapet som den gang het Fortum Charge and Drive å sette opp prisen på 15 stasjoner med lite trafikk.

Stasjonene i Østerdalen, Vest-Agder og Rogaland var lite lønnsomme for selskapet og driftskostnadene høyere enn inntektene.

Elbilforeningen protesterte den gang. En slik strategi med ulik pris på ulik på ladere i samme selskap ville gjøre det vanskeligere å videreutvikle et nasjonalt ladenettverk i hele landet.

Strategien med at selskaper har hatt lik pris i hele landet, har i praksis betydd at de mest lønnsomme laderne med mange brukere har delfinansiert ladere i samme ladeselskap med mindre pågang.

Før den kraftige økningen i strømpris, har investerings- og driftskostnader vært den dominerende kostnaden til hurtigladeselskapene. I Distrikts-Norge har disse kostnadene vært fordelt på færre kunder.

Å generelt ønske at ladeprisen bør speile kostnadsbildet på hver enkelt lader, kan på sikt ha som ulempe at ladere i små kriker og kroker av landet vårt blir betydelig dyrere å bruke enn laderne i sentrale områder.

Her er det altså flere hensyn å ta.

Ladeselskapet skrur opp prisen igjen:

Nå tar Kople tett på ti kroner kilowattimen

Fortsatt behov for elbilløft i nord

Strømpriser på det nivået vi nå ser i Sør-Norge gjør likevel at strøm utgjør en mye større del av kostnadsbildet hos ladeselskapene enn vi har vært vant til.

Det betyr også at kostnadsbildet i ulike deler av landet vil være ulikt.

I Nord-Norge, der elbilandelen er enda lavere enn i sør, har strømprisen over tid nå vært vesentlig lavere enn i resten av landet. Vi trenger fortsatt et løft for elbil i Nord-Norge.

For å fremme elbilsatsingen kan det derfor være fornuftig at dette også reflekteres gjennom rimeligere hurtiglading på ladeselskapenes priser i nord.

Recharge med prisøkning:

Fra og med i dag øker de ladeprisene

Strømprisen må ned

Mange elbilister i Sør-Norge møter nå helt andre priser når de skal lade bilen både hjemme og langs veien, enn de så for seg da de byttet fra fossilbil til elbil.

Så høye strømpriser som det vi nå har, er ikke forsvarlig over tid når strategien til samfunnet er å bruke elektrifisering for å fase ut fossil energi i mange sektorer.

Skal vi klare det grønne skiftet, må vi ha en politikk som stabiliserer strømprisen på et lavere nivå enn i dag. Det er politikernes ansvar å sikre dette.

I en tid med krevende strømpriser, skal Elbilforeningen hjelpe forbrukerne å være prisbevisste. Elbil skal være mulig å velge for alle.

Det er uhyre viktig å lykkes for å kutte utslipp, og vise verden at det går an.

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!