Hopp til innhold

Jo, det er en elbil-revolusjon på bygda!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Teknisk Ukeblad (TU) hevder at elbil-andelen er nærmest uforandret i 173 kommuner det siste året. Det er beviselig feil. 

Det mest oppløftende med elbilsatsingen nå er at den skjer i hele landet, stikk i strid med hva Teknisk ukeblad formidler. For lørdag 13. mars publiserte TU.no en sak som sår tvil om elbilutviklingen i Norge og der man spør om Elbil-Norge er en illusjon. Saken har en grafisk oversikt over elbilutviklingen i alle norske kommuner, der man kan gå inn på et kart for å sammenligne elbilbestanden i 2019 med 2020 i hver enkelt kommune. I saken skriver TU.no at det er nedgang i antall elbiler for «de 142 dårligste elbilkommunene» Men dette er faktisk helt feil. – Dessverre bruker TU.no to vidt forskjellige kilder for de to årene, Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2019 og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) for 2020, sier seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Norsk elbilforening. – Om Teknisk ukeblad hadde brukt OFV som kilde for begge årene, ville leseren fått se at det i nesten alle landets kommuner (96 prosent) var en økning i antall elbiler fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020, sier Kvalø. LES OGSÅ: NTP mangler en plan for lading
TALLENES TALE: Seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Norsk elbilforening.

Bare to kommuner – ikke 142

11 kommuner er det registrert like mange elbiler i bilparken i år som i fjor, og det er altså bare to(!) kommuner med nedgang – ikke 142 som Teknisk ukeblad skriver. Lierne og Eidfjord er begge oppført med én elbil mindre enn i fjor. I Eidfjord økte likevel elbilandelen fordi totalbestanden biler også gikk ned. Det er riktig at andelen elbiler i totalbestanden er lav, og den er lavere på bygda enn i byene. Men det er neppe noen overraskelse at det tar lang tid å bytte ut alle bilene i bilparken, og vi vet at elbilsalget på bygda lenge har gått mye tregere enn i byene Samtidig er dette i ferd med å endre seg. For å ta temperaturen på markedet og finne ut hva som skjer på bygda i dag, må vi derfor også se på nybilsalget. Å trekke fram drivstoffandelen i enkeltkommuner i Norge, er uansett dårlig bruk av statistikk. I enkelte kommuner selges det bare 1-2 nye biler i året, og tallene er derfor svært utsatt for tilfeldige variasjoner. Som eksempel kan det nevnes at i Værøy var elbilandelen i nybilsalget på 100 prosent i 2020, mens i nabokommunen Røst var elbilandelen på 0 prosent. I begge kommunene ble det solgt to nye biler i 2020.  Enda mer tilfeldige utslag får man av å se på én måned; I desember 2020 var markedsandelen for elbiler i nybilsalget på 100 prosent i hele 56 av landets 356 kommuner.  For å unngå tilfeldige variasjoner som gir store utslag i tallene, kan man for eksempel se på større grupper av kommuner basert på folketall. Først da kan vi si noe meningsfullt om by vs. land. LES OGSÅ: Voldsom økning av elbiler i Europa

Vekst i de minste kommunene

Elbilforeningen har brukt OFV sine tall for å se hvordan det står til med elbilsalget på bygda i Norge, og det er gledelige nyheter. Koronaåret 2020 ble nok et rekordår i Norge med 76.800 registrerte nye elbiler, opp fra 60.300 i 2019. Om vi ser på ulike grupper av kommuner basert på innbyggertall, ser vi at elbilveksten i nybilsalget er lavere i storbyene enn i landet ellers. Ser vi spesielt på de 100 minste kommunene med under 2500 innbyggere, viser det seg at de har en vekst i salget av nye elbiler på hele 48 prosent, mens veksten i de sju største byene bare var på 21 prosent.
Kilde: OFV

Stor fart i bygdene

Det er fortsatt slik at minste kommunene har lavere markedsandel for elbil i nybilsalget enn i storbyene, men bygda nærmer seg med stormskritt. – De 100 minste kommunene hadde 45 prosent elbilandel i nybilsalget i 2020, mens de sju største hadde 60 prosent. Hvis veksten på bygda fortsetter som i 2020, er det ikke lenge før bygd går forbi by når det gjelder markedsandel for elbil i nybilsalget, sier seniorrådgiver Sveinung Kvalø i Elbilforeningen.
ENKEL LADING: Flere på bygda har anledning til å lade hjemme. Det gjør det enkelt å eie en elbil.
Det er en naturlig utvikling, ettersom flere på bygda har anledning til å lade hjemme, mens mange i byene ikke engang har egen parkeringsplass og er avhengige av et offentlig ladetilbud. Dessuten vil bygda etter hvert nyte godt av et stadig større bruktbilmarked for elbil. De fleste bilkjøpere i Norge opererer nemlig i bruktbilmarkedet, og andelen er enda større i distriktskommunene. Men en nøkkel for et elektrisk bruktbilmarked, er at nybilmarkedet blir fullelektrifisert så raskt som mulig.  Oppsummert: Elbilutviklingen har faktisk rekordfart i både by og bygd. Og samtidig står uttrykket som Mark Twain gjorde kjent på 1800-tallet, seg den dag i dag: Det finnes tre typer løgner: Løgn, forbannet løgn – og statistikk.