Hopp til innhold

Ikea går for «hjemelvering»

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MØB-EL: Ikea har som mål at alle hjemleveringer i Norge skal foregå med elektriske biler innen 2023.

Nei, det er ikke en stavefeil. Bak ordspillet ligger målet om å levere utslippsfritt i hele Norge innen 2023. Men mange Ikea-land ligger foran Norge i løypa, og i India tyr de til elektriske trehjulinger (rickshawer).

Ikea jobber hardt med nå en rekke ambisiøse bærekraftsmål, blant annet om nullutslipp fra varelevering. Innen 2025 er målet at 100 prosent av Ikeas hjemleveringer globalt skal skje med elektriske biler – mens man her i Norge skal få til dette enda raskere, nemlig innen 2023.

Glade ordspillere

I tillegg til ambisiøse bærekraftsmål, har Ikea åpenbart noen ambisiøse ordspillere i markedsavdelingen sin: På de elektriske varebilene som Ikea bruker til hjemlevering har man i det siste kunnet se at de reklamerer for «hjemelvering».
Siri Norhagen, bærekraftsjef i Ikea
– Vi håper det vekker litt ekstra oppmerksomhet og at folk kjenner igjen glimtet i øyet. Vi vil jo egentlig bare få frem at vi driver med elektrisk hjemlevering, sier Siri Norhagen, leder for bærekraft i Ikea Norge. Hun forteller at selve ordet «hjemelvering» begynte de å bruke allerede for et par år siden, på poster i sosiale medier da Ikea gradvis introduserte elektrisk hjemlevering i Norge. – Da vi i fjor fikk mulighet til å kommunisere på selve elvarebilene, videreførte vi ordspillet på dem, fortsetter Norhagen. – Er dere glade for at dere kom for eksempel Kolonial.no – som også jobber med elektrifisering av hjemlevering – i forkjøpet med dette ordspillet? – Det har vi ikke tenkt så mye på. Vi blir bare glade hvis flere lar seg inspirere, både til elektrisk hjemlevering og til ordspill om det.

Fortsatt under 20 prosent elektrisk

Men hvor stor andel av hjemleveringene fra Ikea skjer egentlig med elektriske varebiler per i dag? – I Oslo, som er vårt fokus nå, er andelen på i underkant av 20 prosent. Men målsettingen for neste år er at 45 prosent av all transport hjem til kundene i Norge skal være elektrisk, sier Norhagen. – Innen 2023 skal alle hjemleveringer fra Ikea Norge foregå uten utslipp, skriver dere på elvarebilene deres.  Betyr det at dere garanterer utslippsfri hjemlevering over hele landet innen den tid?  – Det er målsettingen. Løsningen og kjøretøyene som kreves for å nå dette målet eksisterer ikke på markedet i dag, men gjennom vår tydelige målsetting og samarbeid i hele verdikjeden håper vi å nå målet. – Hva med Ikea-bussene, når blir de elektriske? – Vi er i dialog med flere om ulike alternativer, både elektrisitet og hydrogen, men vi har ingen datoer vi kan gå ut med ennå.

Leverer møbler med el-rickshaw i India

I resten av verden skal Ikea hjemlevere utslippsfritt innen 2025. Men i noen land har Ikea allerede kommet lengre i elektrifiseringen enn de har gjort i Norge. – I Kina er 90 prosent av hjemlevering gjort av elektriske kjøretøy. I Frankrike var de også oppe i 90 prosent, men dette har gått noe ned grunnet høyere etterspørsel for hjemlevering. Og i New York skalerer vi opp og forventer å nå 100-prosentmålet nå i mai, forteller Norhagen. – Dessuten har Amsterdam nylig bestilt nye elbiler, så vi når 100 prosent også der i mai, fortsetter hun. Ikea har i dag elektriske biler i over 20 land, men i India har de utviklet sine egne varianter, ifølge Norhagen.
EL-RICKSHAW: At man skal kunne spesielt mye last på Ikeas elektriske rickshawer, har vi vanskelig for å tro, men de er i flittig bruk likevel. Foto: Ikea
– I India bruker vi elektriske rickshawer som er utviklet for dette markedet. Status for India nå er at 15 prosent av alle hjemleveringer er elektriske. Og en tilsvarende løsning er allerede implementert i Seol, Lisboa og København.

Tar toget og bygger flere destinasjonsladere

– Elektriske lastebiler til tungtransporten deres, ser dere på det? – Det finnes allerede en fantastiske løsning for elektrisk tungtransport: tog. Størsteparten av varene som kommer til oss i Norge kommer via tog fra vårt lager og våre leverandører, og vi jobber med å utvikle dette ytterligere. – Hva med ladetilbudet på Ikea-varehusene, hva er status der? – I Norge har vi et godt ladetilbud til våre kunder allerede, men i løpet av de neste tre årene kommer vi til å bygge ut et mer fremtidsrettet ladetilbud til både kunder, ansatte og transportpartnere for hjemleveringer. 100 prosent fornybar energi blir sikret gjennom energisertifikater, og vi kommer til å tilby både vanlige ladere, hurtigladere og superladere.