Hopp til innhold

Nytt EU-regelverk: – Forbrukerne fortjener god informasjon om bilen de skal kjøpe

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

VIKTIG FORBRUKERINFORMASJON: Energiforbruk og batteristørrelse er viktig for nybilkjøpere, mener Elbilforeningen.

Norge skal innføre det nye EU-regelverket for energimerking av nye personbiler. Elbilforeningen mener dette er en anledning til å styrke forbrukerinformasjonen.

Allerede i dag er det pålagt å oppgi CO2-utslipp og drivstofforbruk til forbrukerne på salgssteder for nye biler. I det nye forslaget inkluderes også krav om å oppgi NOx-utslipp. I tillegg man presiserer man at alle forbruks- og utslippstall oppgis etter den såkalte WLTP-standarden. For elbiler betyr dette at rekkevidde oppgis.

Statens vegvesen har foreslått at elbiler unntas krav om eget energimerke, og at heller ikke utslippstall oppgis. Elbilforeningen har skrevet høring til forslagene.

I 2021 byttet Statens vegvesen ut 140 fossildrevne personbiler med med elbiler, men ser ikke behov behov for energimerking av nye elbiler (foto: Statens vegvesen).

– Nye krav bør også gjelde elbiler

I høringsnotatet skriver Vegvesenet at de ikke har «funnet det hensiktsmessig» å forslå egne krav om egen nasjonal norsk merkeordning for elbiler. Dette mener Elbilforeningen er uklokt.

– Nesten åtte av ti nybilkjøpere i dag velger å kjøpe ny elbil fremfor en fossilbil. I 2025 skal alle nye biler være elbiler. Da er det på høy tid at god forbrukerinformasjon er obligatorisk også for elbiler, sier Unni Berge. Hun er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, og fortsetter:

– Framover vil det vanlige være å kjøre elbil. Men elbil er fremdeles ny teknologi for mange, og krever ny kunnskap for både forhandlere og forbrukere, sier Berge.

Elbilforeningen mener at regelendringene for energimerking bør forbedres for å oppfylle formålet om å gi forbrukervennlig informasjon.

– Vi mener at det burde være pålagt å opplyse elbilens energiforbruk og batteristørrelse. Kunnskap og innsikt om dette er viktig når en skal velge bil.

Oppsummert mener Norsk elbilforening at følgende bør pålegges opplyst til forbrukene:

• Elbilens batteristørrelse (brutto og netto)
• Elbilens WLTP rekkevidde og energiforbruk
• Sammenlignbare tall for energiforbruket og direkte utslippstall for alle ulike drivlinjer

– Bør være enkelt å sammenligne elbiler og fossilbiler

Når formålet med forskriften er «å påvirke forbrukernes valg i retning biler som bruker mindre drivstoff», så burde faktiske tall for CO2-utslipp og NOx-utslipp oppgis også for elbiler. Det skriver Elbilforeningen i høringen. I dag står det «ingen data» under utslipp når man søker på nettstedet «Nybilvelgeren».

Av samme grunn mener Elbilforeningen også forbrukere som kjøper fossilbil bør kunne få tall for bilens energiforbruk i kWt. På den måten vil forbrukeren kunne sammenligne tall i energiforbruk mellom en fossildrevet bil og en helelektrisk drevet bil.

Videre har Elbilforeningen spilt inn til myndighetene at ladbare hybrider også må bli omfattet av merkeordningen. I Danmark har man valgt å unnta ladbare hybrider fra mekeordningen.

– En ladbar hybridbil går på fossilt drivstoff og slike nye biler skal fases ut i nybilsalget innen 2025. Det er derfor viktig ut fra et forbrukerperspektiv at ladbare hybridbilers utslippstall og energiforbruk blir opplyst til forbrukerne, sier Berge.

– Bedre informasjon om realistisk rekkevidde trengs

WLTP kan lyde gresk for forbrukere flest. Men dette er den felles europeiske standarden som blant annet angir rekkevidden til elbiler, gjennom standardiserte tester. I reell bruk vil rekkevidden på alle elbiler likevel variere ut fra kjøremønster, temperatur og føre.

– En del ferske elbilister ser seg blind på rekkeviddetallet de får opplyst hos forhandler. Da blir de overrasket over at elbilene har kortere rekkevidde i vinterkulda. Her har vi en vei å gå for å gi forbrukeren overblikk, sier Berge.

8 tips: Slik får du bedre rekkevidde i kulda

Elbilforeningen har derfor spilt inn at dagens WLTP-standard bør suppleres med en egen syklus for kjøring og lading under vinterforhold.

– Dette bør norske myndigheter jobber internasjonalt for å innføre fordi det på en standardisert måte vil gi forbrukerne god og nødvendig informasjon før kjøp av elbil, sier Berge.

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også