Hopp til innhold

Lov om flere ladestasjoner og mulighet for kortbetaling banket gjennom: EU følger etter Norges lade­eksempel

LYS I MØRKET: Snart kan elbil-ferien i Europa bli enda bedre. For alle med rekkeviddeangst vil det forhåpentlig hjelpe litt at hurtigladere på minst 150 kW snart vil finnes hver 60. kilometer langs de store transportårene i Europa. Mulighet for kortbetaling kommer også. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Det har vært fram og tilbake, men endelig vedtar EU loven som skal sikre et minimum av hurtigladere langs hovedveiene i Europa og som pålegger mulighet for kortbetaling på hurtigladere.

– Vi er optimistiske til at innbyggerne i nær fremtid vil kunne lade elbilene sine like enkelt som i dag på tradisjonelle bensinstasjoner.

Det sier den spanske ministeren for transport, mobilitet og urban agenda, Raquel Sánchez Jiménez i en pressemelding.

Hun mener den nye AFIR-loven er en milepæl i den store klimapakken ved navn «Fit for 55», som legger premissene for hvordan EU skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent.

– Den vil sørge for mer offentlig ladekapastet i bygater og langs motorveiene på kryss og tvers i Europa, sier Jiménez videre.

Transportsektoren står for om lag 25 prosent av klimagassutslippene i EU, og veitransporten står for størstedelen av disse.

Oljegiganten ExxonMobil frir til elbilhaterne:

Elbil-stikk i påkostet reklamefilm

Lov-vedtaket om AFIR, som er forkortelsen for «The alternative fuels infrastructure regulation», gjelder alle transportformer og har som mål å sikre at det finnes infrastruktur for klimavennlig drivstoff til både biler, lastebiler, fly og skip.

Vedtaket ble gjort av ministerrådet av transportministere fra medlemslandene. Rådet har lovgivende makt i EU, sammen med Europaparlamentet.

Forhandlingene med Europaparlamentet ble sluttført tidligere i år.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

Nå skal lovgivingen formelt publiseres i EUs formelle systemer etter sommeren, og så vil loven tre i kraft seks måneder senere.

Hurtiglading langs Europas viktigste transportkorridorer

Fra og med 1. januar 2025 krever ny EU-regulering at det må settes opp hurtigladestasjoner for person- og varebiler hver 60 kilometer langs EUs viktigste transportkorridorer. Stasjonene må ha minst en lader som kan tilby 150 kilowatt, og samlet skal hver enkelt stasjon ha minst 400 kilowatt effekt.

Dette kravet gjelder den viktigste delen av veinettet i EU, som kalles TEN-T kjerneveinettet, og kartet under vise hvilke veier dette gjelder. TEN-T står for transeuropeisk transport-nettverk.

TEN-T: Fra Narvik i nord til Gibraltar i sør strekker det omfattende veinettet seg. Mørkegrå land er medlemmer av EU. Kilde: EU-kommisjonen

Fra 2027 og fram mot 2030 kommer det også stadig strengere krav til ladeinfrastruktur langs resten av hovedveinettet i EU, som har fått det velklingende navnet TEN-T utvidet veinettverk.

Lovgivingen vil også gjelde for Norge, på grunn av medlemskapet i EØS. Men påleggene om en viss dekning av hurtigladere vil ha mindre å si her til lands.

Dette både fordi svært lite av kjernedelen av TEN-T går inn i Norge, men også fordi utbyggingen av hurtigladere i Norge – på de aller fleste strekninger allerede mer enn oppfyller de nye EU-kravene.

Ny spørreundersøkelse viser en oppgang fra 26 til 60 prosent på bare seks år:

Nå har de fleste elbilistene kun elbil i husholdningen

Norsk elbilforening mener at selv om utbyggingskravene for hurtiglading ikke vil bety noe særlig i Norge, så er regelverket likevel godt nytt:

– Det er viktig for elbilsatsingen i hele Europa at EU viser retning og peker på hva som vil være nødvendig infrastruktur i framtidens klimavennlige transportsektor, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

– Langtur med elbilen fra Norge og nedover i Europa blir dessuten stadig vanligere. Da er det en trygghet å vite at denne infrastrukturen skal satses på, legger Berge til.

Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at norske elbilister er delt:

37 prosent er bekymret for lading på langtur

Og for ferierende elbilister er det et annet punkt i lovgivningen som det er grunn til å ferie:

Det skal bli mulig å betale hurtiglading med kort direkte på laderen – både i Norge og EU

Reguleringen omhandler også et annet tema som har vært mye debattert blant norske elbilister, nemlig å sikre forbrukervennlige betalingsmetoder.

EU-lovgivningen tar sikte på å gjøre betaling for lading enklere, ved at det må være mulig å få betalt uten en app eller et abonnement, gjennom kortbetaling direkte på ladestasjonen:

Samme artikkel i lovgivningen spesifiserer at en enkelt betalingsterminal kan betjene flere hurtigladere på en ladestasjon.

Elbilforeningen jubler:

Fra 1. juli blir det påbudt med kort­betalings­løsning på hurtig­lade­stasjonene

Dermed følger EU i samme spor som Stortinget og regjeringen i Norge. I Norge påbys mulighet for kortbetaling på følgende måte:

– Nå har EU fulgt samme retning som Norge og laget konkret regelverk for å sikre forbrukernes rettigheter når de skal betale for lading. Kravet om mulighet for kortbetaling på nye hurtigladere kommer til å få effekt omtrent samtidig i Norge og Europa, sier Berge.

På denne ladestasjonen kan du bruke kort på både støvsuger- og spylervæskeautomaten:

Men skal du lade her, kommer du ikke langt med kort

For hurtigladere som allerede er bygget, vil det norske kravet tre i kraft ett år før EU.

– Men kurset er nå tydelig staket ut for ladeselskaper i hele Europa, sier Berge i Elbilforeningen.

Pris tydelig kommunisert

Og selv om EU fatter sine endelige vedtak noe etter Norge og med noen andre tidsfrister, så har EUs langvarige prosess med å utforme lovverket også vært til inspirasjon for de norske politiske prosessene.

Ny spørreundersøkelse viser at:

Elbilister savner bedre skilting langs veien

Til slutt har Elbilforeningen en oppfordring:

– En del i ladebransjen har gitt uttrykk for at det er billigere å sikre mulighet for kortbetaling når man bygger nye ladere, framfor å måtte ettermontere på eksisterende. Det er et godt argument for at de bygger riktig fra nå av, selv om regelverket i Norge åpner for en overgangsperiode for ladere som allerede ligger på lager, sier Berge.

Regelverket EU nå har vedtatt krever også at priser er tydelig kommunisert til forbrukerne for å unngå overraskelser.

Det samme har den norske regjeringen slått fast at skal gjelde i Norge, gjennom ladestrategien.

Disse elbil-modellene kan gjøre noe fossilbilene ikke kan:

Elbil-funksjonen som kan redde liv

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også