Hopp til innhold

Ny spørreundersøkelse viser at: Elbilister savner bedre skilting langs veien

MERKING LANGS VEI: Serviceskilt som dette på Alnabru i Oslo ønsker elbilistene flere av. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.dev05.dekodes.no

Er det like enkelt å finne en ladestasjon som en bensinstasjon? Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at fire av ti mener det slettes ikke er det.

– Myndighetene og bransjen bør sørge for bedre skilting, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Over 21 prosent av personbilene i Norge er nå utslippsfrie. Drøyt 630.000 elbiler ruller rundt på norske veier og særlig på langtur er det behov for hurtiglading.

Mange reiser i disse dager på sommerferie med elbilen, og flere ønsker seg skilter som hjelper dem til å finne ladestasjoner underveis.

I Nasjonal ladestrategi, som kom i desember i fjor, anslås det at i 2030 vil det være behov for 10.000–14.000 hurtigladere på landsbasis.

Folk i alle aldre klager

Folk klager på at det er vanskelig å finne fram til mange av de rundt 6.500 hurtigladerne som finnes i Norge i dag.

Spørsmålet «Jeg synes det er like enkelt å se/finne ladestasjoner som bensinstasjoner langs veien» ble stilt for første gang i Elbilforeningens årlige undersøkelse, og responsen lot ikke vente på seg.

Til sammen 41 prosent, svært jevnt fordelt mellom alle aldersgrupper, var enten uenig eller veldig uenig i denne påstanden.

TALLENES TALE: Mens 39 prosent er veldig enig eller enig i at det er like enkelt å finne ladestasjoner som bensinstasjoner forholder én av fem seg nøytral til spørsmålet mens 41 prosent er uenig eller veldig uenig.

– Det var også overveldende mange som valgte å skrive om problemer knyttet til lading i fritekstfeltet. Foruten at de ønsker kortbetaling og færre apper å holde styr på, melder mange inn at de opplever altfor dårlig skilting til ladestasjoner, forteller Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Fersk undersøkelse viser økende tendens:

87 prosent ønsker mulighet for kortbetaling

En viktig oppgave for Elbilforeningen er å arbeide for at det blir like enkelt å lade en elbil som å tanke en bensin- eller dieselbil både når det kommer til antall ladestasjoner og god skilting langs veiene.

– Et hestehode foran

Generalsekretær Bu i Elbilforeningen frykter at problemet bare vil øke i takt med at stadig flere velger elbil.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

–  Hurtigladere finnes på mange flere steder enn bare de tradisjonelle bensinstasjonene. Nettopp derfor bør myndighetene ligge et hestehode foran når det kommer til skilting, sier Bu.

Hun mener reisende i god tid må opplyses om at her kan de lade bilen – både i bygd og by, ved sjø og i fjell.

VENTER PÅ RESULTATER: Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, ønsker seg et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner.

I Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport, levert av Statens vegvesen og Miljødirektoratet i fjor, anslås det at når hele person- og varebilparken er elektrifisert i 2040/2045 vil det være rundt 3,5 millioner av disse kjøretøyene på norske veier.

– Jeg tenker det er viktig å få på plass et godt regelverk som stiller krav om skilting til ladestasjoner. Det har regjeringen lovet, og nå er vi utålmodige på resultater, avslutter Bu.

Lokalforeningene vil bidra

Leder i Trøndelag elbilforening, Eva Solvi, er enig i at det ikke er godt nok skiltet langs vegnettet for ladestasjoner.

– I dag bruker en del kartfunksjonen på diverse apper. Selv om de finner et symbol på kartet, så hører jeg flere kjøre rundt for å lete etter ladestasjonene. Det er gjerne først når man kommer inn på et område med ladestasjoner, at det står noen skilt.

Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at norske elbilister er delt:

37 prosent er bekymret for lading på langtur

Hun er derfor glad for at Elbilforeningen sentralt fronter at det må tilrettelegges for bedre skilting.

– Så kan lokalforeningene bidra til å påpeke behov og steder i dialog med ladeselskapene, sier hun.

ØNSKER BEDRE LADESKILTING: Eva Solvi har aldri tenkt at det er vanskelig å finne bensinstasjoner. – De har høye søyler ved avkjøringer med både merkenavn og priser. Både langs vegnettet og i tettsteder. Det er stor forskjell. Foto: elbil.dev05.dekodes.no

Solvi mener myndighetene må legge til rette slik at ladeselskapene kan skilte på lignende vis som bensinstasjoner, og legger til:

– Det må også være en enkel saksgang for å få lov å sette opp serviceskilt.

Delt ansvar for skilting

Statens vegvesen har, som et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet, ansvaret for skilting på riksveier, fylkesveier og private veier.

Men det er de enkelte regionale transportavdelingene i Statens vegvesen som behandler slike saker lokalt.

Hvinne og mann lader elbil på hurtiglader.

Se når og hvor det ligger an til å bli travlest på hurtigladerne i sommer:

– En fordel å være B-menneske

– Når det gjelder søknader langs fylkesveg, er det fylkeskommunen som tar stilling til om de ønsker å innvilge søknaden eller ikke, men det er Statens vegvesen som formelt fatter vedtaket etter skiltforskriften § 29, sier seniorrådgiver Unni Bukkøy Lodden, i divisjonen for Transport og samfunn.

Hun legger til at dette fører til en mer tungvint saksgang.

På kommunale veier er det de enkelte kommunene som har ansvaret.

LADINGEN ER NÆR: Blå skilt med symbol 609 «Hurtiglading av motorvogn» og avstand skal følges opp med symbolet vist på vanlige veivisningsskilt (hvite, eller hvitt felt på gule/blå).

Fordi ansvaret er oppdelt kan ikke Lodden svare på hvor mange søknader de totalt har fått inn om skilt til ladestasjoner, ei heller hvor mange av dem som er blitt innvilget.

Svar innen én til to måneder

I Statens vegvesen har seniorrådgiveren ansvaret for Oslo/Viken og kan fortelle at de har mottatt to-tre søknader per 31. mai i år.

Her finnes ingen forenklet søknadsprosess, men en søker får normalt svar innen én til to måneder.

Elbil.no har sjekket ladetilbudet ved de norske fornøyelsesparkene:

Vi strømmer til slike i sommer – her får vi strøm

– I Oslo/Viken er det lettere å få tillatelse langs motorveier og andre overordnede veier utenom by/byområder. I byområder er tilbudene så mange, og skilting til hver enkelt hurtigladestasjon ville medført svært omfattende skiltutskiftinger, sier Lodden.

Hun legger til at de heller ikke skilter til bensinstasjoner i byer og tettbygde strøk.

– Disse er ofte svært godt synlige gjennom sine prismaster. For noen bensinstasjonskjeder har disse mastene også ofte «ladesymbol».

Varsler ladeoffensiv på 7-Eleven, Rema 1000 og Uno-X-stasjonene:

– Vi skal bli en lynlader-aktør som blir lagt merke til 

Ingen krav om skilting

– Finnes det per i dag noe regelverk som sier at det må skiltes til hurtigladestasjoner langs veien?

– Nei, det finnes ikke krav om å skilte. Men N300 Trafikkskilt kapittel 7 gir anledning til å skilte til hurtigladepunkt gitt at noen forhold er til stede. Det vil være opp til skiltmyndighet å bestemme om det skal skiltes med 609 «Hurtiglading av motorvogn».

Lodden forklarer at et slikt stort, blått skilt skal følges opp med symbolet vist på vanlige veivisningsskilt enten hvite, eller med et hvitt felt på gule/blå skilt.

PEKER INN: Ladesymbol på et hvitt skilt utenfor Rygge. Foto: Erik Lorentzen

– Er et slikt regelverk påtenkt eller under utarbeidelse?

– Regelverket for trafikkskilt revideres med jevne mellomrom. Det er ikke planlagt noen endringer som tilsier at det må skiltes til hurtigladepunkter.

Destinasjonslading på hotell:

Er hotellkjedene klare for sommerens ferierende elbilister?

– Det finnes nå over 6500 hurtigladere i Norge: Har Statens vegvesen tall på hvor mange av disse det er skiltet til?

– Det finnes ingen oversikt på landsbasis over antall hurtigladestasjoner det er skiltet til.Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også