Hopp til innhold

Ny nettleiemodell fra 1. juli: – En god avklaring for elbilsatsingen i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FORNØYD: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening applauderer regjeringens justering av forslaget til ny nettleie.

Regjeringen justerer sitt opprinnelige forslag til ny nettleie.

 

Etter at tidligere forslag til ny nettleie ble kraftig kritisert og regelverket utsatt, gikk 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv tidligere i år sammen om felles anbefalinger til hvordan regelverket burde være.

Nå varsler olje- og energiminister Terje Aasland at alliansen blir hørt på viktige punkter. 

Olje- og energiministerens avgjørelse om nettleien gjør at nettselskapene nå har mulighet til å følge de felles anbefalingene som Elbilforeningen har vært med på å utarbeide. Det er en god avklaring for elbilsatsingen i Norge, sier generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu. 

Felles forslag til ny nettleie:

– Et mye mer rettferdig system enn vi har i dag

Hørt på viktige punkter

Den viktigste endringen er at regjeringen utsetter endel kontroversielle endringer til 2024, og man varsler dessuten at det samme år skal gjøres en evaluering.  

Det betyr at nettselskapene nå kan gjennomføre anbefalingene de har gått sammen med organisasjonene om. Det viktigste i de felles anbefalingene var: 

Dermed har alliansen av organisasjoner og nettselskaper enn så lenge blitt hørt på viktige punkter. Men debatten om nettleien er neppe over for all fremtid. 

– Det opprinnelige forslaget til ny nettleie ble kritisert med god grunn og bør heller ikke innføres i 2024. Vi forventer at man i evalueringen i 2024 ser på om man har klart å nå målene på en god måte, og at man deretter viderefører utformingen av regelverket i god dialog med forbruker- og miljøorganisasjoner, sier Christina Bu. 

Elbilforeningen med gjennomslag

Stortinget utsetter ny nettleie

Viktig også for hurtiglading, og for borettslag og sameier 

Det nye regelverket skal gjelde fra 1. juli. 

– Vi skal nå gjøre vårt for å hjelpe elbilistene til å lade smart når det er ledig kapasitet i strømnettet. Det vil være gunstig både for økonomien til den enkelte elbilist og for samfunnet, sier Elbilforeningens leder. 

Så snart de ulike nettselskapene har lagt frem sine konkrete prismodeller, kommer Elbilforeningen til å bruke tid på å veilede medlemmene i hvordan man lader elbilen smart og til lavest mulig kostnad.

Innenfor regelverket finnes det mye handlingsrom for det enkelte nettselskap.  

Elbilforeningen peker på at dagens justering er en forbedring for elbilister som lader hjemme, sammenlignet med forslaget som ble presentert i fjor, men ny nettleie betyr også noe for andre deler av elbilsatsingen:  

Hurtigladere i distriktene med lav og ujevn bruk vil også komme bedre ut enn med dagens regelverk. Den nye nettleiejusteringen er en forbedring for en del borettslag og sameier med ladeanlegg for elbiler. Flere borettslag med elbillading er tidvis har blitt påført urettferdig høye nettleiekostnader, sier Bu.  

Vet fortsatt ikke hva vi skal betale i nettleie fra nyttår:

Elbilforeningen kritisk:

Dette er feil med ny nettleie

Langvarig arbeid med nettleien 

Elbilforeningen har ønsket et regelverk for nettleie som ivaretar elbilsatsingen Norge nå gjennomfører, og har bedt myndighetene se på elbilene en som mulighet heller enn et problem for strømnettet.

– Elbilforeningen har jobbet iherdig med denne saken i mange år. Det har vært et viktig arbeid for å skape forståelse for perspektivene medlemmene våre møter som elbilister, sier Christina Bu. 

Elbilen innebærer et fleksibelt forbruk, og veldig mange elbilister lader allerede om natta – både fordi det er billigst og fordi det er mest praktisk. 

– Selv om ikke alle våre opprinnelige forslag er blitt hørt, så betyr dagens nyhet et steg i riktig retning de kommende to årene, og er bedre enn tidligere forslag, sier Bu.  

Da Olje- og energidepartementet i fjor sommer i vedtok nye regler som skulle gjelde fra nyttår, kom det kraftig kritikk fra en rekke aktører, og reglene ble utsatt. Anbefalingene organisasjonene og nettselskapene samlet seg om, kan du lese mer om her.

Ved siden av Elbilforeningen har organisasjoner som Norges Naturvernforbund, Huseierne og Norske Boligbyggelags Landsforbund jobbet med denne saken. 

Bak enigheten mellom nettselskaper og organisasjonene lå et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.   

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!