Hopp til innhold

Felles forslag til ny nettleie: – Et mye mer rettferdig system enn vi har i dag

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FORNØYD: – Vi har ønsket et regelverk for nettleie som ivaretar elbilsatsingen Norge nå gjennomfører, og ser på den som en mulighet heller enn et problem, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening,

Elbilforeningen går sammen med 17 andre organisasjoner og 11 nettselskaper om en felles anbefaling for fremtidig nettleie.

– Nå kommer vi med en innflytningsgave til ny olje- og energiminister. Etter mye uenighet, kritikk og bråk bør han omfavne dette kompromisset fra et tredvetalls organisasjoner og nettselskaper, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.    

Langvarig krangel om nettleien

Det har i flere år vært mye debatt om hvordan bruken av strømnettet skal prises i fremtiden – altså regelverket for hvordan man skal regne ut hvor mye nettleie hver enkelt av oss forbrukere skal betale.  

Da Olje- og energidepartementet i fjor sommer i vedtok nye regler som skulle gjelde fra nyttår, kom det kraftig kritikk fra en rekke aktører, blant andre Naturvernforbundet, Huseierne og Elbilforeningen.

Flere nettselskaper og bransjeorganisasjonen Energi Norge var derimot mer positive til det nye regelverket. 

I saken under kan du lese mer om kritikken fra Elbilforeningen:

Vet fortsatt ikke hva vi skal betale i nettleie fra nyttår:

Elbilforeningen kritisk:

Dette er feil med ny nettleie

Kritikken resulterte i at Stortinget i forbindelse med statsbudsjettbehandlingen i fjor høst, vedtok å utsette innføringen av det nye regelverket til sommeren 2022.  

11 nettselskaper og 18 organisasjoner med felles anbefaling 

Bak de nye felles anbefalingene står aktører som har deltatt på hver sin side av debatten i flere år. De felles anbefalingene er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv.  

Til tross for tidligere uenighet, er selskapene og organisasjonene enige om at nettleien bør motivere til at forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for kostbare nettinvesteringer reduseres.

Samtidig understrekes det i en felles pressemelding at nettleien også må ivareta viktige miljø- og forbrukerinteresser, og sørge for at man lager en forståelig nettleiestruktur for kundene.  

– Vi i Elbilforeningen har jobbet iherdig med dette nye forslaget. Det har vært et viktig arbeid for å skape forståelse for perspektivene medlemmene våre møter som elbilister. Vi har ønsket et regelverk for nettleie som ivaretar elbilsatsingen Norge nå gjennomfører, og ser på den som en mulighet heller enn et problem, sier Bu. 

Før nytt regelverk ble vedtatt i fjor, hadde Elbilforeningen flere konkrete forslag til hvordan ny nettleie burde se ut. En styrke med denne felles anbefalingen, er bredden av samfunnsaktører som støtter opp om den, mener generalsekretæren i Elbilforeningen.  

Rekordhøye drivstoffpriser:

Det har aldri lønt seg mer å bytte ut fossilbilen med elbil

En nettleie bedre tilpasset elbilsatsingen 

– De nye anbefalingene er mye bedre for elbillading i borettslag og sameier, og det er bedre for hurtiglading i distriktene. Dette er et mye mer rettferdig system enn vi har i dag – og det er et forslag som svært mange samfunnsaktører stiller seg bak. Det bør ministeren merke seg, sier Bu.

Regelverket for hvordan man beregner nettleien er komplisert å forstå for den jevne forbruker, innrømmer generalsekretæren i Elbilforeningen.  

– Men dette nye forslaget betyr et litt enklere regelverk enn det som før er foreslått, sier Bu. 

Anbefalingene fra den nye brede alliansen går ut på at det skal innføres et kapasitetsbasert fastledd som gir et jevnere forbruk over døgnet, men dette fastleddet gjøres mindre dominerende enn i regelverket som ble vedtatt i fjor åpnet for. 

– Helt enkelt betyr det at endringene vil være litt mindre for forbrukerne enn det som ble vedtatt og utsatt, sier Bu, og fortsetter: 

– En god ting med dette nye forslaget er dessuten enigheten om at man ikke skal basere nettleien på den ene timen med høyest strømforbruk i løpet av måneden.  

Les mer om de konkrete anbefalingene i faktaboksen nederst i artikkelen. 

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

Hva må olje- og energiministeren gjøre? 

Selskapene og organisasjonene anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som bryter med den foreslåtte forskriften som er planlagt innført til sommeren.  

– Dette betyr at olje- og energiministeren nå må handle raskt for å sikre en nettleie i tråd med anbefalingene vi nå kommer med, sier Bu. 

For å følge opp anbefalingen, må regjeringen enten justere den foreslåtte forskriften, eller beholde den eksisterende forskriften som gir nettselskapene nok frihet til å utforme modeller for nettleien i tråd med enigheten. 

Men generalsekretæren minner om at oppsiden for regjeringen ved å gjøre endringer, er at de får med seg bredden av miljø- og forbrukerorganisasjoner, i tillegg til nettselskapene, i arbeidet med å drive folkeopplysning om hvordan forbrukerne skal forholde seg til forslaget.  

– Dersom dette nye forslaget blir vedtatt, er vårt viktigste råd til våre medlemmer som elbilister at det vil lønne seg å spre forbruket sitt, og at det vil være litt billigere å bruke strøm på natten og i helgene enn på dagtid ellers i uken. Har du elbil, er det lurt å lade med ladeboks jevnt gjennom natten, avslutter Bu.   

Forslag til ny nettleieordning 

Disse selskapene og organisasjonene stiller seg bak den felles anbefalingen om hvordan nettleien må utformes:

 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Greenpeace
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Huseierne
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo (en landsforening i NHO)
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Elektroforeningen
 • Byggevareindustriens Forening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening
 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • Samfunnsbedriftene Energi
 • Agder Energi Nett
 • Arva
 • BKK Nett
 • Elinett
 • Elvia
 • Glitre Energi Nett
 • Lnett
 • Linea
 • Mørenett
 • Norgesnett
 • Tensio 

Anbefalingen går ut på at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under.  

 1. Energiledd som utgjør minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter.  

Vi anbefaler at minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.  

 1. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd  

Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.  

 1. Et kapasitetsbasert fastledd  

Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd, som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime. 

 1. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022  

Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1. juli 2022.  

 1. Evaluering av ny nettleie høsten 2024  

Selskapene og organisasjonene som står bak notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte. 

Anbefalingene gjelder regelverket for nettleien til boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett. 

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!