Hopp til innhold

Elbilisten – Norges største undersøkelse av elbileiere i Norge

Elbilisten er en årlig undersøkelse som gjennomføres av Norsk elbilforening. Undersøkelsen ble sist gjennomført i april 2021, og den gir oss et detaljert innblikk i norske elbilister sine holdninger og erfaringer. Godt over 10.000 personer pleier å delta i undersøkelsen. Dette gjør «Elbilisten» til Norges største undersøkelse blant elbileiere.

Norsk elbilforening bruker svarene flittig i arbeidet med å gjøre hverdagen enklere og bedre for norske elbilister.

Blant hovedresultatene finner vi at norske elbilister er fornøyde med nettopp det å være elbilist.

Fornøyde elbilister

Når vi spør respondentene hvor fornøyde de er med å være elbilist, så ligger svaret på over 90 prosent årlig. I 2021 svarte 93 prosent at de er veldig fornøyde eller fornøyde med å være elbilist.

I Elbilvelgeren kan du se hvor fornøyde eierne er med de ulike elbilmodellene basert på svar på siste års Elbilisten.

Elbilvelgeren

Undersøkelsen kartlegger også hva dagens elbilister ville ha valgt hvis de skulle ha byttet ut elbilen i morgen. I 2021 svarte 85 % at det ville skaffet en elbil på nytt. Dette tallet har steget gradvis de siste fem årene.

Stadig flere bruker elbilen til alt

I undersøkelsen kartlegger vi elbilistenes reisevaner. De fleste bruker elbilen sin til hverdagslige reiser. Når det gjelder tallet for ferieturer (med minst en overnatting) så ser vi mer enn en dobling på 7 år.

Økonomi viktigst

Videre viser undersøkelsen viser at økonomi er viktigst for flertallet når de velger å gå over til elbil.

I 2021 oppgir 59 prosent av elbilistene at økonomi og lave kostnader er viktigst for valget av elbil. 19 prosent oppgir miljø som viktigste årsak.

Ladeutfordringer

Til tross for at de fleste elbilister er veldig fornøyde, så viser undersøkelsen at det fortsatt er utfordringer å løse knyttet til lading.

I 2021 svarte halvparten at de har opplevd kø på hurtigladestasjoner ofte eller av og til når de skal lade.

Betalingsløsningene for lading fortsetter å forvirre. Nesten halvparten av de som svarer på undersøkelsen sier at de synes de ulike prismodellene for hurtiglading er vanskelig å forstå.

Over titusen norske elbilister ønsker seg en enklere løsning som fungerer på tvers av alle ladeoperatører.

Fakta om «Elbilisten 2021»

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466 i perioden 6. april-5. mai.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Les også