Hopp til innhold

Elbilisten 2021: De fleste av oss velger elbil av økonomiske årsaker

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BILLIG Å EIE: Bedre økonomi er den viktigste grunnen til at vi velger elbil.

Men miljøhensyn er også viktig, viser spørreundersøkelsen Elbilisten 2021.

Men miljøhensyn er også viktig, viser spørreundersøkelsen Elbilisten 2021.

– Skal folk ta miljøvennlige valg, må det faktisk lønne seg. Det store antallet folk man har fått med på å velge elbil i Norge er et godt bevis på dette, og denne suksessen må vi ta vare på, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

Hun mener resultatene i undersøkelsen er en viktig påminnelse til partiene som nå stiller til stortingsvalg, og advarer mot å gjøre det mindre lønnsomt å velge utslippsfrie biler.

Billig å velge elbil

Økonomi og miljøhensyn er de to mest markante grunnene til at elbilister velger elbil. Hele 59 prosent av de spurte peker på økonomi/lave kostnader som den fremste driveren av bilkjøpet.

Undersøkelsen viser at momsfritaket fortsatt er viktig for valg av elbil. 

Men ønsket om å kutte utslipp er også en viktig faktor. Hele 19 prosent mener at miljøhensyn er det viktigste når ny bil skal velges.

13 prosent svarer at teknologi og innovasjon er viktigst, men bare åtte prosent mener elbilens gode kjøreegenskaper og komfort er viktigste faktor.

Den samme trenden gjentas når man blir spurt mer inngående om bilvalget, og får anledning til å oppgi flere grunner til valget av bil.

Lavere driftskostnader, lavere vedlikeholdskostnader og gratis eller billigere bompasseringer rangeres høyt når man blir spurt om de fire viktigste argumentene for å velge elbil.

GLAD FOR SUKSESS: Christina Bu i Norsk Elbilforening.

– Det er ingen tvil om at miljørabatt i bomringen har bidratt til at mange har kjøpt elbil, og det er en suksess man må videreføre, sier generalsekretæren i Elbilforeningen.

Elbilisten: Dette er de mest fornøyde elbileierne.

Derimot er adgang til kollektivfelt og billigere parkering og fergepasseringer mindre viktig. Noe av årsaken kan være at fordelene ikke gjelder den store majoriteten av deltakerne i undersøkelsen, selv om det kan være viktig lokalt.

Igjen er klimaet og lokalmiljøet blant de viktigste argumentene for å kjøpe elbil. 41 prosent oppgir klimahensyn som en viktig motivasjon, og 23 prosent peker på de positive konsekvensene for lokal luft når respondentene får oppgi flere grunner til bilvalget 

Ella Porsanger og Lars Swonni fra Tana er i tenkeboksen for å skaffe seg elbil.

Bensinprisene går bare opp, og miljøaspektet er viktig. Men vi er opptatt av rekkevidde for vi har familie som bor fem timer unna, sier Ella.  (Se video under.)

Stortingsvalget: Dette mener politikerne om elbil

Dette er Elbilisten 2021

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere. Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466 i perioden 6. april-5. mai. Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.