Hopp til innhold

Elbilfordelene under press: Elbil, moms og bompenger: Dette gjelder fremover

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FORTSATT LOV: Hovedregelen er fremdeles at elbiler kan kjøre i kollektivfelt og sambruksfelt, men dette kan begrenses med underskilt. Les mer om denne og andre elbilfordeler i denne saken.

Nå skjer det mye i elbilpolitikken. Her får du en samlet oversikt.

Innholdsfortegnelse

Det blir toppmoms på elbiler til over 500.000 kroner fra 2023 

Flertallet på Stortinget har nylig vedtatt følgende: «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innføre moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner».  

Momsfritaket for prisen opp til 500.000 kroner videreføres altså, mens man fra 1. januar 2023 betaler 25 prosent moms på den delen av summen som er over 500.000 kroner.

Eksempelvis betyr dette at en bil som koster 600.000 kroner før avgift, vil få 25.000 kroner i moms, mens en bil som koster 700.000 kroner før avgift, vil fra 2023 få 50.000 kroner i moms.

Regjeringen må få ordningen godkjent hos Esa (Eftas overvåkingsorgan, som fører tilsyn med EØS-avtalen) før den iverksettes. 

Revidert nasjonalbudsjett:

Lettet over at regjeringen går for toppmoms på elbiler

Hva med moms for elbil som er bestilt i 2022, men der bilen leveres i 2023? 

Hva du skal betale i moms, avgjøres av når du får levert bilen. Får du elbilen først i 2023, så får du altså moms på beløpet over 500.000 kroner, selv om du har inngått kontrakt i 2022.  

Og hva skjer i 2024? 

I vedtaket fra Stortinget kommer det frem at toppmomsen som innføres i 2023, ikke skal endres i før 2025. Det betyr i praksis at det også i 2024 vil være moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner. 

Hva skjer når du inngår ny leasingavtale med elbil i 2023? 

Regjeringen skriver: «Hensikten er at omleggingen ikke skal gjøre det dyrere å lease elbiler som i dag koster under 500.000 kroner».

Dette betyr sannsynligvis at for leasingavtaler med elbiler med verdi over 500.000 kroner, så vil man kunne få noe moms på månedsbeløpet, men ordningen for dette er ikke klar.

Regjeringen må få ordningen godkjent hos Esa (Eftas overvåkingsorgan som fører tilsyn med EØS-avtalen) før den iverksettes.  

Elbilforeningen med ny medlemsfordel:

Enklere lading på farten med Ladeklubben

Hva skjer med elbiler i eksisterende leasingavtaler? 

Dette har regjeringen ennå ikke lagt frem et konkret forslag for.

Til nå har regelverket lagt opp til at endringer i moms for elbiler, også vil gjelde elbiler i inngått leasingkontrakt. Det betyr at eventuell moms på elbiler, også betyr moms på månedsbeløpet man betaler i leasing.

Regjeringen skrev i forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai 2022 at den vil vurdere konkret hvordan leasing av elbil skal håndteres i forbindelse med innfasing av moms frem mot fremleggingen av statsbudsjettet til høsten. «Hensikten er at omleggingen ikke skal gjøre det dyrere å lease elbiler som i dag koster under 500.000 kroner», heter det.

 Elbilforeningen kommer til å følge opp dette spørsmålet fremover, og jobbe for at elbiler i inngåtte kontrakter bør følge momsregelverket fra tidspunktet for inngåelse av kontrakt.

Regjeringen må få ordningen godkjent hos Esa (Eftas overvåkingsorgan som fører tilsyn med EØS-avtalen) før den iverksettes.  

Aviloo boks og sertifikat

Aviloo-batterihelsetest

Nå kan du endelig teste ditt elbilbatteri grundig og uavhengig.

Og hva blir prisen på bensin- og dieselbiler i 2023 og 2024? 

Stortinget har vedtatt at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegmenter skal opprettholdes i forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil.

Dette betyr i praksis at engangsavgiften på forurensende biler kommer til å øke fra 2023.  

Hvor mye skal elbiler betale i bompenger fremover? 

Inntil videre gjelder regelen Stortinget vedtok i 2017, nemlig at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Dette er den såkalte 50-prosentregelen.

Det er kommunene sammen med fylkeskommunene som bestemmer satsene i de enkelte bomstasjonene, og derfor vil det være lokale variasjoner. Se nettsiden til det aktuelle bomselskapet for oppdatert info om priser. 

Men så har Statens vegvesen foreslått at 50-prosentregelen skal fases ut i byområder, og at elbiler først skal betale 70 prosent av bensinbiltaksten, og deretter lik takst fra 2025.

Argumentet er at elbiler står i fare for å konkurrere ut kollektivtrafikken. Dette er nå et forslag som Samferdselsministeren har til vurdering, og som trolig må behandles i Stortinget dersom det skal vedtas.

Elbilforeningen har advart mot forslaget og jobber for at det ikke skal vedtas.  

Statens vegvesen anbefaler å fjerne elbilfordeler:

– Krigserklæring mot elbil og klima

Hva skjer med elbiler i kollektivfeltet? 

Hovedregelen er at elbiler kan kjøre i kollektivfelt og sambruksfelt, men dette kan begrenses med underskilt.

Det er nå vanlig å også stille krav om flere personer i elbilen (samkjøring), særlig i rushtiden, og det er grunn til å tro at slike begrensinger kommer til å bli flere etterhvert som elbilbestanden øker.

Les mer om hvordan du tolker skilt her.

Hvor mye skal elbiler betale for parkering 

Stortinget har vedtatt maks 50 prosent betaling for elbiler ved parkering, men vedtaket er ikke satt i verk, og nå har Statens vegvesen anbefalt at dette fremdeles blir opp til kommunene å bestemme.

Rundt om i landet varierer det stort om kommunene tar betalt og hvor mye de tar betalt.

Parkering for elbil

Hva skjer med støtteordningen for elvarebil? 

Denne måneden vedtok Stortinget å be om at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2023 sørge for at Enova øker støtten til elvarebiler fra 30 til 40 prosent av merkostnaden. 

Det trengs bedre rammevilkår for å øke elbilandelen i varebilsalget, noe vi har skrevet om her:

Elbilsalget i mai 2022:

Salgstallene dårlig nytt for varebilmålet i 2025

Hva mener Elbilforeningen om endringene som skjer 

Det er stort flertall på Stortinget for å starte innfasing av moms for elbiler. Elbilforeningen har jobbet for at man skal gjøre det gradvis og på en klok måte, og vært åpne både for en lav momssats og en toppmomsmodell, men vi er kritiske til tidligere forslag om å direkte subsidiere elbiler.

Det viktige har vært å ivareta at det alltid skal lønne seg å kjøpe elbil, og sikre at man når målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025. Når Stortinget nå har vedtatt en toppmomsmodell for kjøpsbeløpet over 500.000 kroner, arbeider Elbilforeningen for å sikre forbrukervennlig implementering av dette vedtaket, og å sikre at elbiler ikke taper konkurransekraft mot forurensende biler. 

Ved siden av at innretningen av kjøpsavgifter, så er miljørabatt i bom en svært viktig del av elbilpolitikken som i stor skala har påvirket overgangen til elbiler. Elbilforeningen har kraftig advart mot å fase ut miljørabatten. Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men å svekke elbilenes konkurransekraft mot fossilbilene, er ikke veien å gå for å komme dit. Dette kommer vi til å jobbe med fremover.

Les mer om hva vi har sagt her.

Hvilke andre viktige saker jobber Elbilforeningen med?  

Kommende høst kommer særlig arbeidet med å sikre enklere betaling for hurtiglading til å ta mye tid. Det kan du lese mer om her:

Norsk elbilforening ber om lovregulering:

Krever kortbetaling ved ladepumpene

Les også

Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!