Hopp til innhold

– Dette er ikke lenger bare et sted å sette fra seg bilen

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

MÅ TENKE NYTT: Tore Johannesen i NBBL mener at elbilrevolusjonen i byene forutsetter at vi nå også sørger for en garasjerevolusjon. Foto: Privat

Vil ha garasjerevolusjon: – Faste parkeringsplasser med lademuligheter er avgjørende for at elbilsuksessen kan fortsette.

– Elbilrevolusjonen må følges opp av en garasjerevolusjon. Og jeg må si jeg det er pussig at dette temaet ikke allerede har fått en langt større plass i elbil- og klimadebatten. Det sier Tore Johannesen, tidligere avdelingsdirektør, nå spesialrådgiver i Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL). – For dem som bor i eneboliger er jo ikke dette noe problem, men det er tross alt en fjerdedel av norske husstander som bor i blokker.

Etterlyser snarlig krafttak

Johannesen er selv elbilist og bor i hovedstaden, riktignok i tomannsbolig og med egen hjemmelader. Han er altså tydelig på at han her ikke er ute og ber for sin syke mor. Derimot frykter han at elbilomstillingen aldri vil kunne bli den suksessen den så langt ser ut til å bli, med mindre vi som samfunn tar et snarlig krafttak rundt parkeringssituasjonen – og derigjennom ladesituasjonen – i våre mest tettbygde strøk. – Får ikke de aller fleste tilgang på en fast parkerings- og ladeplass, stopper elbilbølgen opp i byene, konkluderer Johannesen. Les også: – Dropp 3-timersregelen i Oslo!
BEKYMRET: Tore Johannesen. Foto: Nadia Frantsen

– Dekker bare en liten del av behovet

Han er bekymret for at spesielt Oslo, men også andre bykommuner fjerner stadig flere parkeringsplasser langs gatene – ikke bare i bysentra, men også i forstadsområder og drabantbyer. – En parkeringsplass er ikke lenger bare et sted å sette fra seg bilen, for elbilister er det også ekstremt praktisk at den byr på et sted å lade bilen. Forskjellen er enorm mellom å ha en fast plass å lade på versus og skulle jakte på en tidsavgrenset ladeplass. Og garasjeanleggene som finnes, dekker bare en liten del av det reelle behovet i mange byer og tettsteder, sier Johannesen. – Hvordan mener du dette bør løses? – Det eneste realistiske muligheten slik jeg ser det, er en voldsom opprusting og effektivisering av allerede eksisterende garasjeanlegg. Les også: På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger

– Bygg i høyden

Johannesen peker på at potensialet er stort for å øke antallet parkeringsplasser på allerede utbygd grunnareal. – Det er lurt å bygge i høyden. Bare ved et slikt grep dobler man antallet plasser med det samme. Veldig mange av de nåværende garasjeanleggene består av enkle konstruksjoner rett på bakken, mange av dem er for øvrig i en elendig forfatning. Han mener disse bør rives og erstattes av to-etasjers, delvis nedgravde konstruksjoner som kan romme langt flere biler. Det vil også frigjøre plass fra gateparkering. – Vi må huske på at gateparkeringen ble sluppet fri i en tid med langt lavere biltetthet. Mange steder trenger nå å redusere bilparkering i gatene, blant annet for å slippe til syklister og utrykningskjøretøy, og for å rense opp i bymiljøet, sier Johannesen.
BØR RIVES: Et eksempel på garasjeanlegg Johannesen vil til livs til fordel for mer arealeffektive løsninger. Foto: Tore Johannesen

Hvem tar kostnaden?

– Dessuten trenger det norske kraftnettet elbileiere som ikke belaster kraftnettet på tider av døgnet der kraftetterspørselen er høy. Det vil faste parkeringsplasser med lademuligheter kunne sørge for. – En storstilt garasjeutbygging høres kostbart ut for den jevne mannen i gata og borettslaget hans. Hvem skal ta regningen? – Elbileiere vil trolig være villig til å betale en del for å få sin private ladeplass, men det vil neppe være tilstrekkelig. Jeg mener dette må løftes opp på politisk nivå, og at det offentlige aktivt må inn og stimulere utviklingen. – Men tenker du at det politisk spiselig å be staten komme på banen med støtte her? – Dette er såpass komplisert og krevende å få til at det må ses på som en byutviklingsoppgave. Det kan ikke bare overlates til borettslagene og noen spredte garasjeandelslag, da kommer dette til å ta fryktelig lang tid. Man må få dette inn i en politisk ramme.

Noe for Enova?

Dermed er den tidligere NBBL-direktøren tilbake til utgangspunktet sitt om at han er forbauset over at dette hjørnet av elbilpoltikken ikke er høyere på dagsorden. – Når det først er greit at staten kommer med stimulanser til både selve elbilkjøpet og til utbyggingen av ladeinfrastruktur, mener jeg at staten ikke kommer unna å sørge for stimulanser også til opprustning av garasjeanlegg og ladeanlegg i disse. Johannesen mener at for eksempel Enova kan kobles inn som økonomisk stimulator fra statens side. – Og kommunene må selvsagt være behjelpelig med planer og gjennomføring. Statlige reguleringsmidler må antakelig gå gjennom kommunene, som er reguleringsmyndighet her. Johannesen mener det må en holdningsendring til om at dette faktisk er veldig viktig å få til: – De som driver med byggeregulering og den slags, er jo ikke alltid på tilbudssiden. Les også: Nå skal Oslo bytte ut sine eldste og tregeste ladestolper

Trenger ikke bli dyrt

Selv om Johannesen er tydelig på at garasjerevolusjonen hans vil koste penger, mener han at det ikke trenger å bli så dyrt. – Får man utviklet en del forskjellige standardtyper bør det kunne bli en del billigere. – Du vil ha en revolusjon basert på byggesett-garasjer? – Ankepunktet er jo selvsagt at da blir ting fort veldig likt. Men med noen moduler bygd i Litauen bør ikke dette koste hele skjorta, for å si det sånn.