Hopp til innhold

Klimaindeksen 2023 – bare 9 av 100 norske bedrifter kutter utslipp i tråd med klimamålene: Bilimportør blant de beste i klassen

ENSETE GRØNNE: Møller Mobility Group, som selger Audi, Cupra, Seat, Skoda og Volkswagen i Norge, er den eneste blant bilimportørene som klarer målene som FNs klimapanel har satt.

Blant Norges 100 største selskaper er det bare ni som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen.

Den årlige klimaindeksen gjennomført av PwC, og i år altså for 2023, viser at flertallet av bedriftene som deltar i undersøkelsen ikke tror at vi når 2030-målene.

Næringslivet skylder ifølge PwCpå feige politikere, og du kan lese rapporten for årets klimaindeks her.

Selv om overskriftene i hele sommer har vært preget av hetebølger, skogbrann, flom, ekstremvær og tørke, viser klimaindeksen at det ikke skjer all verden i Norge for å gjøre noe med situasjonen.

Volkswagen vil ikke ha økte avgifter på dieselvarebiler, men:

Skal bare selge elektriske personbiler i Norge fra 2024

Skjer lite i praksis

Rapporten peker på at klimakrisen blir stadig mer alvorlig, og på at vi bare har seks år igjen for å nå målet om en utslippsreduksjon på 55 prosent.

– Det går for sakte. 22 av 100 selskaper kan vise til utslippskutt i egen virksomhet og verdikjede, men kun ni av disse kutter i tråd med Parisavtalen, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i PwC.

Mer som dette?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
– få elbilstoff rett inn i innboksen!

I årets utgave av Klimaindeksen har 64 av selskapene besvart en kvalitativ spørreundersøkelse.

Her svarer rundt 80 prosent at de mener politikerne ikke er modige nok i klimapolitikken.

Flertallet, nesten 70 prosent, har ikke troen på at Norge vil nå vårt 2030-mål.

Elbilforeningen utfordret stortingspolitikerne:

«Opp med hånda de som tror vi når 2025-målet»

Bedriftene vil ha strengere politikk

– Flere av selskapene etterspør økonomiske insentiver, som mer aktiv bruk av skatte- og avgiftssystemet. Mange savner også mer støtte til rapportering og bedre tilrettelegging for sirkulære forretningsmodeller, sier Løvstad.

Ber EU om å få opp tempoet i jobben for nullutslipp fra tungtransporten:

Gigant-selskaper vil fase ut fossile lastebiler raskere

Bilimportør blant de flinkeste

Det er bare ni selskap i Norge som kan vise til utslippskutt i tråd med Parisavtalen.

Disse er Lerøy Seafood Group, Posten Norge, NG Group, Salmar, Storebrand, Mowi, Møller Mobility Group, Veidekke og Skretting.

– Blant de viktigste tiltakene vi har gjort er energioppgradering av 12 forhandleranlegg i samarbeid med Møller Eiendom. Målet var å redusere energibruken med 15 prosent, sier Ida Pernille Hatlebrekke i Møller Mobility Group.

Hun er leder for klima- og miljø-satsingen i selskapet.

GJORT TILTAK: Ida Pernille Hatlebrekke er leder for klima- og miljø-arbeidet i Møller Mobility Group.

Selskapet har også hatt økt fokus på energiledelse og smart strømstyring, fossilfri transport av biler og deler, en ansatt-policy som prioriterer helelektriske firmabiler, en ny og grønnere reise-policy, samt forsterket arbeid med bærekraft i hele innkjøpsleddet.

Slik utføres klimaindeksen

Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser, deres mål om klimagassutslipp fremover i tid, hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger – og hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene.

Du kan se videoer fra Møller Mobility Group nederst i denne artikkelen der selskapet presenterer tiltakene de jobber med.

Møllers klimastrategi:

 • Redusere bruk av naturgass og fossile brensler på alle anlegg.
 • Dreie firma- og demobiler over på elektrisk drivlinje. Jobbe for elektrifisering av Hyres bilflåte.
 • Skille ut ladeforbruk til elbil og lade biler på solstrøm der dette er mulig.
 • Redusere energirelatert forbruk på alle anlegg og energi-oppgradere anleggene.
 • 100 prosent elektrisk nybilsalg. Bærekraftkriterier og klimakrav i innkjøp.
 • Kjøre fossilfritt på alle ruter der det er mulig (bil + dele-logistikk).
 • Redusere avfallsmengde og opprettholde høy sorteringsgrad.
 • Redusere antallet flyreiser på tvers av organisasjonen gjennom ny reisepolicy.
 • Sørge for at bilens fotavtrykk blir så bærekraftig som mulig gjennom hele levetiden.

Noe går riktig vei

Tall fra PwC rapport viser at trenden er positiv.

 • 91 prosent har rapportert et klimaregnskap i 2021. Det er en oppgang fra i fjor, da tallet var 83 prosent.
 • 66 prosent har tallfestet mål for reduksjon av absolutte utslipp. I 2022 lå tallet på 62 prosent.
 • 86 prosent inkluderer indirekte klimagassutslipp i sitt regnskap, opp fra 74 prosent i fjor.
 • 61 prosent inkluderer alle indirekte klimagassutslipp i sitt regnskap, som nesten er en dobling fra 33 prosent i fjor.
Ladeklubben, ElbilAppen og den blå ladebrikken

Bli medlem!

Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister!

Les også